DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 48     <-- 48 -->        PDF

a) po kozah objedene mlade smreke; poškodbe na kulturah po konjih, goveji
živini;


b) različne poškodbe, ki jih povzroča divjačina: Jelenjad; srnjad, podlesek,
veverica; oguljeni komadi smrek in drugega drevja; pregrizene sadike;
polh in miš pri delu;


c) mrčes — zbirka živali in poškodb; preprečevalna in ugonobilna sredstva
raznih vrst; slike po žužkih poškodovanih sestojcv; koristni žužki — zbirka.


7.
Prikaz poškodb na drevju in kulturah pri nepravilni sečnji, pri neracijonehicm
spravljanju.
VIII. a) VARSTVO PRIRODE.
Zaščitene rastline, ki jih je prepovedano trgati, rvati, prodaiati.
Rastline — v herbariju — razobešene na stenah, odnosno slike, fotografije po
uaravi.


IX. UREDITEV GOZDNEGA GOSPODARSTVA.
1.
Osnovni nacrti s preglcdnimi in gospodarskimi kartami nekateriii gozdnih
uprav;
2.
različni instrumenti za izvršitcv mcrjenja in taksacije.
3. Razne metode, po katerih se določa etat.
B.
GOZDNA INDUSTRIJA.
1. Raznovrstni stroji za izdelovanje lesnih pol — in finalnih produktov;
a) model — slike primitivnih žag, samic;
b) polni jarmcniki različnih konstrukcij (razstavijo naše in inozemske tvrdke);
c) različni stroji za rezanje, oblikovanje lesa;
d) razstavijo se vse vrste desk in drugih sortimentov mchkega in trdega lesa;
razvrščcnc po borznih uzancah; dalje trami, železn. pragovi (naravni,
impregnirani);
c) končni izdelki kakor — zaboji, sodčki, deščice za parkete, Indijska tla,
lesna volna, celulozni papir;


f) pohištvo;
g) raznovrsni pridelki domače lesne obrti; »suha roba« iu dr.;
h) sredstva in produkti impregniranja, parjenja lesa;


i) statistika o produkciji, izvozu; v preglednih tabclah.


C. ZAGRADBA HUDOURNIKOV.
1. Projekti izvršenih in nameravanih zagradb;
2. modeli in slike izvršenih naprav.
D. AGRARNE OPERACIJE.
Nacrti o razdelitvi, komasaciji gozdov, o izvršbi meljoracij.


E. LITERATURA.
Knjige in časopisi, letaki — kolikor jih baš imamo — pritegnitev hrvatskih knjig
in listov, v katerih so slovenski prispevki.


F. LOVSTVO.
Po programu Slovenskega lovskega društva:
I. Lovstvo v narodnem gospodarstvu.
a) Zemljevid o razdelitvi občinskih in zasebnih lovišč;


b) statistika zakupnin;


292