DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 30     <-- 30 -->        PDF

O izvođenju sadnje (proljetne i jesenje) zavisi uspjeh pošumljivanja.
Kod najboljih i najljepše razvijenih biljki kao i kod najpogodnijeg vremena
može posao oko sadnje propasti, ako nijesmo biljke presadili najvećom
brižljivosću. Od mnogih metoda, koje dolaze u obzir pri presađivanju
biljaka, jedino se može sa uspjehom upotrijebiti metoda sadnje
u rupe i to za jednu ili više biljki, već prema boniteti tla i razvoju sadnica.


Kad-se presađuju samo pojedine biljke, onda se naprave rupe za
dvo- do trogodišnje biljke 30 do 40 cm duboke. Za veće i na rasadniku
odgojene biljke moraju se rupe napraviti i do 50 cm duboko.


Ako hoćemo biljke presađivati bez krošnje (kusate biljke), onda
moramo rupe napraviti do 1 m širine i do 7 cm duljine, da se korijenje
mogne normalno razviti. Kod dobrog tla uzima se obično jedna biljka,
inače više, dvije do tri biljke u jednu rupu. Na mjestima, gdje je tehnički
vrlo teško obzirom na velike troškove izvoditi više rupa za presađivanje,
iskopati ćemo jednu poveću rupu i u istu presaditi dvije do tri biljke, da
se osigura uspjeh. Na ovakovim mjestima nije moguće izvesti pravilan
poredaj presađenih biljaka, već će radnik tražiti mjesto, koje je najpogodnije
za biljku. Inače će se uzeti kod pojedinačnog presađivanja biljaka
izvjestan i stalan razmak od 1 metra do najviše 2 metra u trokutu
ili u pravilnoj četvorini. Da se uzme ovakav razmak biljaka, govore
za to mnoge okolnosti, a naročito što bi manji razmak biljaka prouzrokovao
velike troškove. Kad bi se opet uzeo veći razmak, onda bi biljke
mnogo trpile od bure, koja na kršu i golijetima znade duvati najvećom
snagom. Time bi se nanijela mladim biljkama velika šteta, dok u sklopu
pružaju one proti tome kao i proti snjegolomu veći otpor, jer se u rjeđem
razmaku biljke vrlo dobro u korjenju razviju. Ako su biljke odveć
velike,1 onda se uzima razmak biljka 3 do 4 m, kod kusatih biljaka 6 do
10 metara. i


Rupe se mogu praviti neposredno pred´samu sadnju ili prije —
obično u ljetu i za proljetnu i za jesenju sadnju. Tada se naime mogu
lakše dobiti ! radnici, ilovasto se tlo bolje urahli, i stoje nam za pošumljenje
veće površine zemljišta. Ovo se mora izvršivati pod stalnom
kontrolom za pošumljivanje sposobnih radenika i to obično u vrijeme,
kad težaci imaju najmanje poljskog posla. Posao će se izvršiti ili na
nadnice, što iziskuje stalnu i strogu kontrolu, ili u akordu pod izvjesnom
kontrolom. Posao će tako brže ići, a sami radnici će gledati, da iskoriste
svaki momenat slobodnog vremena. Za kopanje rupa upotrebljava
se krampa (krasna), lopata, a u odveć kamenitom terenu ćuskija i čekić;
kod presađivanja biljki još i zidarska mistrija radi bržeg i lakšeg sakupljenja
zemlje u rupe. Težina i veličina svih nabrojenih sprava za kopanje
rupa zavisiti će od sastava terena, na kojem se izvađa pošumljivanje,
te će se prema tome upotrijebiti u jednom slučaju samo lopata, a u drugom
slučaju krampa ili ćuskija i čekić. ,


Kopanjem rupa na kršu dobije se obično vrlo malo plodne zemlje,
kojom bi se mogla rupa ispuniti. Zbog toga se valja na vrijeme pobrinuti
oko nabave plodne zemlje za ispunjenje rupa. Ta će se zemlja
najbolje dobivati iz susjednih dolina ili iz potoka. Ako takovi ne dostaju,
onda će se na zgodnom mjestu iskopati rupu za dobivanje zemlje, koja
će se u posebnim za to udešenim korpama donositi i to prije početka
sadnje, da se zemlja utjecajem atmosferilija razrahli.


503