DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Algemeine Forst und Jagdzeitung. 1. 1930. — üayer: Betriebstatistische und
betriebswirtschaftliche Untersuchungen über den Stadtwald von Villingen. (Gospodarska
i statistička istraživanja o gradskoj šumi Vilingen). — Dr. Hartmann: Über
die ursächlichen zusammenhänge zwischen dem Wachstum der Kiefer und ihren
diluvialen Standorten (0 odnosu rasta borovih stabala prema diluvialnim staništima).


— Dr. Eichhorn: Das badische Forstgesetz und seine Erneuerung (Badenski zakon
o šumama).
Hft. 2. 1930. — Dr. Gerhardt: Eine neue Buchenertragstafel an Stelle meiner
Tafeln von 1909. und 1924. (Nove prihodne tablice za bukvu). — Gayer: Betriebsstatistische...
(Nastavak). — Dr. Rebel: Über Waldtypen (0 tipovima šumskih tlâ).


Hft. 3. — Stumpf: Können bestimmte forstliche Wissensgebiete und welche etwa
Massnahmen in wirtschaftstechnischer Hinsicht in Vorschlag bringen (Šumarska nauka,
njeni predloži; i praktično šumarstvo). — Dr. Wobst: Wachstumuntersuchungen an
Fichtenbeständen (Istraživanja prirasta u smrekovim sastojinama). — Gayer: Betriebsstatistische
und betriebswirtshaftiliche Untersuchungen über den Stadtwald von Villingen
(Statistička i gospodarska istraživanja gradske šume Vilingen). — Früchtenicht:
Der Plenterwald gedanke in Schweden (Preborne šume u Švedskoj). — Krug: Massenauftreten´von
Dasychira pudibunda (Pojave Dasychire pudibunde u velikim količinama).


IZ UDRUŽENJA


MIROVINSKA ZAKLADA ČINOVNIKA KRAJIŠKIH IMOVNIH OPĆINA.


Jugoslavenskom šumarskom udruženju
u Zagrebu.


Na osnovu naređenja Ministarstva šuma i rudnika generalne direkcije šuma od


26. decembra 1929. br. 11.382, a pozivno na Vašu rezoluciju od 8. i 9. decembra 1928.,
čast mi je dostaviti iscrpivi izvještaj Računovodstva d. m. f. za zagrebačku oblast
u Likvidaciji od 25. siječnja 1929. br. 715/29. u predmetu zaklade činovnika krajiških
imovnih općina na daljnji postupak.
Riješenjem od danas broj gornji pozvano je računovodstvo, da iscrpivi izvještaj


o stanju mirovinske zaklade činovnika krajiških imov. općina za god. 1929. pospješenjem
ovamo predloži.
Po naredbi bana
Šef šumarskog odsjeka:


A. H a v 1I č e k.
Broj: 715.—1929.
Velikom županu zagrebačke oblasti
u Zagrebu.


Stanje mirovinske zaklade činovnika krajiških imovnih općina koncem svibnja
go. 1922., kad su činovnici krajiških imovnih općina glasom naredbe Ministarstva šuma


190