DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Srnetica, Potoci, Čardak, Grmeč i Oštrelj. Svako odjeljenje ima svog upravnika, po
jednog činovnika za izgradnju .pruge i još 1—2 činovnika, blagajnika i osim toga konzum
i kantinu. Svako odjeljenje dijeli se dalje na 2—3 manipulacije s manipulantima
lia čelu.


Pilane u Drvaru i Dobrljinu imaju pod sobom stovarišta, istovarivanje i primanje
trupaca, preradu drva, utovar i otpremu robe za Šibenik na stovarište i pretovar u
Kninu u vagone državne željeznice.


Upravu nad cijelim poslovanjem vrši u glavnim smjernicama upravni odbor. Taj
se sastoji od jedanaest lica, a imenuje ih ministar šuma i rudnika na tri godine.
Upravni odbor vrši kontrolu nad radom izvršnog odbora, koji se sastoji od četiri lica.


Eksploataciono područje Šipada zahvata tri šumske uprave: Drvar, Ključ i Sipovo.
Od godine 1922. produljen je ugovor za eksploataciju tog područja na 50 godina
s time, da se svake godine siječe izvjestan kvantum.


Prije nego prijeđem na sam opis našeg puta kroz Bosnu spomenut ću pregleda
radi glavne smjerove, kojima kreće izvoz drva iz šuma toga područja. Eksploataciono
područje razdijeljeno je na dva gravitaciona područja. Šume sjevernog dijela gravitiraju
Sani i Uni, a južnog dolini Unca. Prema tome je smještena jedna pilana na Uni —
u Dobrljinu, druga u dolini Unca — u Drvaru. Doprema trupaca u Dobrljin obavlja se
u glavnom vodenim putem, a u Drvar željeznicom-


Iz Zagreba krenuli smo jutarnjim vlakom i došli u Dobrljin oko podne. Tu nas
je dočekao g. Krämer, direktor pilane, sa svojim činovnicima gg. ing. Kos, Marek i
ing. Mihevc. Nakon kratkog odmora otišli smo da razgledamo pilanska postrojenja.


Pilana je podignuta 1893 i povećana 1895, te po svom kapacitetu spada u prvoklasna
poduzeća ove vrste. Njenim smještajem na obali Une dana je mogućnost jeftinog
dopremanja drvnog materijala, potrebnog za alimentaciju te pilane. Sve drvo, što dolazi
željeznicom ili plavljenjem do čaplja, otprema se odavle na splavima Sanom i Unom
do Dobrljina. Budući da se vrši spavljenje drva samo za vrijeme sezone, t. j . između
septembra i maja, kad je povoljan vodostaj, nagomilaju se na Uni kraj Dobrljina u
kratko vrijeme velike mase trupaca. Tako je u vrijeme ekskurzije bilo uz obalu Une
privezano oko 40.000 m3 trupaca. U sezoni splavarenja prođe Unom do 140.000 m3 drva.
Dia ne bi splavi pristanište oštećivale, pozabijeni su uz obalu piloti, koji sprječavaju
odronjivanje zemlje s obale i zatrpavanje korita. Prema potrebi pilane splavi se razvezuju
i trupac po trupac pušta niz vodu između obale i pilotirane naprave, koja sprječava
zakretanje trupaca u maticu rijeke. Nasuprot te naprave smještena je na obali
velika dizalica, a nešto dalje niz vodu električni transporter (paternoster). Oba stroja
služe za dizanje trupaca iz vode na obalu. Dizalicom se dižu deblji trupci i prenašaju
odmah u vagonete, a tanji puštaju se niz vodu do transportera, koji ih zahvata kukama
i tako prenaša na obalu. Odatle se trupci dopremaju na stovarište, gdje se sortiraju
prema duljini, debljini i kvaliteti.


Stovarište trupaca razdijeljeno je na četiri polja; na svakom od ovih nalazi se
po jedna dizalica za sortiranje trupaca. Dizalice su tako montirane, da izvode tri gibanja,
t. j . mogu dizati, spuštati i prenašati trupce uzduž i poprijeko polja. Dugački se
trupci režu visećim cirkularnim pilama. Trupci prerezani na izvjesnu duljinu tovare se
u vagonete i stavljaju pod jarmove.


Pilana ima osam punih jarmova, koji su podijeljeni u četiri skupine. Svakoj skupini
odgovara na stovarištu trupaca jedno polje, a u pilani po jedna cirkularna pila za
prikraćivanje i jedna za okrajčivanje dasaka. Osim toga se u pilani nalazi stroj za
blanjanje dasaka i daščica za sanduke. U jednom odjeljenju smještena su dva stroja za
zakivanje daščica za sanduke; u drugom odjeljenju stroj za proizvađanje talašike
(drvne vune) i do njega stroj, kojim se ova preša i veže u bale teške oko 40 kg. Kraj
pilane smještena je još moderna brusiona sa strojevima za automatsko brušenje pila.


321