DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Tajništvo neka se infortniše i zamoli Šipadovo poduzeće, da li bi se mogfa iidesiti
eikskuiraJija kroz to poduzeće. Kventualno od Prijedora do Jajca. Preko Šumarskog
Lista neka se pozovu članovi, da se jave, koji bi željeli sudjelovati. Ako ih se javi
dovoljan broj, održala bi se ekskurzija u proljeće.


VII. Prihvat novih članova. /
Primaju se za redovite članove: /
^(.O´^^ Jng. Jak o v 1 j e v L e o n i d, šum. inžinjcr, DevdeM^/f Ing. Novović Marko,
šum. inžinjer, Batina-Baranja; Ing. Huber t . a d a r a c a, šum. inžinjer asist., ...-
Kumpanija; Ing. Edo Š o 1 i ć, šum. inžinjer, Ogulin; Ing. J´u r k Z d r a v k o, šum.
inžinjer, Novi-Pirezid; Ing. Iva n J u v a n, šum. inžinjer, Bohinjska Bistrica; Ing.
Kutleša Stjepan, šum. inž. asist., Kotor-Varoš; Ing. Knez Antun, šum. inžinjer
asist.. Nova Gradiška; Ing. Hm š a J a r o s 1 a v, šum. inž., Apatin; Ing. Marjanović
Dragutin , šum. inž. asist., Zagreb.


Za članove pomagače:


Q a j i ć N !i k 0 1 a, stud. forest, Zagreb; Rudeš Kamilo, stud. forest, Mostar;
Zaluški Josip, stud. forest, Zagreb; . i 1 i . k o v i ć Ivan, stud. forest, Zagreb;
Brin e r . i 1 a n, stud. forest, Zagreb; Žukin a IvaVi, stud. forest, Zagreb; S u škovič
Viktor, stud. forest, Zagreb.


Istupili: Hanzlovski V c ii c e s 1 a v, kr. gozdar. Mrzli Studence; Presel
Viktor , okrajni gozdar, Kamnik; Prese l Ivan , Viši gozdni svetnik, Ljubljana;
Havrane k Josip, nadšumar, Daruvar.


Umrli: Havasz Jozef, šum. nadsavjetnik, Budapest; Brausil . a k s o,
šum. nadsavjetnik, Zagreb; Mati ć Jovan , šum. nadsavjetnik, Beograd.


EVENTUALIJA.


VIII. Osnivanje Podružnice Jiigoslovenskog šumarskog udruženja u Bedgradu.
Tajnik čita slijedeći dopiis od 15. XI. 1930. privremene uprave Beogradske po


družnice J. Š. U.:
»Upravi Jugoslovenskog šumarskog udruženja, Zagreb.
Da bi rad našeg Udruženja pokazao što bolje rezultate pojavila .se je želja kod


mnogih članova da se u Beogradu osnuje Podružnica Jug. šum. udruženja za teritoriju
koja gravitira Beogradu. Za osnivanje Podružnice javili su se 75 članova Udruženja.
Radi toga, a u saglasnosti sa čl. 26. pravila udruženja održan je 9. o. mj. u Beogradu
sastanak 2. članova, koji su odlučili:


1. da se osnuje Podružnica sa nazivom »Beogradska podružnica Jugoslovenskog
šumarskog udruženja«;
2. da se izabere privremena uprava koja će spremiti pravila Podružnice i sazvati
skupštinu u toku mjeseca decembra tek. god. da pravila pretrese i odobri.
U Upravni odbor su izabrani:
za predsjednika g. Jovan Jekić
„ potpredsjednika g. ing. Dura Janković
„ članove: gg. inž. Vojko Koprivnik, inž. Slobodan Baranac, inž. Ivan


Frković, inž. Petar Ostojić, inž. Ljuba Marković i inž. Nenađ Nikolić.


Za članove redakcionog odbora su izabrani: gg. prof. Dr. Doka Jovanović, prof.


Dr. Pera Đordević, prof. Dr. Milan Marinović, Dr. Žarko Miletić i g. inž. Milan ..


nojlović.


Privremenoj upravi podružnice čast je o ovome izvijestiti upravu radi znanja.«
Pošto je gornji dopis pročitan, uzima riječ tajnik Nikola Neidhardt:
Gospodo! Dozvolite, da izrečem iskreno i otvoreno svoje mišljenje prilikom do


pisa 0 osnivanju »Beogradske Podružnice J. Š. U.«. Prema tome dopisu osnovala bi se
podružnica za teritoriju, koja gravitira Beogradu.


34