DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 37     <-- 37 -->        PDF

što znači tcritonija koja gravitira prcnia Bcoj;radu? Čitava država gravitira prema
Beogradu. Nezgodno bi bilo osnivati Podružnic u za čitavu državu. To onda
više ne bi bila podružnica. Stoga predlažem:


1.) Da se zamoli privremeni odbor podružnice, da tačtio definira teritorij, za
i^oji se osniva podružnica.
Po mome mišljenju bi bilo najbolje, da se podružnice, ako sc već uopće osnivaju,
osnivaju p r e m a b a n o v i n a m a.


Misao stvaranja podružnica po banovinama, a ne ovako općenito »po područjima
gravitacije« suzdržala bi nas od eventualnog jednog budućeg zla. Ako ne stvorimo mogućnost
osnivanja ipodružnica po banovinama, stvorili smo eventualno drugu mogućnost
— mogućnost plemenskih podružnica. A to a priori ne bi bilo
dobro. Imamo podružnicu u Ljubljani, Imati ćemo podružnicu za »teritorij koji gravitira
prema Beogradu«, uvjeren sam, da će se htjeti onda osnovati i podružnica u Zagrebu.


Po mome shvatanju je pitanje od znatne važnosti po naše Udruženje. Od tolike
važnosti, da bi bilo dobro, kada bi se raspravilo ne samo pred forumom od 20´ članova,
već pred forumom sviju članova Udruženja t. j . pred glavnom skupštinom. Slobodan
sam stoga predložiti:


2.) Da se zamole gg. oko osnivanja podružnice u Beogradu, da to osnivanje odlože
do naredne glavne skupštine Udruženja. Na toj narednoj skupštini da se donese
zaključak o osnivanju podružnica prema banovinama.


Daljnje važno pitanje jeste: da li podružnica imade pravo donositi, odašiljati i
predlagati rezolucije be z centrale , direktno na Ministarstva, korporacije i lica van
društva i t. d.


Po mome mišljenju bi svi važni predmeti morali prolaziti cetitralu t. j . Upravni
odbor Udruženja. Gospodo, smatram vanredno važnim to razgraničenje između centrale
i podružnica. Linija kompetence treba da bude povučena posve jasno, da se onemoguće
svi eventualni ncsporazumci.


Riječ uzima gosp. ing. R o h r. Gospoda su nas stavila pred gotov čin. Mi treba
da radimo po pravilima. Slaže se s time, da je najbolji princip, da svaka banovina imade
svoju podružnicu. Banovine su ekonomske cjeline. Pravila su donesena prije zakona
0 podjeli države na banovine. Mi bi morali suglasiti naša pravila sa podjelom države.


(i. predsjednik .. Cirkovi ć predlaže da se postupi po Pravilima.
Član 26. pravila kaže: »Članovi Udružennja sa teritorija jednog ili više susjednih
srezova, mogu osnovati podružnicu, ako se većina članova Udruženja u tim srezovtma
za to izjavi.«


Zaključuje se postupiti po Pravilima i zamoliti privremeni odbor oko osnivanja
podružnice u Beogradu:
1.) da pošalje Upravi popis srezova, koji čine teritorij, za koji se želi osnovati
podružnica;
2.) da pošalje poimence dokaze o tome, da su se većina članova u svako;n od
tih pojedinih srezova izjavila za osnivanje podružnice.


G. hig. Miodragovi ć razlaže, kako bi bilo dobro, da javimo gg. oko osnivanja
podružnice i naše mišljenje u opće o osnivanju podružnica.
Sva prisutna gg. se izjavljuju, da je princip osnivanja podružnica po banovinama
jedino ispravan. Svaka banovina neka ima mogućnost svoje podružnice.
Jednoglasno se zaključuje zamoliti gg. oko osnivanja podružnice u Beogradu,
da odlože to osnivanje do naredne glavne skupštine Udruženja.
Upravni odbor će za tu skupštinu spremiti predlog o osnivanju podružnica po banovinama,
a u saglasnosti sa zakonom o podjeli države na banovine.


IX. Tajnik izvještava kako je gosp. prof. ing. Kauders darovao za studente
Din, 500.— t. j . namijenio je u tu svrhu nagradu, koja mu je bila podijeljena za
3.5