DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 21     <-- 21 -->        PDF

nine. Što se tiče same uzvisine, može se reći, da prevladava sredogorje
i visoko gorje, dakle od 600 do 2500 met. nadmorske visine. Nagib gorja
je dosta strm i neprolazan. Ono je ispresijecano dubokim neprohodnim
udolinama. Na mjestima, gdje se dva gorja sastaju — obično je to visoravan,
nastaju plodna polja, koja još kao oaze u pustinjama pružaju plodnu
zemlju. Ova su t. zv. polja ispresijecana mnogim ponornicama i prolaznim
vrelima kao glavnom karakteristikom krša s obzirom na šuplji
prostor u dubini krša. Te ponornice i vrela vrše svoju funkciju samo za
vrijeme velikih kiša i topljenja snijega i leda. U proljeće pokazuju svoju
pravu zadaću, da je za vrlo kratko vrijeme izgube. Razni prolazni potočići
snose .. to vrijeme humus (crnicu) u niže položena polja, te tako
stvaraju vrlo plodna mjesta za krašku vegetaciju.


Jedna od još glavnih karakteristika krša i golijeti je ta, što su ti
dijelovi ispresijecani mnogobrojnim dolama i udolinama, koje se proširuju
u gore navedena plodna polja, često puta ispresijecana i veoma nezgodna
za svaki transport. Na ovakvim mjestima (dolinama, udolinama
i poljima) nalaze se mnogobrojne provalije i pećine, kroz koje se salijevaju
sve oborine. Usto napada u njih snijega, koji se sledi, pa za vrijeme
ljetne kraške vrućine i suše pruža jedinu mogućnost, da se za to vrijeme
može nabaviti vode za ljudsku i stočnu potrebu. To su t. zv. ledenice,
koje zadrže svoju zadaću preko cijelog ljeta, da opet u jesen prime u
sebe novi snijeg i led. Pećine se u nutrinji svoga sastava raširuju često
u manja ili veća jezera, potoke i rijeke, koje imaju za vrijeme suše gore
navedenu blagotvornu funkciju.


Radi ovih hidrografskih osebina krša i golijeti nastaju često u proljeće
unutrašnje provalije sa dosta jakom detonacijom i potresom kao
važnom činjenicom za karakteristiku krša.


b) Geognostičke osebine krša i goliieti.


U pogledu geognostičkom glavni je sastav tla na kršu i golijetima
vapnenac sviju vrsti i doba. To su kredne, triasove i jurske formacije,
ali je najviše zastupana kredna formacija. Ovakova tla vole sve biljke,
jer imaju u sebi dosta anorganskih sastojina. Tlo je samo vrlo siiomasno
na humusu (crnici), te se tla vrlo brzo isuše i time daju mogućnost brzom
pretvaranju u krš i golijeti.


Što se tiče sastava zemlje iz trijasove i jurske formacije, može se
za ove vrsti navesti, da se one vrlo brzo rastvaraju radi toga, što se
između pukotina (spojeva naslaga) nalazi dovoljna količina zemlje zvane
terra rossa, koja zapravo na kršu i golijetima i pruža jedinu garanciju
vegetacije. Ova »terra rossa« na tlu kredne formacije manjka i zato je
uspijevanje biljki vrlo nepovoljno, to više, što se ovakva tla, kako smo
gore naveli, vrlo brzo isuše.


Položaj naslaga kamenja na kršu utječe na uspjeh vegetacije. On
je najpovoljniji, ako pukotine između naslaga ispunjava spomenuta »terra
rossa«. Naslage treba da su umjereno nagnute. Nijesu zgodne za vegetaciju
odveć strme, horizontalne ili vertikalne naslage.


c) Hidrograiske prilike krša i golijeti.


Krševiti su predjeli naprijed navedenih pokrajina naše države najoskudniji
vodom. Ovo ne ovisi o samim oborinama (kiši i snijegu) niti


o nejednakom razdjeljenju oborina, nego jedino o ortografskom sastavu
494