DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 14     <-- 14 -->        PDF

raširili u velikoj mjeri, šta više dešava se, da u trećoj ili četvrtoj godini
zaraze gubar ili zlatokraj naglo propadne, te ga slijedeće godine gotovo
i nema. U tom ćemo slučaju redovito naći, da su gusjenice propale od
nekih gljivičnih bolesti, kao što je to Entomophthora, ili od patogenih
mikroorganizama (poliedrija, Plistophora), koji u većini slučajeva unište
preko 90% gusjenica.


Ove pojave sile nas, da biološkom načinu suzbijanja posvetimo naročitu
pažnju, jer ta posmatranja mogu da budu jednim od najjačih putokaza
za općenito suzbijanje ovakovih zaraza. Evo tome jedan primjer.
Godine 1928. pojavio se nenadano u šumi »Srnjače« šumske uprave St.
Mikanovci zlatokraj. Obaviješten o tome odlučio sam, da u toj šumi podignem
jednu provizornu biološku stanicu za proučavanje parasita na
zlatokrajevim gusjenicama. Trebalo je naime utvrditi, da li iza te pojave
zlatokraja slijedi njegovo daljnje širenje ili ne. Pošto zaraza nije bila jako
velika, te je predstavljala tek neko napredovanje u širenju zlatokraja, to
se moglo naslućivati, da će se zlatokraj slijedeće godine sigurno još jače
raširiti. Utvrditi, u kojem se stadiju zaraza nalazi, moglo se najbolje po
jakosti parasita. Stoga sam u jednom zapuštenom pčelinjaku uredio uzgajalište
za zlatokrajeve gusjenice. Između 15. i 20. aprila stavljene su 6.324
gusjenice u tri za to određene kutije. U druge tri kutije stavljene su gusjenice
tek između 15. i 20. maja, dakle gusjenice već potpuno razvite i to


8.268 komada. Sve su gusjenice bile propisno hranjene hrastovim lišćem,
a ja sam svakog tjedna dolazio jedamput, da pregledam zdravstveno stanje
gusjenica, te da utvrdim, ima li parasita i kakove su štete počinjene u
šumi. U drugoj polovici aprila primjećene su izvjesne štete na vršcima
hrastovih stabala, ali je to brštenje naskoro popustilo. Razlog tom prestanku
brštenja otkrio sam u biološkoj stanici. Partija gusjenica iz mjeseca
aprila dala je 75% leptira, a partija iz mjeseca maja samo 6%. Razlog
propadanju zlatokrajevih gusjenica bila je gljivica Entomophthora, koja
je uništila gusjenice. Ostalih parasita bilo je vrlo malo i u prvoj i u drugoj
partiji. Prema toj pojavi mogao se stvoriti siguran zaključak, da zlatokraj
u slijedećoj godini ne će praviti nikakvih šteta.
Ovo je samo jedan dokaz više, kako u ovakovim slučajevima sama
priroda reguliše pitanje štetnika. Ujedno je to dokaz, koji jasno pokazuje,
kako je važno pratiti pojavu ovakovih štetnika s obzirom na biološki način
suzbijanja. Sam biološki način suzbijanja nalazi se kod nas još u povojima
i temelji se u glavnom na samom proučavanju. No pošto su gubar, zlatokraj
i neki drugi štetnici stalna pojava u hrastovim šumama, to držim, da
treba neprekidno promatrati i proučavati te pojave, jednako na terenu
kao i u institutima. Svaka pojava gubara ili zlatokraja ima biti uvijek
praćena promatranjima s obzirom na pojavu bolesti ili parasita kod tih
štetnika, da se na taj način ujedno utvrdi pravi stadij zaraze. Čim se pojavi
gubar, odmah bi trebalo u zaraženoj šumi postaviti biološku stanicu.
koju vodi jedan entomolog. Ta stanica ima zadaću, da u zaraženoj šumi
vrši opažanja s obzirom na pojavu štetnika, da proučava njegov život,
pojavu parasita i bolesti kod njega i da na taj način daje uputstva, što se
ima učiniti i što imamo očekivati od pojave štetnika. Naročito su važne
takove stanice, kad se zaraza nalazi u širenju i približava kulminaciji.


Ako se primjerice već kod jaja pojavljuju parasiti sa preko 50%,
onda to znači, da neprijatelji štetnika preuzimaju maha i da mu nema
duga vijeka. Kad smo utvrdili procenat, kojim su od strane parasita za


316