DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Čuvanje je šuma u onim srezovima, gdje ima bara, koje su i po kilometar
duge, vrlo oteščano. Nakon minuća poplave kao i nakon jakih kiša
ostaje u barama voda katkad preko cijelog ljeta, te čuvar sreza mora, ako
želi prijeći s jedne grede na drugu, obilaziti po koji kilometar, dok je širina
bare tek možda kojih 40 m. Kad se bare odvodne, postaje odmah nafeon
minuća poplave i bara prolaznom.


Sve prednosti odvodnjavanja još će se i pojačati dovršenjem savskog
nasipa, koji je sada ugradnji.


Sve sam ovo izložio s razloga, što sam opazio, da se u šumarskim
krugovima i te kako velika važnost polaže na pošumljenje golijeti i živih
pijesaka, dok se o slavonskim barama vodi vrlo malo računa, premda je
njihovo odvodnjavanje od velike koristi. (Ne mislim ovime, da pobijam
nužnost i korist pošumljenja golijeti i živih pijesaka, jer u to valjda nitko
ne sumnja.) Što više u starijim osnovama uvrštene su bare u »neplodno
tlo« i ako su one I. bonitetni razred za jasen, a možda i za hrast lužnjak.


Jedan mi je čuvar sreza pripovijedao, da kad je jednom zgodom
rekao šumaru N. N., da bi se ova bara (koja je sada odvodnjena) mogla
odvodniti, pa bi se onda mogla pošumiti, da mu je on odgovorio: »Slušajte!
Nemojte to više nikad nikome kazati, da vam se svijet ne smije!
Tko je još kopao kanale u šumskim barama!?«


Zakonom o šumama od 21. XII. 1929. predviđeno je pošumljavanje
krša i golijeti kao i živih pijesaka, a o barama ni spomena. Nadam se, da
će mjerodavni faktori učiniti svoju dužnost, da se iskoriste i ovi narodni
»mrtvi kapitali«.*


Résumé. Dans quelques forets situées tout pres de la Save et appartenant a une
de nos grandes Communautés de biens (celle de Brod—Vinkovci en Slavonie), on
desseche depuis 1928 les marais de grandes étendues dans l´intention d´établir sur leurs
places des jeunes peuplements de chene et de frene, apres quelques années de cultivation
en forme de terres arables. Les résultats obtenus jusqu´ici sont, du coté
technique de meme que du coté financier, tres satisfaisants.


* Držim, da je pri ovom odvodnjavanju uzet u obzir samo tehnički i ekonomski,
a ne i biološki momenat. Moglo bi se desiti, da kanali ozbiljno naškode sadanjim sastojinama,
kroz koje prolaze, pa da postradaju i one sastojine, koje se nalaze okolo odvodnjenih
bara (bliže do njih). Ovakovo odvodnjavanje djeluje u pravilu odveć radikalno
na sniženje podzemnog vodostaja okolo odvodnjenih bara i samih kanala, pa će vjerojatno
dovesti do naglih fizioloških promjena, a ove bi mogle da donesu više štete, nego
što je korist, koju u prvih par godina donosi davanje odvodnjenog zemljišta u zakup.
Bilo bi možda bolje, da se bare odvodnjuju tako, da bude već unaprijed isključena
mogućnost eventualnog stradanja okolnih sastojina radi naglog sniženja vodostaja,
a to bi se dalo postići poznatom sadnjom biljaka u nasipe između paralelnih
»mrtvih« jaraka (bez odvodnih recipijenata). Dobar dio nadzemne vode koncentrisali
bi u sebe jarci, a ostalo bi (putem transpiracije) učinile s vremenom same biljke, dot.
stabalca i stabla mlade sastojine, izrasle na površini bivše bare. Urednik.


311