DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

austrijskim šumarskim časopisima, te je kao šumarski stručnjak uživao vrlo lijep glas.
Poslije rata bio je članom Slovenskog šumarskog društva, a po tom sve dq smrti i
članom našeg Udruženja. Slava mu!


August Ružička, kr. ministarski savjetnik u m. i dugogodišnji član Hrvatskog
šum. društva, zatim sadanjeg našeg Udruženja, umro je također ovih dana. Pokojnik
je bio rodom Čehoslovak. Rodio se u Hostincu, a šumarske nauke svršio je u Bijeloj
Vodi (Weisswasser). Prve godine službovanja proveo je u svojoj domovini Češkoj,
a 1877. godine pozvala ga je bivša Hrvatsko-slavonska krajiška vojna komanda u šumarsku
službu u Hrvatskoj.


Prvim službenim mjestom u toj novoj službi bio mu je c. kr. šumarski ured .
Ogulinu. Nakon razvojačenja vojne krajine i razdiobe državnih šuma medu državu i
imovne opčine ostao je u državnoj šum. službi, koja je tada potpala pod vlast Mađara.
Makar se nigda nije priznavao Mađarom, napredovao je ipak lijepo u službi, što je bilo
znakom, da je u službi bio — štono se kaže — čovjek na svom mjestu.


U službi i izvan službe bio je dobar drug, iskren prijatelj i savjetnik mladim
drugovima. Zato je medu ovima bio i vrlo obljublljen. Slava mu!


PROMJENE U SLUŽBI


...... .. B. ..... .. 30. 1. 1930. ... 3G44- .......... .. no ....... ......:


.. ......... ........... .... .......... ....... ..... . .... .......
...... y ........ — ......... .... y ....... .......... .. ......, ........
........... .... .......... . ..... ... ......... .... y .........., .


.. ......... ............ .... .......... neie ..... ... ......... ......
... ...... ...... y ....... ........ .. ........, ........ ........... .... ..........
. ..... . ... ...... ...... y ........ — ......... .... y ........


...... .. .. ..... .. 31. ........ 1929. .... ... 1011/30. ......... je ..
..... ......... ......... .... .......... ....... ....., ... ...... ...... ........
........ y ..... ...., .. ........ ...... ...... ....... . ............
.........., ....... ....., ........ .... .......... . ..... ..... ....... y ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. G. ........ 1930.
... 3825 ......... je no ....... ...... .. ......... ..... .......... ..... .....
... ...... ...... y ....... .... ......... .. ......, ......... ipehe ..........
..... ..... ... ...... ...... y ......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 0. TI. 1930. ......
... 52.G30/29. ......... je .. ......... ........ .... .......... .... ..... ...
......... .... y ...... .......... .. ........, ........-........... .........
.... .......... ...... ..... .... ........., .......... .. ........ .. ....


13. ....... 1929. .... je ........ ...... . ........... .. .........
19G
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 39     <-- 39 -->        PDF

...... .. .. ..... .. ... ....... 1930. .... ... 3641. a .. ...... .......
....... ........ ...... .. 15. .... 1929. ... 13.325 ...... je y ..... ......
....... .. ......., ......... .... .......... .... ..... ... ....... .. .........
............ .... . ....... y ........, . ...... .. ....... .... .. no ........
...... .......


.... je ....... ... ..... .... .. 24. ........ 1926. ... 48.074 ..... je
......... ... ......... .... .......... .... ..... y ....... ............


...... .. .. ..... .. 30. ....... 1930. ... 3643 .......... ..:


.. ......... ..... .......... .... ..... ... ...... ...... y ...........
....... .. ....., ............ ........ .... .......... . ....., .


.. .......... ..... .......... .... ..... ... ...... ...... y .........
........ ..... .. ....., ............ ......... .... .......... . ......


....... ......... ........ .... . ....... .. 9. ....... 1930. ....
... 680. a .. ...... ....... ....... ........ ...... ....... je y ..... ......
........ ........, .. ..... 26. ....... 1927. .... ... ......... .... ..... .. 10.
........ ....... ..... ....... .. 15% ... ......... .... y ......., . ...... na
....... .... .. no ........ ...... ........


..... je ........ ...... ...... .. 26. ....... 1927. ... 42.536 ..... je .........
....... y ..... ...... y ........ ......... III. .......... 2. ..... ... ....
..........


...... .. .. ..... .. 30. ....... 1930. ... 3638. .......... ..:


.. ......... ............ .... .......... ....... ..... . .... ......
...... ... .... ....., ......... ...., ........ ........... .... .......... ....
..... . ... .... ......;


.. .......... ............ .... .......... ....... ..... . .... ......
...... y ........... ...... .. ........, ........ ........... .... ..........
.... ..... . ... .... ......;


.. ......... ............ .... .......... ....... rpvne . ......... ...
......... .... y ......., ........... .. ....., ........ ........... .... ..........
.... ..... . ........ ... .... .........;


.. ......... ............ npj;e .......... ....... ..... ... ......... ....
y ....... ........... .. ...., ........ ........... .... .......... .... .....
.;.. .... .........;


.. ......... ............ .... .......... .... ..... ... ......... .... y
........ ....... .. ....., ........ ........ .... .......... ..... ..... ...
.... .........;


.. .......... ............ .... .......... .... ..... ... ......... .... y
........ ......... .. ...., ........ ........ .... .......... ..... ..... ...
.... .........;


.. ......... ............ .... .......... .... ..... u .... ...... ......
y ....... .......... .. ......, ........ ........ .... .......... ..... .....
. ... .... ......;


197
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

.. ......... ............ .... .......... .... ..... . ....... .........
......... ... ....... ......... y .........., ...... .. ....., ........ ........
.... .......... ..... ..... ... ..... ..........


.. ......... ............ .... .......... .... ..... ... ......... .... y
.......... ...... .. ......, ........ ........ .... .......... ..... ..... ...
.... .........;


.. ......... ............ .... .......... .... ..... . .... ...... ......
.... ........ ........ A, ....., ........ ........ .... .......... ..... ..... it
... .... ......;


.. ........ ...... .... .......... ..... ..... . .... ...... ...... y ........
....... .. ........, ....... ..... .... .......... ..... ..... . ... ....
......, .


.. ......... ......... .... .......... ..... ..... . ....... ......... .........
... ....... ......... y ...... ....... .. ....., ........ ............
.... .......... ..... ..... . ...... ........ ........ ... ..... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 17. ........ ....
... 4985. ......... je .. ....... ......:


.. .......... ........... .... .......... ..... ..... . .... ...... ......
y ........ .......... .. ......., ......... ........... ...., .......... . .....
. .... ...... ...... y .... — ......... .... .......... ...... .......;


.. ......... ........... .... .......... ..... ..... . .... ...... y ......,
.. ........ ...... ...... ....... . ............ .......... ........ ..
........, ......... ........... ........ .... .......... . ..... ... Kp. ......
...... .. ......;


.. ......... ........ .... .......... .... ..... ... ...... ...... y ........,
........... ......... ......... ........ .... .......... . ..... ... Kp.
...... ..... y .........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 28. ....... 1930. ....
... 2492/30. ......... je .. ......... ........>... .... .......... ..... ..... .
.... ...... ...... y ....... ......... .. ........ ......... ........ ....
.......... <.-.. ..... . .... .... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 13. ........ 1930.
... 4474 ......... je no ....... ......: .. ......... ........... ........ ....
.......... ...., ..... . ....... ......... ......... ... ....... ......... y .......
...... .......... ......, ........-........... ........ .... .......... . .....
... ...... ...... ......... ........ y .....


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 17. ........ 1930.
... 49so. ...... je ......., .... je ...... na ....... ...... ......1\ ....., .....
.... .......... ...... ..... ... ....... ...... y ....... .. ......... ............
.... . ........


........ ........ .... . ....... ...... ...... .. 17. ........ 1930.
... 4983. ......... je no ....... ...... .. ......... ........ .... .......... ....


198
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 41     <-- 41 -->        PDF

..... . .... ...... ...... y .......... ........... ........, ......... ........
.... .......... . ..... ... .......... .... ....... ...... ....... y ...........


...... .. .. ..... .. t". ........ 1930. .... ... .9». .......... .. no
....... ......:


.. ..... ......... ........ npuo ......... .... ..... ... ...... ......
...... ........ y ....... ...... ......, ........ ........... .... .......... .
..... ... .... ........ ....... ...... .........-........ ....... y ........;


.. ......... .&.......... .... .......... .... ..... . ....... ......... .........
... ....... ......... y ........ ..... ...., ......... ........... ..-..
.......... . ..... . ...... ........ ........ ... ....... ......... y ........;


.. ......... ......... .... .......... .... ..... ... ...... ...... .........
........ y ...... ..... ......, ........ ........... .... .......... . .....
. ...... ........ ....... ... ....... ............ y ...... ......;


.. ......... ............ .... .......... ....... ..... . ....... .........
......... ... ....... ......... y ........ ..... ....., ........ ........... ....
.......... . ..... . ....... ........ ........ ... .... ....... ...... ..........
........


...... Hi. H. ..... .. 17. ........ 1930. ... 5!)s-2. no ....... ...... ..........
..:


.. ......... ......... .... .......... ..... ..... . .... ...... ......
...... y ...>. ...., .......... .. ....., ........ ........ HCfe .......... .
..... ... ...>...... ......... .... y ........;


.. .......... .... .......... ..... ..... ... ......... ..... y .........
...... .. ...., ....... ...... .... .......... . ..... . .1.. ...... ...... y
.......;


.. .......... upi»´ .......... ..... ..... ... ....... ;ia ......... ............
.... . ......., ....... .. ........, ».....:. ..... .... .......... . .....
. ... ...... ...... y .......;


.. ......... ......... .... .......... ..... ..... ... ......... .... ..........
...... ....... y ......... ..... ...., ........ ........ .... .......... .
..... . ... ...... ...... y ..... ....., .


.. ........ ...... ..... .......... .... ..... . .... ...... ...... y .......
...... A. ....., ....... ...... .... .......... . ..... ... ......... ....
y ..........


...... 11>. .. ..... .. 17. ........ 1930. ... 5»s:s. .......... .. . im .......
...... ..........:


.. ......... .... .......... ....... ..... ......... .... ....... ......
....... y ........ ........ .. ........, ........ ........... .... .....&....
.... ..... . ... ...... ...... y ........, .


.. ......... ......... .... .......... ..... ..... ... ......... ....


I. ...... ...... ....... y ..... ...-....... ........, ........ .......... .
..... .......... ...... ..... . epecRji ........ ........ ... ....... .......... .
..........
199
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 42     <-- 42 -->        PDF

.....-ii ib. .. IVpa.´i.a. .. (7. ........ 1980. ... 5984. ......... je no .......
......: .. ......... ......... rtpne .......... ..... ..... ... ......... ....
....... ...... ....... y .........., .. ........ ...... ........ ....... . ............
.......... ...... ..... ........ .......; .... .......... . ..... . ...
...... y ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 28. ........ L930.
... 0501. ......... je no ....... ......: .. ....... ......... ......... ipehe ..........
..... ..... i;o.i ....... ......... y ......... ......... .. ....., .......
......... ......... ..... .......... u ..... ... ....... ......... y ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 17. ........ t930.
... 49^4. ......... je .. ..... .. ......... .......... ..... .......... .......
..... ... ...... ...... ..... y .......... ...... A. ....., ......... ..........
.... .......... . ..... ... ...... ...... y .........


........ ........ lll.vua . ....... ....... ...... .. 4. ..... 19...
... 6910. ......... je no ........ ......:


.. ......... ........ .... ....^..... .... ..... ... ......... .... y ....
.... ........ .. .......... ......... ........ .... .......... . ..... ... .........
.... y ........;


.. ........... ......... ..... .......... ....... ..... ... ......... ..... y
.... ...., ...... .. ...... ........... ......... .... .......... . ..... ... .........
.... y ........; .


:;. .......... ..... .......... ..... ...... ... ......... .... y .... ....
....... .. ......., .......... .... .......... . ..... ... ......... .... y
.........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. :s. ..... 1930. ..´. 49.4.
......... je .. .......... ........ .... .......... .... ..... ... ......... ....
y ........ ...... ...... ........-........... ......... .... .......... ......
..... ... .... .......... — .......... y ..... ...... ce .. .... ....... onot
......, ........ .. io. ........ 1929, a ..... .. ..... ...... ....... ..... ..


27. ....... 1929.
....... ......... ........ .... u ....... .. :s. ..... 1930. .... 4,422. .........
je .. ......... ........ .... .......... .... ..... . ....... .........
......... ... ....... .......... y ..... ...... .. .......; ........-..........
........ .... .......... ...... ..... ... ..... ........., ......... .. ........ ..


14. ....... 1929. .... a ...... na ..... ...... ....... ..... .. 13. .... 1929.
...... Hb. .. ..... .. 6. ..... 1930. ... 7749. .......... .. no .......
......:


.. .......... ............ .... .......... ........ rpyiie ... ......... ....
y .... ...., ..... .. ...., ........ ........... .... .......... . ..... .. ......
........ ....... ..... ... ......... ..... y .........


.. ......... .........1..;´´..*.. ......... ....... ..... ... ......... .... .
.... ..... ... ....... A. ....... ........ ........... .... .......... . ..... ...
......... .... y ........;


200
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.. .......... ............ .... .......... .... ..... ... ......... ..... y
.... ...., ..... .. ...... ........ ........... .... .......... . ..... ... .........
.... y .........;


.. ........ ....... .... .......&.. ..... ..... ... ......... .... y .....
...., ..... A. ....., ...... .....; .... .......... . ..... ... ......... .... y
........;


.. ........... ............ ..... .......... .... ..... ... ......... .... y
..&. ...., ......... A. ....... .......... ........... .... ......]>... . ..... ...
......... .... y ........;


.. ......... ........ ..... ..... .......... .... ..... ... ......... .... y
...>. ...., .......... .. ......, ........ ........ ..... .... .......... . .....
... ......... .... y .........


...... JI). .. ..... .. 6. ..... 1930. ... ..-ts. ......... je -.. ......... .........
.... .......... ..... ..... .,.. ......... .... ............... ......
....... y ........ ........., ......... .. ....., ............ ........" ........
.... .......... . ..... ... .... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 7. ..... 1930. ... 7,´ÎSI.
........ je .. ......... ..... .......... ....... ..... ... ....... ......... y
..... ..... .. ........, .......... ..... ..... ... ...... ...... y ......>......


........ ........ ..... . ....... ........ ...... .. .´i. ..... 1»:>>.. ... 2931.
......... je .. ......... ........ .... .......... .... ..... u ....... .....-
CKoi ......... ... ....... ......... y ..... ...... ......... .. ....... ......
........... ......... .... .......... ...... ..... . ....... ......... .........
... ..... .......... — .......... y ..... ...... ce .. .... ........ ......, CWI.II....
.. 22. ....... 1929.´.... a. ...... ....... ...... .. 27.. .... 1929.


........ ....... .... . ....... ....... ...... .. 15. ..... 1930. ...
5556. ......... je .. ........ ...... ..... .......... ....... ..... . ..... ......
...... y ...., ........... .........., ......... ..... .......... .... ..... ...
.... ......, .......... .. ........ .. 18. ........ 1930. ....


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 15. ..... 1930. ...
8401. ......... je no ....... ......:


.. ......... ........... .... .......... ..... ..... . .... ...... ......
y ...., ....... ......, ......... ........... .... .......... . ..... ... .........
.... y ..........;


.. ......... ........... .... .......... ..... ..... . .... ...... ......
...... y ........, ......... ......... ......... ........... .... .......... .
..... u .... ...... ...... y ........;


.. ......... .....$*. upuc -.......... .... ....... ....... ......... .........
... ....... ......... y ........., ............ ......, ......... ....ttepa
.... .......... . ..... ... ......... .... y .......;


..´ ......... ........ .... .......... ..... ..... . .... ...... ...... y
........, ........... ....., ......... ........ .... .......... . ..... ...
...... ...... y ..........^


201
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 44     <-- 44 -->        PDF

........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 15. ..... 1930. ...
8402. ......... je .. ....... ......:
.. .......... ..... .......... ....... ..... ... ......... .... y ........,
...... ........, ......... .... .......... . ..... ... ...... ...... y ........;


.. .......... rpehe .......... ..... ..... ... ........., .... y ........,
....... ......, .......... .... .......... . ..... ... ...... ...... y ......., .


.. ........... ......... rpehe .......... ....... ..... ... ........« .... y
........, ..... ....... ......... ......... .... .......... . ..... ... ......
...... y ... ..........


OGLASI


...... ...... . ......
.... 45.


......
....... .........


... ...... ...... y ..... ......... ce .. ....... .......... 8. ......
1930. .... y m .... ... S5 .3 ........... ........ — .... ..... -.— .. ........
....... .. 90.60 ...... no ...... ..... .......... ....... .. ..........., .... he
ce ....... ..... no ...... . ........ ............., ...... 870 ....... .....
he ...... ........ ...... .......... . ....... 6% .. ........ y .... .. ............
0 ....... ........ .... ce ........... ........... ...... .. .......


........ .....
i


27.
........ 1930. ...... .......
. . y ..
...... ......... .... .....
....: 5009/29.


....... ....... ...........


.... 24. ...... 1930. .. y lo .... ..... ..... ......... .. ...... ....... .
........ ....... y ........... ....... ......... ....... ......... y .... ....
.... ... 2. ....... ...... ..........: ... l.5oo .* .......... . 4000 .3 ........
(...... .......... .......... n ...... ...>... ...... ...... ........) .. ..
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 45     <-- 45 -->        PDF

..... .... „............." ....... ...... ..... .. .... 1927. . 1928.


........ .... .. 1 .* ..........: ........... ...... ... ...... .. .....


..... — ........ .... .. i .* ...... .....: ........ ......, a .. i ......... .....


....... ....... ...... .... ...... y .... ... .... . ....... ... .. 7 .. .. ......


..... ... ...... .. .........


..... ........... ... ......>.... ... ........ ......... 7510 ...... na
........ ........, ....... ...... ..... ..........


.... lora ........ he ..... .. ....... ......... ...........


...... ..... . ....... ..... .. ..... y .... ... 20.


...... ......... ...... .........


SITUACIJSKI IZVJEŠTAJ . AUKCIJI KOŽA DIVLJAČI


25. i 26. marta 1930. god. u Uubliani.
Zaliha robe je bila srednja, u svemu je bilo 566 lozova. Kvaliteta robe djelomice
dobra, u većem djelu ali slaba, čemu leži uzrok u blagoj zimi. Zanimanje je bilo
samo za dobru robu; dio slabijeg kvaliteta u lisicama i kunama ostao je neprodan.
Osim domaćih kupaca učestvovali su i kupci iz Austrije, Njemačke i Italije. Posredovalo
se je za 170 prodavača.


Detajlna prodaja bila je malenkostna. Na aukciji pako notirale su ove cijene:


Kune zlatice Din. 980.— do 1130.—
Kune bijelice » 800.— do 9001—
Kune bijelice glave » 1000.—
Vjeverice zimske » 4.—
Lisice poljske » 230.— do 370.—
Lisice gorske i » 350.— do 51Lisice gorske glave » 7001—
Jazavci » 52.— do 78.—
Tvorčevi » 150.— do 185.—
Lasice bijele » 50.— do 56.—
Lasice žute » 7.— do 8.—
Mačke domaće » 10.—
Mačke divlje » 160.— do 170.— >
Vidre -´ 850.— do 900.—
Vukovi » 240.— do 260.— 3
Srne » 15.— ". i
Zečevi domaći » 2.80
Zečevi divlji ´ 15.50 do 16.50 „. j
Puhovi i krtovi. za koie je bilo uopšte malo zanimanja » &fcf do 3.--;


203
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 46     <-- 46 -->        PDF

..... .............. ........ . ........., .... je .......... .......
y .... ....... ............... ........ y ........, ........ ... ... 11, .......
je .... ....


....... je ......, .. ......... .............. ........ . ......... .
..... ..... ........ .............., .... .. ...... ...... . ............, ....
....... ............ . ...... ...... ............. ...........


.... ...., ... ... ........ ce . ..... ......... .. ............, ........,
........... . ...... ........ ..... . y .... .. ..............., ............
..... (............ . ...........), a ........ y .... .. ...........


.. ........... ....... .... one ........ .... ce ...... ........ .. ....


......, . ...... joj ....... ..... . .......... y ..... ......., ... .... ....


.... ...... no ......... ...... .......


......... ...... . ........ .... onoj ........ ..... .. ....... .......
....... y ....., ......., .......... n ........... .. ... ....


Sadnice šumskog1 Konifere i ukrasno


grmlja i drveća drveće


ŠUMSKO SJEMENJE


UŽ GARANCIJU


PROVENIJENCE, najveće klijavo^ti i ČISTOĆE


PRODAJE VEĆ PREKO 60 GODINA


SJEMENSKI ZAVOD A. GRÜNWALD


TRGOVINA ŠUMSKOG SJEMENJA.


WIENER-NEUSTADT, OESTERREICH


TELEGRAM ADRESA: FORSTSAMEN´ WR-NEUSTADT
TELEFON No. U i 282


Ekzote Žir


©OOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOO<2)


Đ Šumska industrija O


G


Deutscha Sinovi


O


0 Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47 .


o ©
§ Parna pilana u Turopolju. g


© Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia. ©
O Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860. O


........................................................©


204
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 47     <-- 47 -->        PDF

NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA
i O. D. \


Centrala Zagreb


Marulićev trg broj 1S.


Parne pilane :
Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
Karlovac, Zavidovići, Begovhan, Novoselec-Križ,
Dugoselo i Dolnja Lendava.


Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva u


Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i ljuštene robe


u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.


Drvare : Zagreb, Osijek, Brod n/S.


205
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 48     <-- 48 -->        PDF

SUDETSKI I P0DTATRANSK1 ARIŠ


kontrolirano sjemenje sa uvjerenjem provenijencije i kontrolnim odreskom,
kao i sva ostala šumska i voćna sjemenja, šumske presadnice dobavlja
najpovoljnije


SJEMENARSKI ZAVOD DRŽAVNIH ŠUMA, Praha XIX. Bendlova 4.


Ponude i uzorci badava.


Kr. prodaja baruta - Industrija oružja


BOROVNIK I VRBAIVIĆ


Zagreb, Jurišićeva ulica Q


Telefon
59-99


Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)


Prodaja na veliko i na malo.


PAZI! NOVO!
99
66
trgovin a oružja , municij e i lovačko g pribor a
n a -velik o i malo .


IVAN KATUŠIĆ, VINKOVCI.


Prodaja svakovrstnog oružja, municije i lovačkog pribora. Prvorazredna roba
Vrlo solidne cijene. Za naš barut iz Obilićeva specijalno gradjene


SOKOL-PATRONE.
Vlastita moderno uredjena radiona za opravak oružja.
Opširne i bogato opremljene cijenike šaljem svakome na zahtjev


besplatno.
206
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 49     <-- 49 -->        PDF

IZAŠAO JE iz ŠTAMPE:


ZAKON
0 ŠUMAMA
1 PILANAMA


TUMAČ PRIREDIO


DP. ALEKSANDAR UGREHOUIĆ


REDOVNI PROFESOR UNIVERZITETA


Knjiga je ukusno opremljena
i tvrdo vezana u platno.
Cijena Din 120-


Naručbe prima i pouzećem razašilje


TIPOGRAFIJA D D.
ZAGREB, PRERADO VICE V TRG 9,


-


207
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— ...... .........» M«ihn1ii f«hnlrsii &..§4.
—^"iii´iiiiMiffifiixiaB


samo kod: 4t Hl


ORIGINALNI GOEHLER


w


K0L0BR03I [ IG. JUSTITZ


ŠUMSKI ČEKIĆI . . ZAGREB li
PRÖM3EHHE § i4\


Praška ul. 8. - Telefon 5460.
DRVENE i ZSUEZNE Utemeljeno 1896.


*


Popravljam HOIOOPDJE
uz garanciju Tražite :
*r ... Ilustrovani cljenik .


//. Redovita sjednica


Upravnog odbora Jugoslavenskog


šumarskog udruženja


održati će se u nedjelju na dan 6. aprila o. g.
u zgradi Ministarstva šuma i rudnika u
Beogradu.


Pozivi sa dnevnim redom razaslani su
gg. odbornicima.
Sastanak u nedjelju 6. aprila u 9 sati
prije podne.
Tajništvo ]. S. U.


208