DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 61     <-- 61 -->        PDF

paušale, troškove za nabavku i izdržavanje prevoznih sredstava, dodatk e za
osoblje zaposleno režijskim rado m, te dodatke na stanarinu u smislu
čl. 39. Zakona o činovnicima i ostalim službenicima građanskog reda. Visin u ovi h
izdataka propisaće Ministar Šuma i Rudnika.


U slučaju promené radnih, tržnih i cksploatacionih prilika za vreme trajanja
rada. može Direkcija Šuma u okviru odobrenog proračuna vršiti potrebna virmanisanja.


Član 6.


Režijski Fond srne se trošiti na radnje predviđene odobrenim godišnjim proračunima
i u svrhe koje su označene u tački 2. i 5. ov. Pravilnika.


Izuzetno, može se prihod ovoga Fonda trošiti i u druge svrhe, koje stoje u
uskoj vezi sa intenzivnim iskorišćavanjem šuma, racionalnim šumskim gazdovanjem,
specijalnim obrazovanjem stručnog osoblja, izdavanjem stručnih knjiga i publikacija,
samo sveukupna suma tih izdataka ne srne premašiti 10% (deset posto) predviđene
čiste dobiti za odnosnu ekonomsku godinu.


Potrebu izdataka ove vrste ocenjuje Ministar Šuma i Rudnika.


Član 7.


Rukovaoci režijskog rada vodiče od nadležne vlasti potvrđene uredne materijalne
knjige i strogu evidenciju o izrađenom, izvezenom i prodanom režijskom materijalu.


Član 8.
Prodaja izrađenog režijskog materijala vrši se načelno putem javne ofertalne
licitacije u smislu propisa Zakona o Državnom Računovodstvu.
Prodaje putem javne licitacije vrše se na temelju kalkulisane cene. U slučaju,
da je zbog promenjenih tržnih prilika kalkulisana cena niža od proračunske, treba
pre raspisa licitacije zatražiti prethodno odobrenje Ministra Šuma i Rudnika.
Neposredno bez javnog nadmetanja može se analogno odredbama tačke 16. čl. 86.
Zakona o Državnom Računovodstvu, režijski materijal prodavati iz slobodne ruke u
onim slučajevima, ako se radi o prodaji režijskih produkata državnim nadleštvima,
javno-komunalnim telima, domaćim obrtnicima za pokriće sopstveue potrebe u cilju
unapređivanja njihovog obrta kao i onda kada se pruži naročito povoljna prilika za
prodaju režijskih produkata.
Prodaje režijskog materijala iz slobodne ruke vrše se na osnovu naročitog režijskog
cenovnika, koji će Direkcija Šuma 1. oktobra i 1. aprila svake godine predlagati
Ministarstvu Šuma i Rudnika na odobrenje.
Te prodaje iz slobodne ruke do iznosa od 25.000.— dinara odobrava nadležna
Direkcija Šuma; do iznosa od 50.000.— dinara Generalni Direktor, a do 250.000.—
dinara Ministar Šuma i Rudnika.


Član 9.
Režijska godina počinje 1. oktobra jedne, a svršava se 30. septembra sledeće
godine.
Koncem svake režijske godine zaključuje se sve materijalne i blagajničke knjige,
a odnosni zaključni računi, pregledani po Računovodstvu Direkcije Šuma, predlažu se
Ministarstvu Šuma i Rudnika na konačno ispitanje i odobrenje najkasnije do 30. novembra
iste godine.
Na osnovu toga obračuna, a po odbitku svih režijskih troškova ustanovljena
šumska taksa i povrh nje postignuta čista dobit, uplaćuje se kao čisti prihod u državnu
kasu.


305