DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 30     <-- 30 -->        PDF

kod nas u Jugoslaviji. Po svoj prilici mu; dakle naša literatura u tome smjeru nije
poznata.


Da nije sušenje hrasta — slučaj samo naših krajeva dokazuje ovo sušenje u
Rusiji kao i članak g. Hey´a »Das Eichensterben in Westfalen« (Zeitschrift für Forstend
Jagdwesen« Hft 8—1929.). A. Panov.


Dr. Gerhardt: Ertragstafeln für reine und gleichartige Hcchwaldbestände von
Eiche, Buche, Tanne, Fichte, Kiefer, grüner Douglasie´und Lärche. Prihodne skrižaljke
za čiste visoke sastojiue hrasta, bukve, jele, smreke, bora, duglazije i ariša. Izdanje
knjižare Julius Springer, Berlin 1930.


Erdészeti Kisérletek — Dr Kövessi Ferenc: 0 aperiodičkim titrajnim krivuljama
u pojavama života. — Dr. Vrega: Istraživanja faune protozoa šumskoga tla. — Török


B. : 0 šunisko-gospodarskoj važnosti istraživanja mehaničko-tehnoloških svojstava
drveta.
Meddelanden fran Statens Skogsförsöksanstalt. 1929. (Hft. 25). Glasnik zavoda
za šum. istraživanja kraljevine Švedske. — Trägardh Ivar: Istraživanja a- Hvlobiusu
i načinu njegovog tamanjenja. — Näslund: Broj primjernih stabala i tacnost visinskih
krivulja. — Tirén: O tačnosti izračunavanja temeljnica. — Izvještaj o radu zavoda za
šum. istraživanja Švedske u, god. 1928.


Revue des Eaux et Forets. No. 1. 1930. — Lavauden: Le probleme forestier colonial
(Problem šumarstva u kolonijama). — De Falvelly: La forest de la Matte des
Angles (Šuma od Matte des Augles-a). — Salvador: Travaux de défense de la région
luchonnaise (Radovi oko obrane od bujica). — Hubault: Chronique entomologique (Entomološka
kronika).


Südslawischer Holzwirt 1930. No. 11. — Wochenschrift für Holzhandel, Holzindustrie
und Forstwirtschaft (Tjednik za šumsku trgovinu, industriju i šumsko gospodarstvo).
Izlazi u Zagrebu. Urednik Dr. Hugo Holzmann) — Belišće. Eiti Handbuch
über Furniere und Sperrholz — Internationaler Situationbericht — Das südslawische
Forstgesetz.


Lesnicka Prace. Čs. 12. 1929. — Čitav svezak posvećen proslavi desetgodišnjice
osnutka šumarske visoke škole u Brnu.


1930. Cs. 1. — Dr. Plilat: Dva mene znâmé druhy chorošu pusobici hnilobu lesnich
stromu. (Dvije slabo poznate Polyporus vrste). — Dr. Hilitzer: Stereum rugozum.


- Ing. Nechleba: Mništa zase na obzoru (Liparis monacha se opet pojavlja). — Ing.
Maran: Vliv lésniho steliva na povrchovy odtok vod. (Upliv listinca na oticanje vode).
— Ing. Cziimra: Upliv prirodnih i gospodarskih faktora na tehnlička svojstva drveta.
— Ing. Ryska: Mechnické zkousky dfeva zvlašte češke dyglasky (Mehanička ispitivanja
drveta duglazije, rasle u Ceskoj.
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1930. Hft. 1. — Seeholzer: Der Wald auf
den Wellenkalkhügeln der fränkischen Platte (Šume vapnenačkih brežuljaka na Franačkoj
visoravni). — Kersten: Die Forstwirtschaft und Forstwissenschaft in Australien
(Šumarstvo i šum. nauka u Australiji).


Hft. 2. — Fabricius: Die Schäden des Winterwetters 1928/29 (Štete od zime
1928/29.) — Qoetzinger: Düngung mit Kalk (Gnojenje vapnom).


Hft. 3. — Fröhlich: Einiges über den Fichteureinbestand und seine natürliche
Wiedcrjüngung im Optimalgebiet der Fichte ( Nešto o čistim smrekovim sastojinama i
njihovoj prirodnoj obnovi u optimumu za smreku).


188