DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Bilo je ....... .]^...11...>, ......... je pamiiv iin-j.irie v ...... iiocnnoutS- ..;!......
..... ... je ........... irpaiHO . ........ .........., iiu je ......... . .
„.|........1 .....". ........ je ... ..... iiep:inpail . ........ .1;.11.()....... .
........ ...... ........^...: ......... Ilpaichn pemio . .... .... irii:i ...... .........
........ ......... (-..... ......... .... ......-........., .............
. ........., ...... je . .... ...... ......... ........, .. je .... .... .........
.........., .... .. ..) .... ..... . .... ....... . .... .......... . ima .. ...
.... ........... iipoj^eiie ......... .... .... ..... ......... A ......., .. he . .........
...... ...... ........ .. ......... ....... ...., oii je .. ....... ......
. ......... .._... .. ........... . ........ ..... ........ na ..... ......
........., na MHort; ....... ............. . .......... ....... ...... .... ..
....... ......... ........ .... . .)..... .. ......´ ......... ...... ......,
..... 4 ...... ....... ...... je . ......... .... v ........ ..........
. ... je .... .... ... ........ ..... . ..... .. iro ....... ........, .....
.. .........., no ....... ........ ...1!..... . ........, na .... . no ...., ..
..... ...... ......., .... . ...., no .... . no Hohn — .... .. ... ..... ........
...... ..... ...... — . ... .... ....... ...... . ....1!.., ....... je ...,.. .....,
.. ..... ..........., .. ......... ...., ........ ...... .. ........... . ...
OHofa ...., .... he ........, .... ...... .........: „.... .. .. ........, .......
... ......, .... .. ......, ....... ... ..... ...... . .... ... ..... ...1. ..
.....". Kao .. .. ..... ...... ..... ... .. ......, na je ........, .. .. .. ......
..... ... ... ........ .....
...... . 58 ...... .......


^8^/1


z(yb-Qz..... ...... . ..... ..... ..... .. ....... .... ... ......... .......
.... .. je ...... ....... .... ......... . . ................ ....... ......!
..... ..... .......


IMENOVANJE.
(josp. Dr. Nikol a N e i d h a r d t, tajnik našega udruženja i dosadanji asistentpripravnik
poljoprivredno-šumarskos; fakulteta zagrebačko^tk imenovan je ukazom Nj.
Veličanstva od 6. novembra pr. g. univerzitetskim docentom za geodeziju .. istom
fakultetu u 6. grupi I. kategorije.


IZ UREDNIŠTVA.
Svoj gg. članovima našeg udruženja i čitaocima »Šumarskog Lista«, a naročito
našim saradnicima želimo sretnu IK)VU godinu.


-«0»


OGLASI


. broju \2.9.\.). KR. DIREKCIJA ŠUMA VINKOVCI.


OBJAVA LICITACIJE
hrastovih i drugih stabala.


Kr. Direkcija Suma u Vinkovcima prodavat će po odobrenju Ministarstva Šuma
i Rudnika od 12. ..1. 1930. broj 38.218 dana


28. januara 1931. godine
u 11 sati ... podne javnom ofertalnom licitacijom hrastova i druga stabla, koja se nalaze
u srezu »VRATICNA« Kr. Šumske Uprave Jamenske u Moroviću, kako slijedi;


40