DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Nadalje bi dolazile u obzir na prvom mjestu one površine, koje su od
naseobina dosta udaljene, jer će bolje utjecati na sam uspjeh pošumljivanja
obzirom na štetu po stoci.


0 pronađenim i utvrđenim površinama za pošumljivanje ima se
sastaviti katastar sa oznakom katastralne općine i čestice, gdje postoji
uređeni katastar kao u Bosni, Hercegovini, Dalmaciji i Primorju. Površine
se imaju tačno ograničiti i u prirodi obilježiti. Da se postigne
pravi uspjeh oko pošumljivanja, nužno je dotične parcele (komplekse)
isključiti od svake popaše i to prije provođenja samog rada oko pošumljivanja,
jer će se tako humus (crnica) staložiti i biti od bolje koristi za
sam rast biljaka. Isključenje ćemo provesti najbolje, gdje je to moguće,
solidnom ogradom od kamena, jer će ta vrst ograde obzirom na dovoljnu
količinu kamena u prirodi biti najjeftinija. Ograda sa stupovima i bodljikavom
žicom preporučuje se samo za manje površine, koje su izvrgnute
neprestanom ugonu stoke. Ograde od kamena imaju se praviti u obliku
trapezoida sa visinom od 1.50 m. Donja straha treba da je široka 1 m,
a gornja 60 cm. Ovakav suhozid stajao bi po tekućem metru 3—5 dinara.
Ograda od plota je nesolidna s obzirom na kratku trajnost njegovu, a
nije ni racionalna, jer se u tu svrhu potroši veća količina mladog i za
rast sposobnog materijala. Ova vrsta ograde iziskuje česte popravke,
a sama kultura može prema prilikama da zahtijeva ogradu i kroz 10
godina, čime bi troškovi postali još viši.


Gdje na površinama određenim za pošumljivanje ima još šumske
vegetacije, makar i u vrlo zakržljalom stanju, na takovim bi se mjestima
radi boljeg rasta zakržljalih biljaka imala provesti t. zv. resurekcijona
sječa sa posebnim u tu svrhu konstruisanim makazama. Ova se mjera
osobito preporučuje kod zakržljalih izdanaka hrasta, cera, jasena i javora,
čime nastaje pomlađivanje zakržljale šume, tako da izdanci već
u prvoj godini iza resurekcije pokazuju duljinu od 1—IV2 m. Gola mjesta
u ovakovim resurekcijom provedenim sječinama treba popuniti sjetvom
ili sadnjom.


IV. IZBOR NAJPOGODNIJIH VRSTI DRVEĆA ZA POŠUMLJIVANJE.
a) Četinjače.


Smreka, omorika ili smrča (Picea excelsa). Ova vitka
j uspravna vrsta drveća sa plitkim korijenjem zahtijeva dobra i svježa
tla, te ne podnosi ni veliku temperaturu (10 do 20 step.). Traži vlažan
vazduh, ali ne podnosi opet močvarna tla, niti nizine. Izvržena ie izvaljivanju
od vjetra.,


Jel a (abies pectinata). Uspijeva na svežem, dubokom i ilovastom
tlu, a osobito na kamenitu tlu visokog gorja, te je prema tome zgodna
za presađivanje na kršu. Korijenje joj ide dublje u zemlju, pa je prema
tome jača prema vjetru nego omora, ali ako tlo nije duboko, onda razvija
korijenje kao omora. Podnosi vlažan zrak.


Bijel i bo r (pinus sylvestris) je sasma proti smrzavici i suši neosjetljiv.
Isto tako s obzirom na vlagu tla i zraka ne daje mnogo zahtjeva,
te se može svagdje zasaditi i to na najlošijem tlu — ilovači i glini,
kao i vrlo lošem pjeskovitom i močvarnom tlu, gdje nikakva druga vrsta
drveća ne može da uspjeva.


499