DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Prof. Dr. A. PETRAČIĆ, ZAGREB:


PRIDOLAZAK BIJELE I ŽUTE IMELE
NA NAŠEM DRVEĆU


(L´HABITATION DU GUI SUR NOS ARBRES)


G
G
odine 1923. izdao je profesor münchenskog sveučilišta Dr. Karl


v. Tub e uf djelo: »Monographie der Mistel«. Već sâm objarri
knjige od 832 stranice pokazuje, da je gradivo o imelama vrlo
opširno prikazano, a kako je prof. T u b e u f poznat kao odličan
radnik na polju fitopatološkom, to je gradivo i odlično obrađeno.
Mi ćemo u ovom članku ukratko navesti razdiobu gradiva ove knjige,
pa će čitatelji već iz te razdiobe moći lahko uvidjeti i njen sadržaj.


I.
dio:
1.
Uvod;
2.
predhistorijski nalazi imela u Evropi;
3.
uloga imela u javnom životu;
4.
njemački nazivi imela, botanički i pučki, u zemljama njihovog
pridolaska (obradio prof. Dr. Marzell);.
5.
sadanje geograf, rasprostranjenje imela.
II. dio : Morfologija (sa anatomijom), fiziologija, biologija i patologija
imela.
.. dio : Uloga imela u praktičnom vrtljarstvu, voćarstvu i šumarstvu.
*


A. Glavni dio knjige opisuje bijel u imel u (Viscum album).
Poznato nam je već od prije, da T u b e u f razlikuje tri varijetete bijele
imele i to:
A) bjelogorična imela, koja u prirodi raste na mnogom
bjelogoričnom drveću;
B) jelova imela, koja u prirodi raste samo na jelama i ne
prenosi se na drugo drveće;


C) b o rov a i m e 1 a, koja pridolazi na Pinus silvestris i Pinus
Laricio, iznimno na Pinus montana, a veoma rijetko prelazi na smreku
(Picea excelsa).


Ad A) Navesti ćemo ovdje utvrd e n i pridolazak bijele imele na
domaćim vrstama drveća:


I. Na lisnatom drveću:
a) Bukva . Na bukvi nije još nigdje pouzdano nađena bijela imela.
b) Hrast . Na hrašću pridolazi bijela imela vrlo rijetko: U cijeloj
Njemačkoj je pouzdano ustanovljena samo na dva hrasta, u Švicarskoj
na 3 hrasta, u Francuskoj i južnoj Engleskoj nađena je također na hrašću,
ali veoma rijetko.


Prigodom sakupljanja podataka o pridolasku imela u Hrvatskoj i
Slavoniji (na zamolbu prof. Tub e uf a god. 1913., koji su podaci pregledani
i svrstani po piscu ovoga članka, prije nego su bili otposlani
prof. T u b e u f u) pokazali su se podaci nekih naših šumarija o pridolasku
bijele imele na hrašću neispravnima, te možemo ustvrditi, da se.


516