DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 108     <-- 108 -->        PDF

LIČNE VOESTI


t KARMELO ZAjC


... šumarski tiadsavjctnik u. p.


Nemila smrt pokosila je opet jednog od naših
stariii iskusnih šumara, jednog od stare generacije,
bivših apsolvenata nekadašnjeii gospodarskog i šumarsko.
i: učilišta u Križevoima. Dne 23. augusta t. g.
ispustio je svoju plemenitu dušu nakon kratke i teške
bolesti Karmel o pl. Z a j c, kn šum. nadsavjctnik
u p. Kr. Direkcije šuma u Zagrebu.


Pokojnik se rodio 16. jula 1860. na Trsatu kraj
Riiekc kao sin našeg velikog i slavnog muzičara


^ Ivana pL Zajca. Osnovnu školu polaz´io je na Trsatu,
a gimnaziju na Rijeci. Kako je bio velik prijatelj
prirode, posvetio se šumarskoj struci.


Godhie 1882. svršio je pokojni Zajc šumarske
nauke. Nakon svršenih studija imenovan je \.. decembra
1883. po tadanjem c. i kr. glavnom namjesni


štvu u Zagrebu šumarskim vježbenikom kod šumar


skog ureda u Ogulinu. Nakon položenog državnog
ispita za saniostahio vođenje šum- gospodarstva imenovan je god. 1885. po kr. ug.
ministarstvu poljodjelstva šumarom .. razreda i premješten na kr. šumariju u Karlobagu.
(jedine 1892. imenovan je kr. šumarom k razr. i premješten kr. šumaniji u Škarama,
gdje je god. 1897. imenovan kr. nadšumarom. U jeseni iste godine premješten je
šumarskom ravnateljstvu u Zagreb, gdje je god. 1907. imenovan kr. šumarnikom, a
godine 1918. ´po tadanjem narodnom vijeću kr. šumarskim savjetnikom. U februaru god1021.
imenovan je ukazom Ni. Veličanstva Kralja kr. šumarskim nadsavjetnikom u
Zagrebu, gdje je dne 30. novembra iste godine stavljen u penziju.


Pokojni Zajc bio je vrlo dobar šumar i pokazao se kao takav uvijek na svom
mjestu. Bio je revan i marljiv činoviiik i stoga uvijek Štovan i cijenjen od svojih pretpostavljenih.


U privatnom ie životu bio iskren kolega i prijatelj, čovjek plemenite i poštene
duše, te č\Tstog karaktera. Nu svima mjestima, gdje je službovao, ostavio je najljepšu
uspomenu, a vrlo je bio cijenjen od podređenog lugarskog osoblja radi svoje blage
ćudi i pravednosH.


Uza svu svoju visoku starost ćutio se pokojnik uvijek potpuno zdravim, te nije
na smrt skoro nikćid ni pomišljao. Još smo ga ljetos skoro dnevno viđali na savskom
kupalištu krepkog i zdravog i ne misleći, da nm je smrt tako blizu.


Pokojnik je još nedavno radi proslave stogodišnjice rođendana svog blagopokojnog
oca stajao pred mikrofonom zagrebačke radiostanice, te je puiiim svojim glasom
pričao o /ivotnhn običajima svog oca. Malo zatim spopala ga teška bolest srca, pa
je morao leći u krevet. Bila mu je \-rnća želja, da doživi još veliku proslavu stotog
rođendana svog velikog i slavnog oca, ali kruta sudbina ne htjede mu da j)riušti tu
posliednjn žeijn. Kada gu je bolest shrvala i kada ie tek shvatio ozbi^ljnost te bolesti,
tad je izrazilo želju, da bar još 2—3 mjeseca proživi, da sluša u kazalištu djela svog
(jca. Kao čuvar tradicije svoga oca pokojni Zajc budno je iiazio na svaki očev manuskript,
te je sve rukojMSc čuvao u najboljem redu- Mnoge vrijedne stvari pokojnog
îuaestra Zajca poklonio je našem gradu, |)a se na taj način mogao otvoriti Zajčev inuzej.


f-)32