DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Kako je prema napred izloženom izvoz šumskih produkata vrlo
važan faktor u našoj narodnoj ekonomiji, a s kontinuitetom toga izvoza
vezani su krupni državni interesi, potrebno je, da nam državna
vlast dade u što skori j em vremenu tačnu orijentaciju
o ekonomskoj (produkcijonoj) statistici naših
šuma , naročito o veličini starih drvnih rezerva i o njihovoj sposobnosti
za alimentaciju naše šumske industrije; nadalje, da nam dade tačne
podatke o potrošnji drveta u zemlji. Ovo je potrebno kako radi orijentacije
u pogledu potrajnosti šumskog gazdovanja, tako i radi orijentacije
same industrije, koja se mora akomodirati prema kapacitetu šuma i za
vremena provesti potrebnu reorganizaciju i pregrupisavanje. Uporedo
s time potrebno je preduzeti i sve one mere, koje će povećati konkurencionu
sposobnost našim šumskim produktima na svetskom drvnom tržištu,
omogućiti im dalnje plasiranje na starim i sticanje novih pijaca.
Mjšljenja sam, da bi se to moglo postići između ostalog i ovim merama:


1. da se sa strane državne vlasti uz sudelovanje interesenata i
priznatih stručnjaka na tom polju izgradi program rada, koji će se izvoditi
po izvesnom sistemu;
2. da se što pre uklone one smetnje trg. političke, carinske i saobraćajno-
tarifalne prirode, koje ometaju slobodan razvitak našeg
izvoza;
3. da se u jačoj meri podupre domaće parobrodarstvo i uklone razne
prometne poteškoće — naročito da se preduzmu potrebne mere za unapređenje
izvoza preko domaćih luka, kamo spada dograđivanje i proširivanje
tih luka za povećan promet, te snabđevanje njihovo nužnim
zgradama i instalacijama;
4. da se osnuje institut za proučavanje konjunkture na svetskoj
drvnoj pijaci, koji će za vremena davati nužna obaveštenja drž. vlasti,
zainteresovanim korporacijama i posednicima šuma;
5. da se kod rešavanja svih pitanja šumarsko-industrijske i šum.
trgovačke prirode sasluša kompetentno mišljenje pozvanih predstavnika
šumarskih vlasti kao integralnih zastupnika celokupn e šumarske
privrede. Do sada su se ta pitanja često rešavala parcijalno, jednostrano
i bez potrebne kolaboracije između zainteresovanih ministarstava, pa
je bilo slučajeva, da je takovo rešenje bilo štetno po jednu ili drugu granu
šum. privrede. Treba nastojati, da se u buduće postavi na solidnu bazu
saradnja svih nosioca sumarsko-privredne politike, uzimajući za uzor
slične organizacije u inostranstvu.
6. da se posveti dužna pažnja pitanju stručnog školstva u šumskoj
industriji i trgovini dajući prilike, da se teoretski studij upotpuni radom
na uzornim pilanama i u laboratorijima.2´0 Do sada se naime u najviše
slučajeva sprema nižeg personala temeljila na empiriji, a viši personal
dolazio je u struku većinom sa trgovačkom školom bez ikakove teoretske
tehničke prednaobrazbe.
7. da se osiguraju najpotrebniji krediti za propagandu naših proizvoda
putem izložaba, štampe, muzeja i dr. sredstava, kojima se služi
inostrana konkurencija u tu svrhu; taj posao da se poveri šumarskim
stručnjacima, koji će ih provoditi u kolaboraciji sa zvaničnim prestav20
Vidi o tom i predlog poznatog stručnjaka prof. Dr. J. Mar eh et a: fiolzwirtschaftsorganisation
und Rationalisierung. Internat. Holzmarkt No 104/106.


491