DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Redoviti članovi uplatili Din. 100.— za god. 1930.: Att. Bela, Vinkovci i upis;!
Agić Oskar, Vinkovci; Balkovski Aleksander, Sr. Mitrovica; Beltram Vladislav, Split;
Berleković Stjepan, Vinkovci; Bila Jovan, Zavidović; Budiselić Mijo, Sv. Ivan Zabno;
Batić Jakob, Kosinj; Bönel Julije, Đakovo; Drajić Krstivoje, Beograd; Draščić Ivan,
Split; Dražić Juraj, Zagreb; Frković Ivan, Beograd; Fürst Vladimir, Senkovci; Finke
Mihajlo, Sušak; Helebrant Adolf, Zagreb; Greiser Janko, D. Milanovac; Gjurić Sti:
pan, Subotica; Hefner Josip, Đakovo; Helmau Matija, Bjelovar; Jelinek Žarko, Cazin;
Joksimović Branko, Vranja; Juvančić Ivan, Našice; Kosonogov Pavao, Str. Mitro«
vica; Kajfež Drago, Delnice; Ljubjecki Vasilije, Djcvdjelija; Makić Trifum, Tuzla;
Milević Kuzman, Morović; Mahovlić Josip, Vinkovci; Milosevic Dušan, Beograd;
Meseldžić Jovan, Drvar; Mujdrica Mihajlo, Majur; Miljuš Nikola, Sarajevo; Mihajlović
Jovan, Mitrovica; Nikolić Dimitrije, B. Bašta; Neidhardt Nikola, Zagreb; Oehm
Hans, Beograd; Oraš Igo, Makarska; Obkračil Mirko, Straža; Pleiner Rudolf. Gu-
štanj-Ravne; Radišević Milan, Gospić; Ružić Ante, Maribor; Slović Zvonimir. Nova
Gradiška; Studianov Nikola, Plevlje; Simonović Zivan, Beograd; Sodnik Antun, Ljubljana;
Schmit Josip, Koprivnica; Trifunović Dragoljub, Kupinovo; Tomac Marijan,
Ražanj; Virnik Franjo, Vrhovine; Vukmirović Bogdan, D. Milanovac; Zirnfeld Zmago,
Ljubljana; Zaljesov Aleksije, Sr. Mitrovica; Živković Mihajlo, Vinkovci.


Avramović Marko, Prokuplje, Din. 50.— za I. polg. 1929.; Adulović Stevan, Beograd,
Din. 50.— za I. polg. 1929.; Bamburač Jovan, Bos. Gradiška, Din. 50.— za.II. polg.
1929.; Ćop Vjekoslav, Maglaj, Din. 50.— za II. polg. 1929.; Draksler Josip, Kostanjevica,
Din. 50.— za I. polg. 1930.; Filipović Mato, Podr. Moslavina, Din. 50.— za I. polg.
1930.; Hajek Bogoslav, N. Gradiška, Din. 50.— za I. polg. 1930.; Makić Trlfuu, Tuzla,
Din. 50.— za II. polg. 1929.; Mihaldžić Vidoje, Garešnica, Din. 50.— za god. 1927.;
Marković 1´. Radovan, Olovo, Din. 50.— za II. polg. 1930.; Muck Valter, Otočac, Din.
70.— za god. 1930.; Schmidt Franjo, Kladanj, Din. 50.— za I. polg. 1930.; Dr. A. Zabeo,
Ruše, Din. 50.— za god. 1929. I. polg.; Stojanof Vasilije, Sofija, Din. 90´.— za god. 1928.;
Dr. Miletić Žarko, Beograd, Din. 100.— a god. 1931.


Članovi pomagači: Despot Aleksander, Brod n/S. Din. 50.— za god. 1931.; Ivanec
vić Radivoj, St. Pazova, Din. 50.— za god. 1930.; Vuković Veljko, Sarajevo, Din. 50.—
za god. 1930.; Dereta Borislav, Zagreb, Din. 50.— za god. 1930.; Stjepanović Ljub.,
Zagreb, Din. 50.— za god. 1930.; Šavor Ivan, Koprivnica, Din. 50— za god. 1930.;
Vjatkin Igor, Zagreb, Din. 50.— za god. 1930.; Vukmirović Bogdan, D. Milanovac, Din.
50.— za god. 1929.


Pretplata: Šumska uprava Boh. Bistrica Din. 98.40 za god. 1930.; Šumska uprava
Krauj. Gora Din. 73.85 za % god. 1930.; Šumska uprava Bled Din. 98.40 za god. 1930.;
Kulundžić Josip, Zemun Din. 100.— za god. 1929.; Pavlović Milan, Beograd Din. 100.—
za god. 1930.


SVEDR2AVNA ŠUMARSKA I LOVAČKA IZLOŽBA U LJUBLJANI
od 31. augusta do 15. septembra 1930.


Permanentna pisarnica za pr.ircđenje državne Šumarske i lovake izložbe u Ljubljani
nalazi se u prostorijama Ljubljanskog velesajma. Ovdje stoji na raspolaganje
interesentima i predsjednik priređivačkog odbora gospodin savjetnik ing. Rustia, predsjednik
izložbenog odbora, gospodin viši inspektor Dr. Bevk i sekretar odbora gospodin
Vlad. Kapus. Dopisi neka se upravljaju na adresu »Ljubljanski velesajam za šumarskolovačku
izložbu u Ljubljani«, telefon br. 2140.


U priređivačkom odboru za ovu izložbu sudjeluju najodlučniji šumarski stručnjaci,
drvni industrijalci i lovački organizatori Dravske banovine. Na izložbi marljivo


193