DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Stanje efekata za god. 1929.


Taćajem


^ Stanje Tečajem Tečajem Stanje


g. 1929.
c* početkom godine Ukupno godine koncem


unišli


Vrst efekta rt godine primljeno izdano g. 1929.


kamati


m


lDinara Dinara Dinara 1 Dinara Dinara Dinara


Vrednosni papiri
stranih država


Zajednička papirna
renta 87.800 -67.200-— 67.200´—


4°/o — — —


Srebrna renta . 5 075-— 5.075-— 5.075-—


4% — — —


„ „ ´ . . . 4"2% 2.225´— — 2.225 — — 2.225-—

Ugar. krunska renta *´/. 130.075-— — 130.075-— — 130.075 — —
Ugarska zemljorasteretniea
.... 4% 27.150´ — — 27.150--— 27.150-— —
Blag. prizn. na VIII.
ugarski ratni zajam 37.500-— 37.500---37.500-—


— — — —


Obveznice ugarskog
ratnog zajma VI. 67o 15.000- — — 15.000 — — 15.000-— —


Državni papiri kra


ljevine Jugoslavije
Investicioni zajam <% 12.500´— — 12.500´— — 12.500-— 875-—
20°/0 priznanica na

ustegu ... . 6-50 6-50 6-50


— —


Ilrvatsko-slavon. zemljorasteretnice
4% 27.900-— — 27.900 — — 27.900--—
1 Hrvat.-slavon. regal.


ođštet. obvezn. . 4-5% 20.775-— 20.775´— 20.775-


— — —


Ini javni vrijednosni
papiri


Založnice zemalj. hipotekarne
banke . 4-.% 62.500 — 62.500 — — 62.500´— 2.840-62

Založnice zemalj. hipotekarne
banko . 2I.000-— — 21.000 — — 21.000´— 400-—


40/


*
/0
Komunal. založnice
hipotek. banke . 4-5% 15.600 — 15-600´— — 15.600´— —

Komunal. založnice
hipotek. banke . 525 — — 525-— 125´— 400 — 32-50


4%


Stedovni ulošci
i čekovi


Uložnica Jugosl uđr.


b. br. 7484 . . . 214.169-41 17.786-19 231.955-60 6.500´— 226.455-60 17.786-19
Ulož. Prve hrv. šted.
br. 239.386 . . . 151.598-54 12.78583 164.384-37 3.000 — 161.384-37 12.78583


Uložn.
filiale drž. hip.
banke Zgrb. 1275 6.990´— 176´— 7.166 — — 7.166 — 176 —


Ukupno S17.789-45 30.748 02 S48.537-47I 8.625-— 839.912-47 34.896-14


|
ISKAZ UPLATE ČLANARINE U MJESECU FEBRUARU GODINE 1930.
Redoviti članovi uplatili su po Din. 100.— za god. 1929.: Bajin Ivan, Beli Manastiir;
Borošić Josip, Beograd; Bransil Makso, Zagreb; Čekrlija Risto, Bihać; Dunst


.Viktor, Beli Manastir; Dražić Juraj, Zagreb; Korman Leopold, Fala i za 1928.; Mihaldžić
Vidoje, Garešnica; Marković Miodrag, Fojnica; Miklau Otmar, Slov. Bistrica;
Nikolić P. Nenad, Kruševac; Neferović Franjo, Nova Gradiška; Oehm Hans, Beograd;
Pa.ic Milan, Ilok; Pogačnik Eduard, Lehn-Ribnica; Prokopljević Nenad, Zagreb; Si´mić
Nikola, Kragujevac; Schmidt Franjo, Kladanj.


192