DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Poslije mature pošao je na šumarske nauke u Beč (na visoku školu za kulturu
tla). Po svršenim naucima službovao je najprije u Dax2i-kod vlastelinstva Schamburg-
Lippe u svojstvu šum. pristava. Kad je bilo god. 1888. ispražnjeno mjesto kot. šumara
u Vrhovcu, Schmidinger je bio ffTpredlog tadanjeg žjp. nadšumara u Bidovanfimenovan
po velikom županu Rudi Budisavljeviću za kot. šumara u Vrhovcu. Ovdje je na Vr^,´ĆIVC(/
sveopće zadovoljstvo službovao sve do reorganizacije šumarske službe, t. j . do 1. februara
1896. Tom prilikom imenovan je kr. kotarskim šumarom kod kotarske oblasti
u Zagrebu.
-´f .^?..^. i U svojstvu kr. županijskog izvjestitelja službovao je kratko vrijeme u Zagrebu,
zatim oko 4 godine u Gospiću, od kuda je bio premješten u Varaždin kr. županijskoj
oblasti, gdje je službovao punih 20´ godina kao kr. žup. šum. nadzornik. Godine 1920:
imenovan je kr. zem. šum. savjetnikom i premješten šum. odsjeku u Zagreb, gdje je
početkom god. 1924. u tom svojstvu i umirovljen.
Gdjegod je pokojnik službovao, sticao je uvijek naročita priznanja radi svojeg
marljivog rada, svoje objektivnosti i stvarnosti. Osobito je rado bio priman u vlastelinska
namještenja radi svoje rutine u lovu i radi svojih konciliantnih nastupa, kako u .^
susretajima tako i u sukobima, kakove već donosi sa sobom služba i život.
Malo je ljudi od šume i od lova, koji bi po ispravnosti svog značaja i prirođenoj
prijatnosti tako lako sticali prijatelje, štovatelje i naklonike, kako je to bio slučaj kod
Schmidingera. Zato i nije čudo, da je građanstvo grada Varaždina pokojniku iskazalo
velebnu zadnju počast i kao svom uvaženom sugrađaninu i kao mnogogodišnjem´ predsjedniku
pjevačkog društva »Vila«. Naročitu zelenu grančicu toplih uspomena polažu
na njegov prerani grob njegovi sudrugovi iz Hrvatskog Zagorja, koji su u desetgodišnjim
zajedničkim stručnim radovima naučili cijeniti njegove naročite drugarske osebine
i vrline.
Počivao u miru! D.
-«0»-
IZ UDRUŽENJA
UPLATA ČLANARINE U DECEMBR U 1930.
Redoviti članovi: Auersperg Karl, Straža Din. lOO za god. 1931; Anić Milan,
Zagreb Din. 80 za god. 1931; Balonek Franjo, Sarajevo Din. 100 za god. 1929; Bucalić
Janko, Banova Jaruga Din. 100, za god. 1930; Baranac Slobodan, Beograd Din. 44 za
god. 1931; Bila .lovan, Zavidovići Din. 100 za god. 1931; Jasić Dušan, Petrinja Din. 100
za god. 1930; Jindra Franjo, SI. Požega Din. 100 za god. 1930; Krebelj Petar, Apatin
Din. 100 za god. 19´30i; ´Krivic Eduard, Ptuj Din. 100 za god. 1929; Kopl Stjepan, Vinkovci
Din. 100 za god. 1930; Dr. Lohiwaser Alfred, Cetinje Din 100 za god. 1930; Lederer
Maks, Ravne Din. 100 za god. 19´,30>; Mihaldžić Vidoje, Garešnica Din. lOO za god. 1930;
Matolnik Ivan, Zagreb Din. lOO za god. 1930; Marković Miodrag, Fojnica Din. 100 za
god. 1930; Novović Marko, Batina Din. 20 upisninu; Nikšić Stjepan, Nova Gradiška
Din 100 za god. 1930; Runje Hinko, Lipovljani Din. \m za god. 19,30; Rossi Alfred,
Kotor Din. 100 za god. 1930; Šimić Stjepan, Zagreb Din. 100 za god. 1930; Satler Zvonimir,
Ljubljana Din. 50 za II. polg. 1930; Strapajević Đuro, Zagreb Din. 100 za god.
1980; Serdar Stjepan, Sušak Din. 100 za god. 1930; Smilaj Ivan, Vinkovci Din 100 za
god. 1930; Sekulić Košta, Vinkovci Din. 100 za god. 1930; Slapničar Eduard, Zagreb
Din. 100 za god. 1930; Sobovljević Jovan, Novi Sad Din 120 za god. 1931 i upisninu;
82