DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Osobita razlika ovog izdanja spram prvašnjih očituje se u nazivlju pojedinih
vrsta drveća. Pišući autor ovo djelo vodio je u pitanju nazivlja računa o internacionalnim
botaničkim pravilima o davanju imena, pa je radi toga proveo znatnije promjene.
Naravno da će mnogo čitaoca iznenaditi, kada mjesto kojeg dosada toliko uobičajenog
naziva nađe u ovoj knjizi sasma drugo ime. Usput pripominjem, da je na pr.
dosad poznati naziv »Abies pectinata« zamijenjen sa »Abies alba Mili.«, »Pinus laritio«
odnosno »Pinus austriaca« sa »Pinus nigra var. austriaca Asch.«, »Larix europaea« sa
»Larix decidua Mili.«, »Pseudotsuga Douglasii« sa »Pseudotsuga taxifolia Britt.« i t. d.
Zabuna međutim ne može se u ovom pogledu desiti, jer su ispod svakog glavnog naziva
navedeni, kako sam već spomenuo, svi iz literature poznati sinonimi za dotičnu vrst
drveća. Brzi pronalazak pojedine vrste drveća omogućen je donesenim opsežnim r e-
g i s t r o m, gdje su alfabetskim redom svrstani svi glavni nazivi kao i njihovi sinonimi.


U 3. dijelu obradio je H. Luyke n važnije zasade o uzgajanju Konifera. U
ovome dijelu govori autor o najpovoljnijem vremenu sadnje biljaka, pripremi tla za
sadnju, uplivu stojbinskih odnosa na rast drveća, te nadalje o radovima kod sadnje i
daljnjem postupku sa zasađenim biljkama i njihovoj njezi. Osim toga govori se ovdje


o zaštitnim sredstvima protiv štetnog upliva studeni i drugih štetnih utjecaja na četinjače.
U ovom dijelu obrađen je samo drugi dio istoimenog članka u Beissnerovom
izdanju, dok je prvi dio, koji je govorio o uzgajanju četinjavih biljaka iz sjemena, njihovoj
presadnji, pa uzgoju sa reznicama, valjnicima i dr., izostavljen. Cjelini djela
svakako bi bilo doprineseno, da se autor osvrnuo i na ta pitanja.
U 4. dijelu obrađene su bolesti četinjača životinjskog i bilinskog podrijetla. Bolesti,
koje uzrokuju štetočinje iz životinjskog svijeta, obradio je Dr. Sachtleben .
Tu su navedene i ukratko opisane najvažnije vrsti štetnika ove vrste (insekti, ptice,
sisavci). Opisano je ukratko značenje pojedinih oštećivanja, a kod važnijih su vrsta
napomenute obrambene mjere. Štetočinje na četinjavom drveću iz bilinskog carstva
opisao je Dr. K 1 e b a h n. Tu su opisani najvažniji štetočinje od gljiva, bakterija i višeg
bilja .Važniji objekti bolestiju četinjavog drveća, uzrokovani biljnim ili životinjskim
štetnicima, objašnjeni su uspjelim fotografijama i crtežima. Na cjelokupnosti djelo bi
još više dobilo, da su u ovom dijelu obrađene i štete, koje nastaju od raznih drugih
uzroka (dima, mehaničkih ozljeda, nevremena i t. d.).


Djelo je namijenjeno za upotrebu vrtlarima, botaničarima i šumarima. Ono vrlo
dobro služi u prvom redu za raspoznavanje, pa onda za podizanje i njegu raznog ukrasnog
drveća u vrtovima, parkovima i inače. Kako šumar često dođe u priliku, da ocijeni
koju četinjaču odnosno da dade svoje mišljenje o njenom rastenju, to će mu u takovoj
zgodi vrlo dobro moći da posluži ovo djelo. Ing. Milan Anić.


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


V. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja održane dne
19. jula 1931. u Brodu na Savi u svratištu Central.
Prisutni:
Pretsjednik: Miloš Cirković,
Potpredsjednik: Dr. Andrija Petračić,
Tajnika zastupa: Dragutin Hradil,
Blagajnik: Dragutin Hradil,


433