DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ijišne zajednice krajiške) drvljem obrasli pašnjaci, kojima je gospodarska
svrha popaša blaga. Treba ih urediti, prema potrebi očistiti, meliorirati,
arondirati, te tako privesti svojoj svrsi.


Decenijima se ustrajno negirao pravi karakter zemljišnih zajednica,
poduzelo se sve, da taj karakter ne izbije na javu, sve je bilo uzalud.
Pa kada su zemljišta krajiških zemljišnih zajednica u svojoj biti pašnjaci,
treba da ih šumari ostave, te predadu upravu i vodstvo nad njima agronomima,
jer oni, a ne šumari, posjeduju potrebnu stručnu spremu, da
rukovode njima.


Moguće će agronomi danas sutra trebati naše stručne pomoći, jer
su zemljišne zajednice drvljem obrašteni pašnjaci, ali onda šumar neka
ne drži,u rukama zakon o šumama, već neka upotrijebi svoju stručnu
spremu, da riješi specifične zadatke, koje će tražiti narav stvari.


Šumari treba da se povuku na svoje prave položaje, da uzgajaju i
gospodare šumama, gdje je njima mjesto. Time će najbolje izvršiti svoju
dužnost prema narodu i državi. Ne valja međutiin-rušiti staru kuću, dok
još nije moguće sagraditi si novu, bolju. ´ ;


Resume. Repliaue a l´article imprime a la page 437 de cette Revue pour l´annee
ecoulee. Sur la base des resultats de beaucoup de ces partages qui ont eu lio u daiis
les aiiiiees de l´apres-guerre, l´auteur vient a la conclusion generalemetit coiitraire a
l´idee dti partage desdites terres.


-«0»-


Dr. ST. FILIPOVIĆ (ZAGREB):


TAUUGE, VOZILO ZA DRVA


(UN MOYEN DE TRANSPORT DE BOIS)


Povrh Livanjskog polja, njemu na istok, jesu planine Staretina,
Catornja i Golija. Na toj sam Catornji vidio ljeti 1930. g. taljuge, kojima
se svažaju drva za gorivo s planine u sela pod njom, na rubu Livanjskog
polja.


Do tada nisam nikad vidio ovakova vozila za drva, a nisam ni čuo


o tome. Zato i mislim, da je to specijalitet baš onoga kraja. Nisu to ni
kola ni sanice, niti tu ima kakovih gvozdenih kuka s lancima. To je vozilo
svoje vrste, pa je vrijedno, da se potanje opiše, a u to će nam ime mnogo
pomoći i ove dvije priložene slike (jedna skica i jedna fotografija, koju
sam ja sam naredio).
Kod taljuga je sve načinjeno od drveta. Ali samo se »jedan sastavni
dio od svega toga nazivlje tim imenom »taljuge« i to onaj, koji je na škici
tako označen. Svi ostali sastavni dijelovi imadu svoja posebna imena.


69
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ali se opet u širem pojmu sve to skupa nazivlje taljugama. Kako se sve
nazivlje i kako je sve spojeno, to se najbolje vidi na slikama.


Taljuge mogu da voze samo deblje grane i komade drveta, u glavnom
dakle drva za gorivo. Svaki se komad mora prije toga na debljem
kraju malo u klin zatesati i svrdlom provrtati, pa se onda natakne na
jedan ili drugi kolić. Kad ima na oba kolica po dva ili tri komada, natakne
se gore polica, kojoj je jedina zadaća, da količi stoje čvrsto. Povrh
police se onda opet natakne na količe po jedan ili dva komada drveta.
I ti komadi drveta imadu svoje posebno ime »mutviči«.


gužve


mulvtc


iaijua^


Ako je ovakovo vozilo načinjeno tako, da je jedan kolić naprijed,
a drugi nazad i to na samoj voji ( = rudi), onda se to zove »kukac«. I tu
se meće polica, a može se složiti samo jedan okomiti red drva. Kakav je
kukac uistinu, to se vidi na fotografiji. Tu se »kukac« nalazi između
»taljuge« i šume.


Drvo se za gradu vuče u onom kraju opet drugačije. Vuče se naravno
po zemlji, ali bez gvozdene kuke. Komad se zove »cok«, a ako


70
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 29     <-- 29 -->        PDF

je sprijeda usklišen i zarezan, da se može vući, zove se »vlaka«. Prvo
mi nazivljemo »balvan«. Vlaka se sprijeda zaobljeno usklisi, gore se zasiječe
s oba kraja, tako da u sredini ostane okomit nos. Ovaj se provrti,
na nj se metne voja i prodije klin, pa se tako može vući.


Kod ovih vozila rade obično samo dva vola. Više ih i ne treba, jer
su u onom kraju sve veliki i jaki volovi.


Pita se još, kvare li ta vozila puteve. Ne kvare nikako, nego ih još
popravljaju, pošto ih i tako izrovi voda. A to nisu nikakvi građeni putevi,
pa ih zato hodanje i rad po njima može samo popravljati.


Mislim, da su taljuge i kukac sasvim praktična vozila i zapravo
jedina za brdovit teren, u kom se ne mogu tako lako izraditi putevi. Vrlo
ih je lako uzvesti na planinu, na nju ne idu kao težak mrtav teret, a s planine
silaze samo s korisnim teretom. Istina, ne mogu ga svesti u većem
kvantu, nego po prilici 0"5^—075 m^ a to je za hladne krajeve svakako
malo. Zato se tu i mora ići često po drva u šumu.


Resume. L´auteur decrit un simple ..... de transport de bois que ... utilise
dans une haiite montagne de Bosnie pour le transport de bois du haut en bas.


-«0»