DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 34     <-- 34 -->        PDF

rata u raznim zemljama izdavani u te svrhe. Premda se u nekim pojedinostima još
primećuju tragovi stare austrijske instrukcije iz godine 1901., ovo se delo s punim
pravom može smatrati originalnim i uspešnim rešenjem zadatka.


Iz konciznog predgovora, koji je napisao generalni direktor državnih šuma i
dobara, gosp. Dr. inž. Karei Šiman, razabire se, da se ovom instrukcijom nastojalo,
da se pođe novim pravcem, koji se već duže vremena oseća u nauci o uređivanju šuma
i što je prof. inž. Dr. Haša lepo izložio u jednom svom radu.2


U uvodu (§ 1.) izloženi su zadaci i ciljevi uređivanja šumskog gospodarenja. Na
prostoru nešto većem od jedne stranice koncizno je izložen programatski stav inaugurisanog
uređajnog sistema. Naglašena je ideja, da uređajni sistem treba postepeno
izgrađivati; on treba da bude u najužoj saradnji sa uzgajanjem šuma i da ovom bude
pouzdanim ekonomskim savetodavcem.


Principi ekonomičnosti i trajnosti, a (gde je to moguće) i strožije potrajnosti
imaju se smatrati ravnopravnim. Težiti treba onakovom gospodarenju, koje će u punoj
meri iskorišćavati sva produkciono-tehnička sredstva, a preuzete mase kvalitativno i
kvantitativno podići na najviši mogući stepen. Tako izloženo programatsko gledište,
nalazi se jedino u nekim švicarskim instrukcijama.


Instrukcija ne sadržaje propise za ograničavanje i premer šuma, što je međutim
bio sastavni deo Austrijske instrukcije iz godine 1901- Ti će se propisi izraditi kasnije,
kad bude doneta nova instrukcija o katastarskom premeru, te će biti sastavnim delom
buduće definitivne instrukcije za uređivanje šuma.


Ovom se instrukcijom pokušalo, da se i pitanje stručne terminologije zvanično
pokrene i resi. Kao osnovica služio je predlog prof. Haše i Konšela, preporučen po
šumarskom odboru čslov. poljoprivredne akademije, čslov. šumarske matice, koja je
odlučila da u tom cilju izda i rečnik. I to je daljnji dokaz, s koliko se pažnje izrađivala
ova instrukcija, da bi se stvorila nacionalna stručna terminologija.


Instrukcija se u prvi mah čini ponešto preopširnom. Ali ako se drži u vidu, da
se njome želi uvesti u život novi i vlastiti uređajni sistem, zatim da važi za privredno
heterogena područja, tad je, mislim, ta nešto veća opširnost posve na mestu. S vremenom,
kad se taj novi uređajni sistem posve ustali, te njegove odredbe i ideologija
postanu opštom svojinom ,može kasnija instrukcija da bude mnogo kraća, Tako instrukcija
za uređivanje šuma u Francuskoj (Circulaire No 907 od 8. aprila 1924. Aménagement)
ima samo 13 str., pa se opet po njoj sasma dobro radi, jer uređajni sistem
ima svoju tradiciju.


Nakon ovog opšteg prikaza izneću u najkraćim potezima detaljne odredbe ovih
propisa. Cela je gradnja raspoređena ovako:
Uvod. Ciljevi i svrha uređivanja šumskog gospodarenja i radovi na tom.
A) Izrada prvotnih gospodarskih osnova.3
I a. Privremeni radovi.


1. Gospodarsko razdeljenje šume. 2. Premer šume. 3. Opis tla i sastojina.
4. Opis gospodarskih prilika.
I b. Radovi na samom uređivanju šumskog gospodarenja.
5. Izrada opštih smernica budućem gospodarenju, 6. Izrada osnova seča
i pošumljenja.
II. Izvađanje gospodarskih osnova i vođenje gospodarske evidencije.
7. Izvađanje gospodarskih osnova. 8. Vođenje gospodarske evidencije.
2 Prevod toga članka izišao je u jednom od posleratnih godišta Šum. Lista.


3 Premda je zakonom određen termin »hospodâfské plâny«, Instrukcija upotrebljava
lep naziv »gospodarska osnova«.


336