DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 5     <-- 5 -->        PDF

do. sada nije našao u Hrvatskoj i Slavoniji, tom glavnom i velikom području
hrastovih šuma, nijedan primjerak bijele imele na domaćim vrstama
hrašća. Pisac ovoga članka našao je doduše god. 1927. bijelu imelu
na jednom hrastu lužnjaku u šumi Repaš, gjurgjev. imovne općine, u
dvorištu lovačke kuće, no kada je dao odsjeći grane sa bijelom imelom,
lako se ustanovilo, da bijela imela ne parazitira na hrastu, nego na
lijepku (žutoj imeli, Loranthus europaeus), a ovaj tek na hrastu. Ova
pojava, da bijela imela parazitira na žutoj imeli, nije prema navodima
T u b e u f a rijetka, no svakako je kod nas ovim primjerkom prvi puta
konstatirana (Slika 1.). Ova pojava lako zavede motrioca, osobito za


Slika 1.


vrijeme zime, kada je žuta imela bez lista, da ustvrdi, da je vidio bijelu
imelu na hrastu. Ovaj je nalaz vrlo interesantan i zbog toga, što se
navedeni hrast lužnjak (cea 200 god. star) nalazi u grupi od 10 sličnih
hrastova, koji su svi puni žute imele, ali je samo na ovom jedinom hrastu
bilo bijele imele i to ne na jednoj, nego na šest grana. Pripominje se, da
u neposrednoj blizini tih hrastova ima bijele imele na bagremu, grabu
i klenu.


,c) B r i j e s t. Na brjestovima (Ulmus montana, campestris, cffusa)
nije do sada pouzdano ustanovljen pridolazak bijele imele, premda se


317