DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 25     <-- 25 -->        PDF

III. POŠUMLJIVANJE KRŠA I GOLIJETI.
Za pošumljivanje golih površina na kršu dolaziti će u obzir u prvom
redu pašnjaci. Prema klimatskim prilikama (vjetrovima, oborinamapoložaju) plodnost pašnjaka je u raznim mjestima razna. Prema tome
kao i s obzirom na servitutna prava paše podijeliti ćemo pašnjake u
glavnom na dvije kategorije: na pašnjake sa vrlo malo zemljišnog pokrivala
i na pašnjake, koji pokazuju još nešto šumske vegetacije sa dostatnom
količinom humusa (crnice) i sa mjestimice bujnom vegetacijom.
K pašnjacima prve kategorije spadaju udaljeni dijelovi od naseobina


(gola sljemena nekad šumovitih brda, gdje se samo među kamenjem i
stijenama pokazuje zelenilo), a u pašnjake druge vrsti ubrojiti ćemo zapravo
općinske pašnjake i visoke alpinske pašnjake, koji su kompleksi
na domaku ljudskih naseobina i obično, a poglavito u Bosni i Hercegovini,
opterećeni pravom servituta paše.
Provađanje pošumljivanja na pašnjacima prve vrsti ići će veoma
lako, jer ne ćemo od strane pučanstva nailaziti ni na kakve smetnje,
dočim će na pašnjacima druge vrsti, pošto su dotični kompleksi u više
slučajeva opterećeni pravom servituta paše, ići pošumljivanje dosta
teško. Tu se smije pristupiti pošumljivanju samo vrlo oprezno i sa savjetom,
kako nam posao ne bi bio uzaludan i kako bismo od servitutnih
ovlaštenika postigli moralnu potporu za provađanje toga teškog rada.


Kod svakog objekta određenog za pošumljivanje nužno je postaviti
izvjestan plan pošumljivanja, po kome će se moći uočiti: mjesto pošumljivanja,
vrijeme za provađanje pošumljivanja, vrsti drveća, smjer vjetrova,
koji imaju velik upliv na samo pošumljivanje itd. Prije sastava
samog plana treba sa susjednim selima odnosno općinama doći do sporazuma,
da li su voljni — obzirom na njihovo pravo ispaše odnosno mogućnosti
drvarenja — pristati na pošumljivanja ili možda i djelotvorno
potpomagati ovu akciju.


Ovo je jedan od najtežih poslova, koliko se iz iskustva znade, jer
narod nije tako civilizovan, da bi mogao uočiti korisne posljedice pošumljivanja
i s time skopčano povećavanje njegovog prava služnosti na
drvu i paši. Narod dakle treba u tom pogledu poučiti i uvjeriti, da će
pri pošumljivanju on jedini provoditi sve tehničke radove pod, kontrolom
šumarskog osoblja, što osobito vrijedi za pasivne krajeve naše Hercegovine,
Dalmacije i južne Crne Gore u nerodnim i sušnim godinama;
nadalje da će branjevine određene za pošumljivanje biti po mogućnosti
i u okviru financijskih sredstava većim dijelom ograđene na izvjesno
vrijeme, te će se tako pučanstvo sačuvati od progona po propisima šumskog
zakona.


Već sam prije jednom prilikom naveo, da država treba kod donošenja
zakona o šumama za cijelu državu imati u vidu pošumljivanje krša
i golijeti, pa da u tom zakonu treba precizirati, koji se šumski kompleksi
i golijeti imaju privesti kulturi, do koje veličine i apsolutne nadmorske
visine, te sa koliko bi financijskih sredstava imala država svake godine
da u ovom pothvatu participira. Za pošumljivanje imali bi se u glavnom
odrediti oni kompleksi krša i golijeti, koji svojom rasprostranjenosti ne
će moći prikraćivati prava servituta u pogledu paše i drvarenja u Bosni
i Hercegovini. Dakle u prvom pogledu privesti će se pošumljenju izrazito
šumsko tlo, koje ne može da dugo ostane golo i bez vegetacije.


498