DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 5     <-- 5 -->        PDF

binomsku raspodelu. Zatim se primećuje i napadno velik mortalitet
tanjih stabala, koja ugušena propadaju, jer zbog nestašice svetla ne
mogu da urastaju u ostalu sastojinu. Prirodno je izlučivanje i ovde znatno,
te pogađa pretežno slabije individue. Iz navedeno g sledi, da je
i za smrekovu prašumu na Vitorozi, u znatnoj nadmorskoj
visini, ustanovljena binomska struktura,
koja se s puno prava mogla i očekivati s obzirom na
ono, što je izneto kod bukve. Time se pred nama ukazuju konture jednog
pojava, koji dobiva u neku ruku šire, opšte značenje.


Ustanovljena binomska struktura ne bi međutim bila ništa naročita,
ako bi se prihvatila Müllerova3 teza, da su takovi prašumski oblici zapravo
jednodobne sastojine, nastale istovremenim zašumljenjem prostranih
paljevina. Takove sastojine uglavnom pokazuju binomsku raspodelu
broja stabala. Müller to svoje tvrđenje nije dokazao i konkretnim podacima
o fizičkim starostima znatnog broja oborenih stabala. Iz binomske
strukture sastojine karaktera prašume ne srne se odmah izvadati zaključak
o nekoj jednodobnosti, što sam i dokazao podacima sa Vel. Javornice
u svom radu o bukovoj prašumi. Držimo li u vidu, da konkretna primerna
ploha predstavlja jednu homogenusastojinu, koja obuhvata stabla
širokog intervala od 10—56 cm prsnog prečnika, to već i odatle logično
sledi, da se ne može govoriti ni o kakvoj jednodobnosti. Pri tom se ne
srne zaboraviti, da jednodobne sastojine obuhvataju redovno samo nekoliko
debljinskih stepena, dok je u konkretnom slučaju raspon između najjačeg
i najtanjeg stabla zaista velik.


3 Dr. .. M. Müller : Aufbau, Wuchs und Verjüngung der Südosteuropäischen
Urwälder. Hannover 1929. (Vidi literarni prikaz u ovom broju. Uredn. ) ,,,


307