DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 55. .... 1931.


Dr. Ž. MILETIĆ (BEOGRAD):


SMREKOVA PRAŠUMA BINOMSKE
STRUKTURE NA VEL. VITOROZI


(UNE FORET-VIERGE DE L´ÉPICÉA DE STRUCTURE
BINOMIALE)


U ranijem radu o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume´
izneo sam, da takove sastojine na visokim položajima i uz to teških životnih
uslova redovno pokazuju t. zv. binomsku razdeobu broja
stabala . Izneo sam nadalje, da je ta binomska struktura izuzetak od
opšteg pravila, po kome takove sastojine u nižim položajima u v e k
pokazuju kosu ili asimetričku raspodelu broja stabala
. U istom sam radu naveo i uzroke tih strukturnih osobina.


S time u vezi odavna me opsedala misao, da li ta opažanja vrede
i za ostale vrste drveća, koje podnose zasenu. Naročito da li i te druge
vrste u velikim nadmorskim visinama menjaju svoj skriveni biološki
karakter, te ne traže li više svetla, a povodom toga ne ukazuju li moguće
prašumu binomske strukture. Ako bi se utvrdila takova struktura i kod
ostalih vrsta drveća, onda bi usamljena pojava, dosada konstatovana
samo kod bukve, dobila ne samo daljnju potvrdu, već bi u neku ruku
postala i opštim biološkim zakonom. Za ta ispitivanja učinila mi se naročito
prikladnom smreka (smrča), koja kao jedna od glavnih vrsta šumskog
drveća dopire do alpske granice šumske vegetacije. Radeći pre rata u
Niskoj Tatri (Šumska Uprava Teplička) na izdvajanju i premeru pojasa
zaštitne šume i suvata često sam nailazio na prostrane smrekove prašume
(ispod suvata Stanikovo, Zaturnja, Pod Krâlovom holom) jednoličnog
izgleda i po svoj prilici binomske strukture. Slične sastojine trebalo je sada
naći i kod nas.


Prošlog leta pružila mi se naročito povoljna prilika, da zađem nešto
dublje u bosansku prašumu. U svrhe ispitivanja učinila mi se naročito
zgodnom Vitoroga-planina, koja se kao strma prečaga dinarskog pravca
proteže iznad Hrbljine kraj Glamočkog polja. Seče Šumsko-industrijskog
preduzeća Dobrljin-Drvar još nisu doprle do glavnog grebena ovog pre


1 I n g. 2. Miletić : Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume.
Šum. List 1930.


305