DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Pod tim kobnim činjenicama nastale su nepregledne šikare i golijeti
južne Hercegovine, Dalmacije, Primorja i Crne Gore, to prije, što
prijašnje vladavine u ovim zemljama nijesu htjele niti razumjele uvesti
izvjesne mjere u pogledu poboljšanja ovog kobnog stanja. I ono nekoliko
pothvata, koje je bivša Austrougarska uprava poduzimala, bilo je
od neznatne vrijednosti po opće blagostanje pučanstva. Dapače siromašno
žiteljstvo našeg krša bilo je prinuždeno, da za svoju potrebu na
ogrijevnom drvetu iskopava i panjeve starih hrastova i drugog drveća
i da na taj način pruži još žalosniju sliku krša i golijeti, a nitko se nije
našao, da narod upozori na teške posljedice takovog haranja apsolutnog
šumskog zemljišta.


Ogoljenje zemljišta od šumske vegetacije prouzrokuje u prvom
pogledu nastajanje vododerina. Radi šupljikavosti tla na kršu dolazi
nato odmah i pomanjkanje vode, t. j . rijeka i potočića, koji nastaju, kako
je poznato, od vrela u zatvorenim i šumskim drvećem obraslim predjelima.
Pomanjkanje vode dovodi opet jednu prijeku oskudicu i poteškoće
za sam opstanak ljudi i stoke u tim predjelima, a radi ogoljenja tla nestaje
sve više i više stočne hrane, te je pravoužitnik silom prilika prinužden,
da sebi stvara druga vrela za dobivanje stočne hrane, čime nastaje
ponovno krčenje šumskog tla.


K pošumljivanju krša i golijeti mora se prema gornjem pristupiti
što brže i energičnije. I u ovom pogledu sama je priroda dala najbolji
primjer, kako se ima postupiti i s kojim se biljkama imaju pošumljivati
dotične površine krša i golijeti. Ovo vrijedi osobito za pošumljivanje
onih golih površina, koje su iza sječe mješovitih sastojina ostale gole i
nepošumljene. Na takovim mjestima možemo birati po volji vrst drveća
i provesti prema prilikama sadnju ili sjetvu. Za sjetvu iz iskustva najzgodniji
su jela, bor i sve vrsti hrastova, dočim ćemo za sadnju uzeti
u obzir biljke onih vrsti drveća, koje su odveć osjetljive prema raznim
elementarnim nepogodama. Obično ćemo u blizini površina za pošumljivanje
ustanoviti stalne rasadnike za odgoj onih biljaka, koje ćemo
presađivati.


Pri pošumljavanju krša i golijeti najbolje je, da se započne sa prostranim
šikarama, koje su godinama bile izložene podgrizanju stoke, a
nalaze se obično u blizini ljudskih naseobina, kao posljedica nastojanja
siromašnog pučanstva, da se dobije što više poljoprivrednog tla. One
se nalaze svuda: na brežuljcima, strmim stranama i u uvalama. Da se
postigne željeni uspjeh za ovakovo nastojanje, nepobitno je nužna mjera,
da se one stave odmah ili neposredno pred pošumljivanjem pod zabranu,
te da se ondje, gdje se pokazuje uspjeh, provede stavljanje na panj —


t. zv. resurekcija.
Kod provadanja ovih mjera treba vlast da poduči pučanstvo i da
mu prikaže korisne posljedice pošumljivanja, koje će donijeti narodu
bolje blagostanje. Uporedo sa poduzimanjem ovih mjera treba da se
riješi i pitanje izlučenja mera i baltalika, koje je pitanje u glavnom od
važnosti za Bosnu i Hercegovinu. Bez ovih mjera ne može se ni zamisliti
pravo pošumljivanje krša i golijeti. U općem zakonu treba ove
mjere predvidjeti, jer se iz iskustva znade, da su se servitutno ovlašteni
seljani u mnogo slučajeva opirali poduzimanju mjera oko pošumljivanja.
Inače će u većini slučajeva, a i zbog pomanjkanja samosvijesti naroda,
svako nastojanje oko pošumljivanja ostati neplodno.


497