DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 32     <-- 32 -->        PDF

u ovakovim se međutim momentima mora biti na oprezu, jer internacionalne organizacije
pred stavljanjem izvjesnih zahtjeva mogu da organ izu ju sebi poćudne
atmosfere.


U današnjoj se općoj krizi konzuma upotrebljava — iz bojazni, da ne prevlada
mišljenje, da je ova kriza prolazna — kao strašilo Rusija, koja baca svoje drvo uz
jeftine cijene na svjetsko tržište. Da Rusija dostigne svoj predratni izvoz drveta, treba
da poveća svoj današnji izvoz na nekoliko milijona standarda, što se svakako ne će
moći desiti tako brzo. Svjetska se organizacija velike drvarske industrije, koja se
nalazi u raznim kartelima i koncernima, uspješno odupire procesu naglog pada cijena
drvu. Redukcije radničkih nadnica, radne snage i raznih troškova na dnevnom su redu.
Paralelno s ovom pojavom dolazi međutim i želja interesenata, da i naš a držav a
snizi svoje zahtjeve.


Kako je drvo u našoj državi jedna od vrlo važnih narodnih imovina, to je potrebno,
da se pitanje drvarske industrije promatra sa posve realnog gledišta. Kao
mjerilo za prosperitet ove grane naše privrede imalo bi da posluži stanje i uspjeh rada
naših većih drvarskih preduzeća. Međutim se opaža, da većina većih drvarskih preduzeća
— osim državnih — ne plaća već duže godina nikakove ili vrlo malu dividendu.
Groš akcija pojedinih velikih drvarskih preduzeća s k o n c e ntriše
se redovno — kako pisac u daljnjem navodi — u ruke nekolicine
akcionera, koji pre^uzmu svu vlast u svoje ruke i mjesto dividende,
od koje bi i država imala koristi, jer se na nju plaća porez,
izdaju se razni honorari jakim g o s p o d u j u ć i m a k c i o n e r i m a,
a mali akcioneri ostaju pri tom prikraćeni. Dok se radničke
nadnice i plaće malih činovnika s nizu ju pod izgovorom potrebne
štednje, dotle se horenđne svote, koje se odnose na
plaće, razne honorarci ogromne putne troškove vodećih ličnosti,
ostavljaju netaknute.


Kako se iz stručne :i dnevne štampe vidi, velika šumska industrija pokušava, da
na vješt način, oprezno i neprimjetno stvori raspoloženje kod
mjerodavnih faktora za ponovnu reviziju šumskih ugovora
sa državom . U javnoj se štampi doduše ne traži izričito ponovna revizija tili
ugovora, ali se ističe pitanje, da li će sadašnji novi ugovori biti snošljivi u lošoj konjunkturi,
koja je ove godine započela. Na ovakovo pisanje pri|pomjnje pisac Z., da
velika šumska industrija nije u svojim bilancama iskazivala odgovarajuće dobitke ni
u povoljnijim godinama, koje su prethodile današnjoj krizi, pa čak ni u onim godinama,
kad je država tim istim velikim industrijama poklonila grdne milijune dinara u vidu
valorizacije. Danas te iste industrije, kad su kola malo u krivo pošla, počinju svaka
na svoj način da kukaju, moljakaju, prijete otpustom radnika, zatvaraju pilane i si.
šumske su međutim industrije vezane ugovorima, da moraju sjeći utvrđene količine
drveta. Nalaze li one, da su im ugovorni uslovi nesnošljivi, mogu se, kaže pisac, odreći
svojih ugovora. Mali naši domaći pilanari nemaju i onako ni najpotrebnijih količina
drveta, te će jedva dočekati, da se oslobodi koji veći kompleks! šume. Osim toga
stvorio bi se time niz novih malih i srednjih pilana, koje bi sve zajedno dale produkciju
jedne velike industrije, tako da naša trgovinska bilanca ne bi osjetila tu promjenu.


U daljnjemu navodi pisac, da nije protivan velikoj drvarskoj industriji, a niti
reviziji dugoročnih ugovora, ako to traže uistinu stvarni razlozi. Kod prosuđivanja
cijele situacije mora se biti na čistu s time, da država kao takova mora da vodi računa
0 jednoj vrlo važnoj grani privrede, kao što je to drvarska industrija, te da prema
tome pruži i olakšice, čim to budu iziskivale stvarne potrebe i čim dođe u pitanje
egzistencija i prosperitet industrije. Prije stvaranja konačnih zaključaka treba se


?4