DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 30     <-- 30 -->        PDF

i. .. ce .... .... y ......... ........, .... y .......... ........... ...
....... ...., a ........ .... . . .......... .. ce ....... ............ .......;
2. .. ce .... .... ....... .............. ......., .. ..... .. .......... .....
Te .. .... ..... .. .... ........ .. .... .>.. y ...... .. .......... ......, ...
... y .......... ........... ....... .....
..... .. .. oiffl.M ...... ....... (............ ....... .. ........) iro......
...,. ........ . y ....... ...... ...... ...... — ....... ......... . rtpa......
......... — ... ....... .. .. .... .... ........ . ...... .. ..........
......... .... .......... ........ ........., ... ....... .. ce ....... ...
........ ..... ..........


....... je, .. .. ce .... ....... ........ -urama ...... . y ........
............ .......


.. .. ce ... ........ ..... ......., .... ce y ...... ...... ........ no
2—3 ........ ... ce .... ....... ...... — .. .. je .... .. .... ..... .. .....
... .. ........ ......... — ..... .. .. .......... ..... .......


........ ........


«0»
LITERATURA


Prof. Dr. Đuro Nenadić: Šumarsko-lovački kalendar za 1931 god. izašao je nedavno
iz štampe. Sadržaj mu je i u ovome izdanju znatno proširen. Važno je napomenuti,
da su opet donesene stare skrižaljke za temeljnice odnosno za kubisanje trupaca
po promjerima od cm do cm počevši od 5 cm i na 4 desetinke tačnosti. Priliodne
su tablice za sve vrsti drveća prema raznim bonitetnim razredima dopunjene sa rubrikom
o broju stabala u pojedinim desetgodištima. Pored toga od znatne je koristi za
praktičnu upotrebu ovo izdanje i po tome, što je u njem donesen opširan izvadak iz
uzanca zagrebačke burze o dimenzijama glavnih proizvoda svih vrsta — a naročito
hrastovine, bukovine i četinjavog drveća, što se izrađuju u našim šumama. Napose su
doneseni opsežniji podaci o njemačkoj dugi.


U kalendaru je odštampan opširan izvadak Zakona o šumama od 21. decembra
192^., koji vrijedi za cijelu Jugoslaviju. U tom su izvatku sadržane sve važne ustanove,
koje treba da zna upravno i čuvarsko osoblje.


Dosadanje je poglavlje »Opći propisi za lugare« zamijenjeno u ovom izdanju
donošenjem potpunog »Pravilnika za vršenje službe čuvarskog osoblja kod uprave državnih
šuma«, što ga je izdalo Ministarstvo šuma i rudnika 17. jula 1930. U tom su
Pravilniku sadržani propisi o ponašanju i odgovornosti čuvarskog osoblja, o primopredaji
i vođenju službene knjige, o sječi, izradi i izvozu drveta, o šumskim kulturama,
o zapljeni šumskih proizvoda, legitimisanju krivca, upotrebi oružja, premetačinama
i t. d. Razumije se po sebi, da propisi ovog Pravilnika jednako važe i za čuvarsko
osoblje kod uprave šuma imovnih općina, gradova, privatnika i dr.


Po svom sadržaju, izmjenama i dopunama zadovoljavat će i ovo izdanje Šumarsko-
lovačkog kalendara sigurno u punoj mjeri svim potrebama praktične šumarske
službe, jer ne može biti pitanja iz praktičnog šumarskog života, koje se ne bi s uspjehom
moglo riješiti na osnovi podataka, koji su sadržani u kalendaru.


Kalendar se može nabaviti kod pisca — Zagreb. Vukotinovićeva ul. br. 2 uz
cijenu od 30 Din. po komadu. Ing. Anić Milan.


512