DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 6     <-- 6 -->        PDF

to u izvještajima često navodi, i u izvještajima nekih naših šumarija iz
godine 1913. naveden je brijest poljski kao nosilac imele, no ta tvrd rij t
nije primjerkom dokazana.


d) P i t o m i kost e n. Bijela imela dolazi vrlo rijetko na pitomom
kestenu. Tek jedan pouzdan primjerak spominje prof. T u b e u f iz
sjeverozapadne Francuske. I neke naše šumarije javile su godine 191.1.
pridolazak bijele imele na pitomom kestenu, ali su bili jamačno i ti podaci
neispravni, jer nisu primjercima dokazani.


e) .1 o li ć. Na johama je bijela imela vrlo rijetka, te je pouzdanih
primjeraka poznato vrlo malo i to na vrstama A. glutinosa i A. incana.
U cijeloj Bavarskoj poznat je samo jedan primjerak na vrsti A. incana.


Slika 2. (Fot. Seiwerth)


f) (J r a b. Na običnom grabu pridolazi bijela imela također
rijetko, no ipak nešto češće nego na prije spomenutim vrstama. Odje
se jmela nadje na grabu, obično imade na stablu malo grmova, a i ti su
ponajviše maleni. Rijetko se nađe stablo sa mnogobrojnim i velikim
grmovima. Dva takova stara grabova stabla sa veoma mnogo grmova
bijele imele našao sam, jedno uz drugo, u dvorištu lovačke kuće u šumi
Repaš imovne općine gjurgjevačke, te fotografiju jednog od tih stabala
donosim ovdje (Slika 2.).


318