DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 33     <-- 33 -->        PDF

i rudnika od 4. svibnja 1922. broj 13.054/1922. prevedeni u državnu službu iznosilo je


48.237 Din 74 para, u gotovini i 526.402 Din 06 p, u vrijednosnim papirima, dok današnje
stanje t. j . koncem god. 1928. iznosi 804 Din 73 p, u gotovom, i 817i.789 Diin
45 p, u vrijednosnim papirima.
Nastala razlika unišla je od prinosa činovnika nekih imovnih općina smatrajući
i nadalje dužnošću doprinašati u mirovinsku zakladu na osnovi § 7. zakona od 11. VII.
god. 1881. te provedbene naredbe bivše kr. zem. vlade za unutarnje poslove od 29. III.
god. 1888. br. 6474, jer da spomenuti § 7. nije naredbom o podržavljenju činovnika
krajiških imovnih općina stavljen van snage, dočim neki činovnici općina nisu doprinašali
u mirov. zakladu na osnovi čl. 3. naredbe ministarstva šuma i radnika br.
13.084/1922., koji govori, da provedenje svih imovno-općinskih činovnika u drž. službu
povlači sa sobom sva prava i dužnosti, koje ima državno ukazno odnosno noukazno
šum., osoblje. Ovo potonje nije imalo dužnost plaćanja imov. prinosa za stvaranje
kakve posebne zaklade, već općeniti prinos u korist drž. proračuna, a taj je međutim
prestao koncem rujna 1923. god.


Konačno se izvješćuje, da tom zakladom rukuje blagajna deleg. min. finansija u
Zagrebu, te računovodstvo deleg. min. fin. za zagrebačku oblast u likvidaciji, a naredbodavac
je veliki župan zagrebačke oblasti u Zagrebu. e


Računovodstvo d. m. f. za Zagreb, oblast u likvidaciji.


U Zagrebu, dne 25. siječnja 1929.
Potpis nečitljiv.


ZAKLADA MIROVINSKA, ČINOVNIKA KRAJIŠKIH IMOVNIH OPĆINA.
RAČUNSKI PREGLED
U Zagrebu, dne 15. februara 1930.


Primici i izdaci za god. 1929.


Iznos
Iznos


Primitak u gotovom
Izdatak u gotovom


Dinara
Dinara


H


I. Izvjesni :
I. Izvjesni:
1.
Aktivni kamati 34.896-14 1. 12.121-61
Iznos izvjesnih primitaka 34.896-14 Iznos izvjesnih izdataka 12.121-61
II. Vjeresijskim operacijama:
II. Vjeresijskim operacijama:
1.
Nagrada dobivene aktivne glavnico
8.625-—
1. Uložene aktivne glavnico . . . 30.74802
Iznos
primitaka vjeresijIznos
izdataka vjeresijskim
skim operacijama . . . 8.625-— operacijama . 30.748-02


III. Prelazni:
III. Prelazili :
Bez primitka Bez izdatka
Iznos prelaznih primitaka — Iznos prelaznih izdataka . —
Svota svih primitaka ... . 43.521-14 Svota svih izdataka 42.869-63
Početni blagajnički ostatak . . 804-73 Konačni blagajnički ostatak . 1.456-24
Sveukupni primitak . . . 44.325-87 Sveukupni izdatak . . . 44.325-87


191