DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 20     <-- 20 -->        PDF

4. da se kod male šumske industrije forsira kooperati v iza m,
jer za nju vredi isto, što i za poljoprivrednu produkciju, da individualna
borba ne vodi dobru, već samo grupacija snaga putem zadrugarstva,
a u cilju racijonalne eksploatacije, valjane prerade i organizovane prodaje
;
5. da se posveti potrebna pažnja preuređenju danas prekobrojnih
pilana za preradu finalnih produkata;
6. da se i od strane šumske industrije žrtvuju prema potrebi materijalna
srestva za što skorije ostvarenje onih zadataka, koji su napred
stavljeni u dužnost državnoj vlasti, a za koje se eventualno u budžetu
ne mogu predvideti tako brzo potrebna srestva.
Résumé. Une étude de politique forestiere et commerciale dans laquelle l´auteur
explique la signification dudit commerce pour notre économie nationale d´apres guerre,
sa position au, marché international et les mesures a prendre — non seulement du coté
de l´état meme/ mais aussi du coté des commerçants et des industriels de bois — pour
la stabilisation et, antant qu´il est possible, pour l´affermissement de ce commerce.


In g, SALIH OMANOVIĆ, NEVESINJE:


POŠUMLJIVANJE KRŠA I GOLIJETI


(LE REBOISEMENT DU KARST ET DES TERRAINS NUDES)


P
P
itanje pošumljivanja krša i golijeti Južne Hercegovine, Dalmacije,
Primorja i Crne Gore jedno je od najvitalnijih gospodarstvenih
pitanja u ovim. pasivnim krajevima, jedna prijeka socijalna nužda,
koja se mora s obzirom na siromašno stanje pučanstva što prije
ispuniti. Valja upregnuti sva moguća raspoloživa sredstva, da se ovo
pitanje, koje već godinama čeka na svoje riješenje, skine s dnevnog reda.
Za saniranje ovog pitanja valja povući na posao ponajprije šumarske
stručnjake, koji će radom, marljivošću, savjesnošću i predanošću
prigrliti ovaj važni posao, a država bi, davajući financijska sredstva,
trebala da ima stalnu kontrolu nad radom i utroškom doznačenih naklada,
da se ne bi doznačena financijska sredstva upotrebljavala u razne
lične i partijske svrhe i prohtjeve.
Pitanje pošumljivanja golijeti i krša spada u najteža šumarska
stručna pitanja, pa radi toga treba, prije nego se pristupi faktičnom pošumljivanju,
ispitati sve moguće orografske, etnografske i hidrografske
okolnosti, jer te okolnosti utječu u glavnom na stvaranje krša i golijeti
i od tih okolnosti zavisi u glavnom uspjeh ovog teškog i napornog rada.


I. OPĆI PREGLED KRŠA I GOLIJETI.
a) Karakter krša i golijeti (orografski položaj).
Krš se prostire psreko bregovitih dijelova ,koji se uzdižu prema
sjeveru, te zauzima cijelu Hercegovinu, Dalmaciju, Primorje i Crnu Goru
u smjeru obale Jadranskog Mora stvarajući brda, brežuljke i cijele pla


493