DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

nego in zaščito gozda, kot eminentnega dola narodnoga bogastva ter mu pokazala
smotreno uporabo različnih gozdnih produktov.


Lovska razstava naj bi nazorno prikazala velik pomen lovstva v narodnem
gospodarstvu, vse vrste naše koristne in škodljive divjadi, gojitev koristne divjačine,
varstvo lova, kinologijo, industr. panoge, ki so v zvezi z lovom.


Določitev glavnih smernic, časa, prostora, eventualna vstopnina, pridobitev
ugodnosti na železnicah, reprezentanca se uredi sporazumno z upravo velesejma.


A. GOZDARSTVO.
I. VAŽNOST, VLOGA IN POTREBA GOZDOV.
Slike , ki naj po eni strani pokažejo kraške, opustošene kraje z znaki siromaštva,
po drugi strani pa lepo uspele kulture, rodovitne, z lepimi gozdi okrasene
doline, letovišča in zdravilišča; vpliv gozdov na vodne, klimatične razmere.


II. VRSTE GOZDNIH DREVES IN GRMÜVJA.
a) semena vseh vrst gozdnih dreves in grmovja; pri igličastetn drevju tudj storži;
b) vejice tega drevja v zimskem in poletnem stanju (s cvetjem); zadnje s
herbarijem;
c) kratki hlodi vseh, pri nas rastočili gozdnih dreves — 80 cm visine, dven
debelin, s poševnim prerezom — v lubju;
(Razvrstitev bodi taka, da se vidi vejica, cvet, sad in hlod iste vrste, zaporedoma.)
d) povećane slike slavonskoga hrasta, eksotičnih velikanov;
e) igre narave (abnormitete).


III. VZGO.IA GOZDA.
a) slike visokoga, srednjega, nizkega gozda; čistih, mešanih sestojev;
b) slike prebiralne, oplodno, čiste sečnje v kulisah, v krogih;
c) sliko uspelega naravnega pomlajevanja;
d) obsekavanjë listovcev (1 eksemplar ali pa slike);
e) umetno
pomlajevanje na golem, podsaditev; zavarovanje (zakoličenje) sadik;
f) sadišče in drevesnice:


1. pripravo za ugotovitev kaljivosti semena;
2. pripravo semena za setev;
3.
množina semena za ar.
4.
ograjen gozdni vrt, ca 0.5 a, s sadikami različnih vrst dreves in starosti;
presajene, razredčene sadike; zasenčenje; gozdno-vrtno orodje; pasti in
dr. za ugonobitev škodljivcev (bramor, misi i. dr.);
g) oskrbovanje
mladih sestojev; sliko pregostih in slike pretrebljenili, preredčenih
sestojev.


IV. GOZDNI PRIDELKI.
a)
glavni pridelki:


1. model drvarske koče; kolibe oglarjev;
2. različno orodje za sekanjo; stroj z bencinskim motorjem;
3.
prikaz napačnega sekanja; komad debla, ki se ga je le s sekiro sokalo;
prikaz izgube materijala;
4. krčenje; vinte, verige, »Waldteufel«, dynamon;
5. prikaz različnih sortimeutov:
a) drva:
1 prostorni meter, paralelno in 1 navzkriž zložen; pedatki o razmerju
prostornine v ravnini in pošev zloženih krad; cepanice, krepeljci,
vejevje;


290