DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

i . CQ


´. CS


Broj stabala r´.jii c-


g a 4, : va w3 .S, » o a^ -os


e.´S »


0 Ime sječe CS ´S . Opaska


vi o i. — ..


o e Doe — O Č
g ´S


a*


O*
CO m (5, > . 2 S» 3


u


M ! 5 3


mdinara km pr, met.


c*i i ´~


1 Uijanska Trnjani 360 360 1018 178.495 3 4 ii 540 suharevi
2 Luščić Cerna 300 300 1995 815295 4-9 1.200
3 Ripača 320 320 1263 4S2.563 5-5 1.200 !


4 Čunjevci 186 186 1180 752.290 7— 910
5 Čunjevci M 51 51 278 79.774 7 -310 suharevi


o


6 Jošava 36 229 78.597 7´ — 220 suharevi.


36
7 Gradina 215 215 1392 521.713 12 -1.240


O


8 Ist. Kusare 175 175 1197 784.273 T— 1.000


9 Kragujna 112 112 763 490.028 9 9 565


o


10 Rađiševo 182 182 1160 769.812 17 908 od br. 1-182


es


11 Rastovo I. 200 200 1426 840388 3 -1.060 ođ br. 1-200


o


12 Rastovo II. 220 220 1611 1,255.405 8 -1.050 od br. 1-220


as


13 Trizlovi 150 150 1121 8.2.846 .8 720


132 869


14 Boljkovo


136 616 313 92 715
4 19


Ukupno ... . 2639 4 2643 |l5.521 8,537.792 — 11.638


Drvna masa


sposobna za


građu


Opći đražbeni uslovi:


1. Prodaje se samo za tehničku upotrebu sposobna drvna masa. Sve ogrijevno
drvo dužan je kupac predati u izrađenom stanju i složeno u hrpe sa 5% nadvisine brodskoj
imovnoj općini na raspoloženje i to u oglasu navedenu količinu besplatno, a za
preko te količine izrađeni složeni i predani ogrijev dobiva kupac odštetu od 7 Din
po 1 prostornom metru.
2. Pisane ponude moraju biti sa 100´ Din biljegovane ili sa odgovarajućim iznosom
obložene, valjano zapečaćene, te najkasnije do 10 sati gore navedenog dana predane
u uručbenom zapisniku.
3. Ponudi se ima priložiti žaobina u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti,
strani državljani 10%, uvjerenje poreske vlasti da je uplatio porez za sve zakonom
propisane rokove, te uvjerenje o nadmetačkoj sposobnosti.
4. Brzojavne, sa potpunom žaobinom ne obložene, nikako ili nedostatno biljegovane,
ispod isklične cijene, poslije ustanovljenog vremena predane, te uopće sa
dražbenim uslovima nesuglasne ponude, neće se uzimati u obzir.
5. Kupovninu ima kupac uplatiti u gotovom novcu u blagajnu brodske imovne
oipćine ili novčanih zavoda, koje Direkcija šuma odredi i to:
a) Ako je kupljena jedna sječina ./. .kupovnine nakon primitka obavijesti, da je
dražba odobrena t. j . kod potpisa ugovora (toč. 11).
Ostali dio kupovnine prije početka otpreme izrađenog drvnog materijala sa željezničke
ili parobrodarske stanice, nu najkasnije 90 dana poslije dospjelog roka uplate
prvog dijela kupovnine.


520