DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 35     <-- 35 -->        PDF

B) Obnova i revizija uređivanja šumskog gospodarenja.


Zatim dolaze opšte ustanove, dodatak (izrada i ispitanje prihodnih tabela i


tabela drvnih masa), registar, obrasci 1—37, prilozi (tabele šematskih zna


kova I—V).


Predaleko bi nas odvelo izlaganje i komentarisanje pojedinih detaljnih odredaba,
koje u svakom pogledu odgovaraju stanju savremene nauke i koje daju ćelom uredajnom
sistemu obeležje smišljenog i naprednog režima. Osvrnuću se samo na neke naročite
osobine:


Elementi gospodarskog razdeljenja jesu ovi:


1. gospodarska celina, 2. gospodarska jedinica, 3. sekoredi, 4. odeljenja i 5. odseci
(sastojine).
U pogledu sekoreda instrukcija je stala na ispravno gledište, da taj clemenat
gospodarskog razdeljenja odgovara samo sečinskom gospodarenju, ja bih dodao i
sjamo četiri javim šumama, jer se kod ostalih vrsta drveća pitanje sečnog
poretka može regulisati i drugim načinom.


Po mom mišljenju nedostaje još jedan važan elemenat gospodarskog razdeljenja
u planinskim šumama, a to su gravitaciona područja, koja bi svakako dobro
došla kod uređivanja planinskih šuma Slovačke i prašuma Potkarpatske Rusije, koje
su još izrazitog eksploatacionog i prašumskog karaktera.


Drvne mase određuju se kod intenzivnog gospodarenja izbrajanjem svih stabala
u sastojinatna, koje su prešle % ophodnje ili izvesnu starost. U lošijim prilikama polažu
se samo primerne plohe u sastojinama istih prilika. Mlađe sastojine ocenjuju se
pomoću prihodnih tabela.


Kod ekstenzivnog gospodarenja ili sastava provizornih uredajnih elaborata određuju
se izravno, primernim plohama, samo mase zrelih sastojina, dok se za ostale sastojine
imaju upotrebiti prihodne tabele.


Kod intenzivnog prebirnog gospodarenja na malim površinama inventarišu se sva
stabla prema Biolley-evom kontrolnom postupku. Drvne mase grupišu se ovako:


I. deblj. razred obuhvata stabla od 16—24 cm prs. pr.
II. » » » » » 26—36 » » »
III. » » » p> » 38—50 » » »
IV. » » » ´ » » 52 i više cm prs. pr.
Upotrebljavati treba lokalne tabele masa, t. zv. tarife. Kod uređivanja prašumskih
tipova, u kojima su zastupana i brojna stabla snažnih dimenzija, po mom je mišljenju
IV. debljinski razred preširok. Trebalo bi ga rastaviti još na nekoliko razreda,
jer bi se time bolje upoznala struktura šume. Stabla ispod 16 cm prsnog prečnika uopšte
se ne inventarišu. Ta minimalna granica određena je za sve državne šume bez razlike.


Kod sečinskog se gospodarenja obrasla površina deli na dobne razrede od 20
godina. Jedino kod intenzivnog gospodarenja deli se svaki dobni razred na dva stepena
od po 10 godina, da bi se lakše odredio celokupni tečajni prirast.


U tabelu dobnih razreda unašaju se i površine i mase glavne sastojine
, razdeljene prema pojedinim vrstama drveća, tako da se kalkulacija prihoda provađa
ne samo na osnovi površine, već i mase, te njene vrsnoće.


Obrasle se površine reduciraju na potpun obrast (1.0), a diferencija do faktične
površine označuje se kao »reducirana čistina«. Sastojine, u kojima se može
razlikovati više dobnih razreda, dele se srazmerno na više klasa starosti. Površina
»reducirane čistine« unaša se u naročiti stupac istog dobnog razreda. Jedino se čistina
pomladnog razreda (zmlazovâné tfîdy) unaša u odgovarajući stupac I. klase starosti.


33?