DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 63     <-- 63 -->        PDF

jer su priređivači nastojali i ove godine pokazati, što studenti šumarstva uz svoje pomagače
znaju i mogu načiniti.


Ovogodišnji šumarski ples bio je bez sumnje jedna od najljepših i najottnjenijih
zagrebačkih zabava. Dnevne novine zagrebačke pisale su o njemu najljepšim riječima.


Ova uspjela priredba i opet je pokazala, kolikim simpatijama zagrebačka publika,
a specijalno šumarske familije prate rad studenata šumarstva. Kao što moralni, tako
i materijalni uspjeh zabave bio je iznad svakog očekivanja.


Ples se održao 10. I. o. g. u veoma ukusno dekoriranim dvoranama Hrvatskog
glazbenog zavoda. Zelena boja, simbol šumarske struke, oživljavala je dvorane. Dekoracije,
koje su se sastojale od crnogoričnih vijenaca, zelenih jela i lijepih zastora,
davale su i onako otmjenom Glazbenom zavodu još svečaniji, otmjeniji i intimniji
izgled. Dvorane su odisale ugodnim mirisom crnogorice.


Posjet publike bio je vanredan. Po dolasku rektora univerziteta g. Dr. J. Belobrka
započeo je program. Na koncertu su iz blagonaklonosti sudjelovali operni prvaci
zagrebačkog kazališta. Gda P. Trauttner-Križaj otpjevala je svojim simpatičnim glasom
ulierov »Ne uplitaj«; Zagorčev »Ojuliće«. Cvijeće i buran aplauz bilo je nagradom
njezinom nastupu. Iza toga je g. L. Mirkovič pjevao Biničkovu »Grivnu« i ariju iz
»Seviljskog brijača«. Svojim vaurednim glasom tako je oduševio posjetioce, da ga je
dugotrajni pljesak prisilio, da otpjeva još nešto izvan programa.


Nakon dovršenog koncerta bio je ples. Otvorio ga je predsjednik Udruženja
studenata šumarstva sa suprugom g. rektora. Uz zvukove glazbe nastavio se ples u
punoj velikoj plesnoj dvorani. Dok su tu mladi plesali, dotle su se u maloj dvorani
sabrali za stolovima brojni odličnici.


Zabavu su posjetili predstavnici naših najviših prosvjetnih ustanova, predstavnici
šumarskog staleža i naše industrije. Pored g. rektora univerziteta bio je prisutan


g. dekan šumarskog fakulteta Dr. VI. Škorić, g. prodekan Dr. 1. Pevalek, te gg. profesori
univerziteta Dr. A. Petračić, I. Rittig i Dr. A. Tavčar. Od ekonomsko-komercijalne
visoke škole bio je tu njen rektor g. Dr. Nagy. Od predstavnika šumarskog staleža
bila su gg. šum. nadzornik Dr. V. Vučković, direktor šuma .1. Grünwald, šum. nadsavjetnici
R. Erny,K. Katić, S. .lagrović, N. Šubert, A. lielebrant, gradski šumar iug.
A. Leustek, a od predstavnika naše industrije gg. gen. dir. Sohr, dir. Bosnie, dir. S.
Deutsch, dir. Flögl, dir. Greiner i mnogi drugi. Bratsko Udruženje stud. šumara iz
Beograda poslalo je svoja 3 delegata. Za vrijeme velikog odmora pozdravio je predsjednik
Udruženja zanosnim govorom goste. Na to je g. rektor univerziteta odgovorio
lijepim govorom, naglasujuči težinu i važnost uloge šumara u narodnom životu.
Zabava je dalje tekla u odličnom raspoloženju sve do jutra. Ovdje treba naročito
spomenuti uspjelu luku sreće od divljači. Priređivači su pribavili zečeve, fazane,
divlje patke i jednog vepra, kojeg je dobio g. prof. Petračić i poklonio ga studentskom
klubu.


Za sjajan uspjeh zabave imaju studenti zahvaliti ne samo svome trudu, nego i
velikom razumijevanju od strane profesora šumarskog fakulteta i brojnih šumarskih
familija, te njihovom obilnom potpomaganju savjetima i prilozima.


Naročito su mnogo truda uložile, da zabava što bolje uspije, gda Zl. Čeović sa
simpatičnom kćerkom Zdenkom i gđica Lj. Jozić.


Ovogodišnje »šumarsko plesno veče« još je više utvrdilo renome, što ga imaju
šumarski plesovi u Zagrebu. D. Djapić.


145