DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 27     <-- 27 -->        PDF

LITERATURA


Dr. Aleksandar Ugrenović: Zakoni i propisi o šumama i pilanama, Zagreb 1930.
god.. 314 strana.


Ovih je dana pod gornjim naslovom izašla iz štampe knjiga iz pera profesora
univerziteta g. Dr. Aleksandra Ugrenoviča. Novi Zakon o šumama bezuslovno pretstavlja
jednu prekretnicu u našoj šumarskoj ekonomiji, pa dan potpisa ovoga Zakona
svakako znači početak jedne nove ere našeg šumarstva. Tim novim Zakonom o šumama
regulisana su, ali ujedno i pokrenuta brojna pitanja savremene šumarske iprjiviede,
koja tek treba privesti u život. S tih je razloga i donos komentara Zakonu o
šumama jedna od prekih potreba, da bi se kod daljnje provedbe ovog Zakona pokazali
putovi, kojima treba krenuti.


Pitanje komentarisanja Zakona o šumama težak je i krupan zadatak. Traži potpuno
vladanje materijom, koja je veoma komplikovana, jer obuhvata ne samo stručni
šumarski deo ovog pitanja, već znatnim delom zalazi i u oblast pravnih nauka i nacionalne
ekonomije. Istaknuti je zadatak pisac potpuno resio, što mu u ostalom i nije
moglo zadavati veći poteškoća, ako se setimo, da je prof. Ugrenović pisac projekta
Zakona o šumama, koji je Šumarsko Udruženje usvojilo kao svoj projekat i na čijim je
temeljima znatnim djelom izrađen i sam novi Zakon o šumama.


I pored toga što pisac u uvodu naglašuje, da ovaj komentar Zakonu o šumama
predstavlja njegovo subjektivno mišljenje, to smo ipak uvjerenja, da će ovaj komentar
dobro poslužiti daljnjoj izgradnji naše nove šumarske administracije i judikature, jer
tek pomoću valjanog komentara možemo da razaberemo motive izvesnog zakonskog
članka, a sledstveno tome i smernice, prema kojima treba da se razvija njegovo daljnje
praktično izgrađivanje i primana. Dodamo li ovoj oceni, da je knjiga napisana poznatim
jasnim i konciznim stilom, to odatle sledi, da je delo i u tom pogledu potpuno
uspjelo.


Pored Zakona o šumama knjiga sadržaje i Zakon o Zaštiti domaće drvarske
industrije. I odredbe ovog Zakona koncizno su komentarisane, pa će ovo delo dobro
doći svima onima, koji rade na provedbi toga Zakona. 1 ovaj je komentar došao ru
pravi čas, jer je u tečaju akcija oko provedbe ovog Zakona. Pored ovili Zakona knjiga
sadržaje još i ove Pravilnike:


Pravilnik o iskorišćavanju državnih šuma u sopstvenoj režiji od 13. marta 1029.
Pravilnik o izdavanju besplatnog drveta propisan na osnovu čl. 6 Zakona o
Dobrovoljcima od 13. avgusta 1928.
Pravilnik o premeni Zakona o zaštiti domaće drvarske industrije od 29. avgusta
1929.
Pravilnik o higijenskim i tehnničkim zaštitnim merama u preduzećima od 12. decembra
1924.


Ri´sac naposletku donosi iscrpan pregled literature, koja se odnosi na šumarsko
zakonodavstvo i na ostala pitanja, koja su time u vezi. Sve te osobine čine, da se ovo
delo s punim pravom može smatrati jednim neophodno potrebnim priručnikom novog
šumarskog zakonodavstva. Promatrano u celini, delo je potpuno uspelo, pa se može
preporučiti svima, koji se bave ovim predmetom. Dr. Ž. Miletić.


Dr. Petar Dorcfević: Bolest slavom kih hrastova Ceratostomella merolinensis n
sp4 Beograd 1930. Edicija Instituta za naučna šumarska istraživanja. Sadrži 29 str.
normalnog formata i 3 tabele mikrofotografija.


U ovoj je knjižici iscrpno opisao pisac jednu novu gljivu vrsti Cerastotomella.
koja također spada u red brojnih uzročnika sušenja slav. hrastova. Prvi znaci oboljenja
opažaju se po tom, što lišće napadnutih stabala koncem proljeća ili početkom ljeta


185