DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.


Odmah nakon svršenih studija imenovan je besplatnim šum. vježbenikom kod
tadanjeg gospodarstvenog ureda otočke imovne općine. Kratko vrijeme iza toga preuzeo
je upravu kotarske šumarije u Otočcu kao privremeni upravitelj. God. 1886. položio
je s dobrim uspjehom državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
kod bivšeg unutarnjeg odjeljenja kr. zemaljske vlade u Zagrebu. Kratko vrijeme iza
toga, god. 1887., postao je definitivnim upraviteljem spomenute šumarije i imenovan
kotarskim šumarom.


Godinu dana kasnije bio je imenovan kotarskim šumarom đurđevačke imovne
općine i upraviteljem kotarske šumarije u Podravskom Novigradu, ali je na tom mjestu
ostao vrlo kratko vrijeme, jer je već godinu dana kasnije imenovan šumarskim procjeniteljem
kod gospodarstvenog ureda ogulinske imovne općine.


Tu je njegova djelatnost u šumarskoj struci došla do pravog izražaja, jer je kao
taksator sastavio gospodarstvene osnove za šume ogulinske imovne općine. Imenovan
je kasnije nadšumarom-taksatorom, a onda šumarnikom. God. 1908. imenovan je pri


vremenim upraviteljem gospodarstvenog ureda iste imovne općine, a godinu dana
kasnije definitivnim upraviteljem u svojstvu iiadšumarnika. Godine 1920. imenovan je
šumarskiiTi savjetnikom na istom položaju, na kojem je ostao sve do svoga umirovljenja.


Po navršenju potpunog broja službenih godina umirovljen je na vlastitu molbu
u decembru 1922,, te se stalno nastanio u Karlovcu, gdje je i umro.


Pokojni je Lasman bio vrlo dobar stručnjak i marljiv činovnik, te je bio vrlo
obljubljen i medu kolegama i općenito u svim mjestima, u kojima je službovao. Sahranjen
je 15. novembra 19,30. uz veliko učešće kolega, prijatelja i znanaca.


Ogulinska imovna općina položila je po svom izaslanstvu pod vodstvom sadanjeg
direktora šuma g. ing. Brnjasa lijep vijenac na odar pokojnika.


Pokojnik je bio od početka svoga službovanja redovitim članom Šumarskog
Udruženja i ostao je takovim do smrti, te se može reći, da je spadao medu najstarije
članove Šumarskog Udruženja.


Vrlom pokojniku neka bude topla uspomeiui i vječni pokoj duši njegovoj!


D. ..
80