DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 41     <-- 41 -->        PDF
Dalje, da pobudi u narodu zanimanje za uzgoj, njegu i zaštitu šume kao eminentnog
dijela narodnog bogatstva i pokaže mu racionalnu uporabu različitih šumskih proizvoda.


Lovačka izložba imaće da jasno prikaže veliko značenje lovstva u narodnom


gospodarstvu, sve vrsti naše korisne i štetne divljači, gajenje korisne divljači, zaštitu


lova, kinologiju i industrijske grane, koje su u vezi s lovstvom.


U pogledu glavnih uputa, vremena, prostorija, envent. ulaznine, pogodnosti na
željeznicama, reprezentacije potreban je sporazum sa upravom velesajma.


A. ŠUMARSTVO.
I. VAŽNOST, ULOGA I POTREBA ŠUME.
Slike, koje prikazuju u jednu ruku gole, opustošene i siromašne krajeve, a u
drugu ruku lijepo uspjele kulture, plodne i lijepim šumama ukrašene doline, ljetovališta
i oporavilišta, upliv šuma na vodene i klimatičke prilike.


II. VRSTI ŠUMSKOG DRVEĆA I GRMLJA.
a) Sjemenje sviju vrsti šumskog drveća i grmlja (kod četinjača sa češerima);
b) grančice tog drveća u zimskom i ljetnom stanju (sa cvijećem — u herbariju):
c) po dva 80 cm duga trupca našeg drveća razne debljine, sa kosim prerezom —
u kori;
(Razvrstano po grančicama, cvijeću, plodovima i trupcima).


d) Uvećane slike slavonskog hrasta, egzotičnih velikana;
e) abnormitete i patološke tvorevine.


III. UZGOJ ŠUMA.
a) Slike visoke, srednje i niske šume, čistih i mješovitih sastojina;
b) slike preborne, oplodne i čiste sječe;
c) slike uspjelog naravnog pomlađivanja;
e) umjetno
pomlađivanje golijeti, podsadivanje, zaštita (zakoličenje) sadnica;
f) rasadnici:


1. sprave za ustanovljenje klijavosti sjemena;
2. priprema sjemena za sjetvu;
3.
količina sjemena po aru;
4.
ograđen šumski vrt, ca 0,5 a, sa sadnicama raznih vrsti drveća i razne
starosti; presađene, prorijeđene biljke; zasjenjivanje; rasadničko oruđe;
stupice i slično za uništavanje škodljivaca (mrmaka, miševa i t. d.);
g) njega mladih sastojina; slike pregustih, čišćenih i prorijeđenih sastojina.


IV. ŠUMSKI PROIZVODI.
a) Oruđe:
1. model kućice šumskih radnika;
2.
različne sprave (alat) za rušenje drveća; stroj sa motorom na benzin;
3. prikaz nepravilnog rušenja i gubitak na drvu kod rušenja samo sjekirom;
4. krčenje, vinte, verige, »Waldteufel«, dynamon;
b) Glavni užici (prikaz različitih sortimenata) :
a) ogrevno drvo: 1 prostorni metar složen paralelno i 1 složen unakrst; podaci
o relaciji prostornine između horizontalno i koso složenih sura; cjepanice,
oblice, granje;


b) građevno
drvo: trupci, kratka roba, celulozno drvo, jamsko drvo, hmeljovke;
dimenzije po trg. uzancama; tvorivo drvo;
c) kolci, granje u svežnjićima.


353