DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 65     <-- 65 -->        PDF

MINISTARSTVO ŠUMA I RUDNIKA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA.


GENERALNA DIREKCIJA ŠUMA.


Broj:
10.634.


4. aprila 1929. god., Beograd.
Velikom županu ,
u


Glavna Kontrola aktom svojim od 22. februara 1929. godine Br. 124.191/28. dostavila
je sledeće svoje rešenje:


»Po predstavci g. Ministra Šuma i Rudnika Br. 39643 od 16. oktobra 1928. god.
Glavna Kontrola uzela je u ocenu pitanje o pribiranju prihoda na ime takse i kazni po
Uredbi zaklade za uzgoj dece činovnika državnog šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji
Br. 10.378/19 i vršenju izdatka iz tako dobivenog novca, — pa je našla: da je pom.
Uredba broj 10.378/1919. danom proglašenja Ustava 28. juna 1921. god. prestala važiti,
pošto po čl. 130. Ustava nije bila podnesena Zakonodavnom Odboru Narodne Skupštine
na pregled i odobrenje. Prema tome, a s,pogledom na čl. 7. finan. Zakona za
1928/29. god., po toj Uredbi, koja nije ozakonjena, ne može se naplaćivati i ubirati
nikakav prihod na ime kazna i taksa, niti se iz suma prikupljenih na ovaj način i kamata
na iste mogu činiti ma kakvi izdaci, već se po toj Uredbi prikupljeni novac od
takse, kazni i kamata na isti ima uneti u državnu kasu kao prihod.«


Dostavljajući prednje Direkciji naređuje joj se:


1. da sve sume ubrane po Uredbi br. 10.378/1919. god. od 28. juna 1921. god. pa
na ovamo, odmah izdvoji od postojećih zaklada i pošalje Odeljenju za Računovodstvo
i Finansije Ministarstva Šuma i Rudnika kao vanredan prihod.
2. da ubiranje ovoga prihoda za ovaj fond odmah obustavi izuzev slučajeve gde
je to već ugovorom bilo predviđeno s tim, da se i taj prihod do isteka ugovora šalje
Odeljenju za Računovodstvo Ministarstva Šuma i Rudnika kao vanredan prihod;
3. to
isto važi i za kazne koje su ubirane za ovaj fond.
4. da sa fondovima zaklada i nadalje rukuju lica i korporacije, koja su njima i
do sada rukovala, i
5. da se ubiranje prihoda za ove fondove u buduće vrši putem javnih predavanja
poklona, dobrovoljnih priloga i t. d.
Dostavlja se prednje radi znanja i daljeg upravljanja, s tim, da se prijem ovoga
naređenja posebnim aktom potvrdi.
Pomoćnik centralnog
direktora:
Mih. Jovanović, v. r.


OGLASI


Broj:
6256.—1929.


OGLAS JEFTIMBE ZA DOBAVU OGREVNOG DRVA.


Prema nacrtu ušumljenja za god. 1929./30. i Riješenja Ministarstva Šuma i Rud


dnika, Generalne Direkcije Šuma od 21 februara 1929. br. 581. održavati će se kod
Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima na dne 3. lipnja 1929. u 10 sati
309