DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 4     <-- 4 -->        PDF

dela, pa se sa mnogo nade moglo očekivati, da će se ovde zateći još nesečena
smrekova prašuma. I zaista na severoistočnoj padini Vel. Vitoroge
(1907 m) naišao sam na oveću partiju nedirnute smrekove prašume, koja
se od Rupa preko Gornjeg poda proteže uz kosu, sve do svoje alpske
granice (do kojih 1730 m).


Sastojinski tip u nižim položajima nije me toliko zanimao. Smrekova
prašuma u tim položajima, pa i na većim površinama, sigurno pokazuje
asimetričnu raspodelu broja stabala analogno bukvi i jeli, za koju imam
dovoljno, makar još nerazrađenih podataka iz Gorskog Kotara, koji jasno
pokazuju takovu distribuciju. Više me je zanimao tip smrekove prašume
u znatnijim visinama.


U delu prašume iznad Gornjeg poda počela se pojavljivati sastojina,
koja je već po svom izvanjem izgledu pokazivala poznatu sliku prašume
binomske strukture, naime približnu jednoličnost prsnih prečnika i prividnu
jednodobnost, što je sve pružalo dojam pravilne visoke šume. Na
odgovarajućem i tipičnom mestu, u nadmorskoj visini od 1.650—1.700 m,
položena je jedna primerna ploha, na kojoj su izbrojana sva stabla iznad
10 cm (uključivo).


Poznatim načinom ustanovljen je i mortalitet .
Stojbinske i sastojinske prilike te plohe karakterisane su ovim podacima:
Opis stojbine: Nadmorska visina: 1.650—1.700; ekspozicija: Si;
nagib: 30°. Tlo plitka ilovina pokrita humusom. Kroz taj pokrov probijaju
gromače vapnenca. Položaj zaklonjen od vetra.
Opis sastojine : Smreka 1 ; obrast2 0´7—0´8. Na svetliiim mestima
nalazi se ponešto zastarčenog pomlatka ispod 1 m visine. Prema vrhu
hvata maha klekovina, dok naposletku ne prevlada sasvim. Nema ni traga
sečama.
Brojenje stabala dalo je rezultat sadržan u priloženoj tabeli:


Prsni Prsni
prečnik Broj stabala Mortalitet prečnik Broj stabala Mortalitet


(cm) (cm)
10 1 5 34 29 1
12 4 3 36 22 1
14 4 10 .38 15
16 4 8 40 10
18 10 9 42 8
20 12 7 44 2
22 20 8 46 2
24 25 6 48 2
26 24 4 50 —
28 30 2 ´52 1
30 29 1 54 1
32 27 1 56 1


Svega: 283 66


Ti su podaci predočeni i grafički priloženom slikom. Iz nje se jasno
razabire, da krivulja broja stabala pokazuje tipičnu


2 Za tu nadmorsku visinu sastojina je zapravo normalnog obrasta (1). Navedeni
obrast (07—0-8) služi samo za upoređenje s gušćim sastojinama nižih položaja.


306