DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Prednja se izlaganja ne smeju smatrati zaključenima. Jedina svrha
ovog članka bila je, da se iznese, da je i u smrekovoj prašumi znatnih nadmorskih
visina ustanovljena binomska raspodela broja stabala i da rezultati,
do kojih se došlo u bukovoj prašumi, dobivaju time šire značenje.


Zadatak je daljnjih ispitivanja, da se utvrdi nadmorska visina, u
kojoj se kod smrekove prašume počinje pojavljivati binomska distribucija,
zatim prelazni oblici, visina prelaznih zona, odnosi fizičkih starosti i naposletku
način pomlađenja i obnove ovakvih binomskih tipova.


Résumé. En connexion avec son étude, parue ici-meme l´année derniere, sur la
structure binomiale des peuplements de hetre du caractere de foret-vierge, situés dans
les hautes positions de quelques massifs de la Croatie occidentale, l´auteur fait rapport
d´un semblable phénomene dans une foret-vierge de l´épicéa située dans une haute
position du massif »Velika Vitoroga« en Bosnie.


Ing. Vj. STREPAČKI (RAJEVOSELO):


O RENTABILITE!!! ODVODNJAVANJA
BARA U SLAVONSKIM ŠUMAMA


(SUR LA LUCRATIV1TÉ DU DESSECHEMENT DES MARAIS
DANS LES FORETS DE SLAVONIE)


Računanje ovog rentabiliteta bazira se na trogodišnjim podacima
Šumske Uprave Rajevoselo. S odvodnjavanjem bara u toj upravi započeo
je g. ing. Stjepan Berleković god. 1928. Iste godine došao sam ja na tu
upravu i taj rad nastavio. Obojica smo se držali principa, da troškove oko
odvodnjavanja podmirimo prodajom odvodnjenih bara za poljsko gospodarenje.
Kašnje ću istaknuti, koji su nas razlozi na to ponukali.


Ukupna površina Šumske Uprave Rajevoselo iznosi 10540 kat. jutara..
Od te površine otpada na bare 1080 jutara — dakle cea 10%-. Do danas
je od tih bara odvodnjeno 132 jutra.


God. 1928. odvodnjeno je 34´5 jutra sa ukupnim troškom od 3.577´50
Din. Od te je površine javnom dražbom prodano 17 jutara i postignuto


2.010 Din. Ostalih 7´5 jutara ostavljeno je za deputatno zemljište. Prosječno
je prodano jedno jutro za 118´24 Din. Ako uzmemo istu vrijednost i za 7´5
jutara deputatnog zemljišta, što iznosi 886"80 Din, to je ukupni prihod
2.896´80 Din (p,), a ukupni izdatak 3.577´50 Din (ti).
God. 1929. odvodnjeno je 37´5 jutara s ukupnim troškom od 10.507*85
Din. Od toga je javnom dražbom prodano 30 jutara i postignuto 12.624 Din.
Ostalih 7*5 jutara ostavljeno je za deputatno zemljište. Iste godine prodane
su dražbom bare odvodnjene u g. 1928. za 2.842 Din, a i od njih je
ostavljeno 7*5 jutara za deputatno zemljište. Prosječno je prodano jedno
jutro za 328´85 Din. Ako uzmemo istu vrijednost i za 15 jutara deputatnog


308