DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 33     <-- 33 -->        PDF

ad 2) Krađa se izvršuje u svrhu preprodaje. Štetočinja proda ukradeno drvo


obično potajno trgovčiću uz neznatan novac. Kroz njegove ruke taj novac kako dolazi
tako i prolazi. Samome seljaku redovno ne donosi sreće ni blagostanja u nijednom
pogledu. Novac se potroši u birtiji. Ovakav novac rada samo porokama i gubitcima
kako moralnim tako i fizičkim.


Potonjoj goroscči valja najenergičnije stati na kraj. To je moguće jedino strogim
zakonskim propisima i neposrednim kažnjavanjem i izvršivanjem kazni i utjerivanjem
globi. Odlaganje kazni djeluje vrlo štetno. Štetočinjac se osjeća sigurniji i potaknut
je na dalje krađe.


Naše šume su stradale znatno uslijed rata. Sjeklo i haralo se nemilice. Još više
su stradale iposlije rata. Deset godina stranačkih borbi iscrpio ih je znatno. Svaka
stranka je nastojala, da narodu što više popušta, dajući mu koncesije u šumama. Narod
se je u mentalitetu prema šumi sve više iskvario, kao da je šuma svačija i ničija.
Protivu najezdi naroda na šume jedva su se mogli boriti šumari i šumarsko osoblje.
Rezultatiralo je to sa hiljadu tužbi kod sudova. Ali sve to nije mnogo koristilo, jer su
se kazne i odštete odlagale i opraštale.


Energičnim zakonskim propisima i izvršivanjem tih propisa moguće je spasiti
šume od daljnje neracijonalnosti. Stoga razloga je .l´ugoslovensko šumarsko udruženje
pozdravilo Zakon o šumama od 21. XII. 1929. i njegoove stroge propise u kažnjavanju
bespravne goroseče.


Zakon je u kratko vrijeme, otkako je stupio na snagu, pokazao u pojedinim


područjima vrlo dobre rezultate baš zbog svojih strogih propisa. Još se nije niti za


pravo počeo primjenjivati, a već je broj šumskih šteta znatno spao.


IV. Pravilnik za stipendije dvojici studenata šumarstva.
Tajnik predlaže tekst pravilnika. Po tome tekstu bi bilo predviđano, da se svake
godine u budžetu osigura izvjesna svota za stipendijo. Dijelile bi se dvije stipendije.
Jedna za slušača šumarstva na zagrebačkom fakultetu, a druga na beogradskom. Pravo
na stipendij bi im.ala samo šumarska djeca. Pravo natjecanja imali bi slušači tek nakon
položenog I. drž. ispita uz iznimku onih, kojima otac više ne živi. Potonji bi se već
sa maturom mogli natjecati za stipendij.


Razvija se debata.
Gosp. iug. Mauojlovi ć ..: Kada bi podjeljivali stipendije po predlogu tajništva,
moglo bi se desiti, da isškolamo kojeg našeg pitomca i dovedemo ga kažimo do
treće godine studija. Uzmimo da u budžetu za daljnju godinu više ne možemo osigurati
potrebnu svotu. Šta će biti s tim našim stipendistom? Morati će da napusti studij.
Ako već zovemo te potpore stipendijom, preuzimamo na sebe moralnu dužnost, da naše
kandidate isškolamo do kraja, ako su valjani i dobri đaci.
Qosp. ing. Bogičevi ć predlaže, da se uopće ne upotrijebi izraz stipendija,
već neka se to nazove potjporom.
Oosp. predsjednik .. C i r k o v i ć razlaže, kako bi bilo dobro da se može osnovati
fond, iz kojega bi se plaćale stipendije. Kada bi fond bio toliko velik, da bi se iz
kamata mogle davati trajno stipendije. Zato bi ali trebala znatna svota. Nama je skupština
u Ljubljani stavila u budžet izvjesnu svotu za stipendije u slijedećoj godini (2 stipendije
po 800 Din mjesečno). Mi moramo zaključak skupštine izvršiti i te stipendije
podijeliti.
Tajnik N. Neidhaird t razlaže, kako leži poteškoća i u tome, što se budžetna
godina Udruženja ne poklapa sa školskom godinom. Školska godina počinje u oktobru
mjesecu, a budžetska tek u Januaru. Ako stipendiju dijelimo počevši od januara mjeseca,
nismo pomogli mnogo, jer škola počinje 1. oktobra. Studenat kada je došao do
jatiuara, pa mu se za preostali dio školske godine dade stipendij, dolazi mu to kao


31