DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sama poiakšica, o kojoj je gore govor, a vrijedi od ^iraiiicc ruske (Njc^a^rjcloju--
Stolpce), već je dosta opsežna na teritoriiu Cehoslovačkc (relacija Petrovice u Bohaminu—
Kralnp 4()´8 kilometara!). Za promet doticao provoz kroz F-^oljsku mjerodaviie
su donekle ustanove poljsko-sovjetskih saveznih tarifa (Dio 1., Dio 11. svezak A. i .>!0
ÎÎ. svezak .. od 1. VIL 19´3].) Pitanje je Tnedutinu da li do ;^^ranice Poijske (Stoipce!)
ne vrijede stavovi sovjetskoi^ unesnoi: tarifa. Onde uživaju vladine pošiljke, a jaio
takove mogn se deklanirati iipitni transporti, posebne povlasti, kao recimo kod nas
t ZV, režijske pošiljke. Potonje odredbe prilično su nepoznate zapadnim kruKovima.
U tim se prtanjima doduše ..... trude njemačke željeznice, imenito Relchsbalm-Direction
Breslau, ali pravo stanje u oi^d^du tarifa unntar Rusije ne da se evidentirati
tako, kao što je to slučaj sa tarifima zapadnih krajeva. Toliko je si^airno, da kod tih
transporta dolazi u obzir dosta dug put do Urala. Ako postavimo neki pregled giede
tog puta, onda dobivamo slijedeću sliku:


Kralup —^Petrovice u Bohuminu 408 km (kao gore)


Petrovice u Bohuminu—Sczakowa ...


>
Sczakowa —Warszawa G]ov^´na 309 »


Warszawa Glowna —Warsza\^.l Wschoduia .


7>


Warsza^wa Wschodnia —Sicdlce—^IBrzešć Centralny 243 >.


Brzešć Centralny —Baranowice ZiX) >´


Baranowice — Stolpce—Negorjeloje 82 -´


Negorjeloje —Moskva 797 >/


Moskva —Batraki


Batraki —Ufa 646 >>


Ukupno ´Kralup—Ufa 3852 km


Cijeli je račmi po tom dosta kompliciran, a povisuje tu zbrku i okolnost, da se
stavovima ima priračunati velik broj raznih manipulacija, tako pretovar sa tračnica


1.524 na trančice 1.435. Zatim su ovdje dalnje manipulacije i režija, koja se ne da
beskrajno reducirati metodama, koje praktiriciraju navodno sovjeti sa prisilnim radom
odriosno radnicima.
Može se po tom predmnijevati sa mnogo ssigurnosti, da sovjeti u tom slučaju
samo mijenjaju uaslov, t. j . troškove prebacuju na promet, samo da dobiju devize,
ne računajuč, da se tim postupkom jedna škulja brtvi drugom.


Posao dakle sa tim transportima više je nego onerozan, jer sav utržak progutaju
kirija i manipulativni troškovi. U ovom slučaju može se pod izvjesno go^^oniti o uumpingu,
protiv kojega ne može reuzirati nikoji trgovački kalkil.


Kada smo već kod guverncmentalnog rješavanja problema drvne trgoviiie, moram
spomenuti ^i jesenas (1931!) u život privedeui sindikat za eksport drva iz Poljske.
Ovo je neko posebno sapinjanje privatne trgovine i konkurencije, a spojeno je sa
zvaničnim evidentiranjem trgovaca tom robom. Prenua propisima, koji imaiu regulirati
taj promet, uživaju članovi tog sindikata carinske povlastice, koje nisu pristupačne
drvotršcima izvan sindikata, odnosno koje onemogućuju svaki eksport neorganiziraiiim
izvoznicima. Insp. Josip Gornîeîc.


UU