DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 52     <-- 52 -->        PDF

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE (AMNALES PRO EXFERMENTIS FORESTICIS)
3„ Zagreb 1931,


... Univerziteta u Zagrebu Institut za šumske pokuse izdao- je ovih dana treći


bro] svojeg vGlasniika<^- Î ova] broj izdan je u redakciji predstojnika instituta Prof .


Dr. A- Levakovića . Edicija obuhvata 325 stranica oktavnog formata. U njoj It


objelodanjeno . naučnih publikacija Članova spomenutog instituta J fto:


L Prof. Dr. D. N e n a d i ć : Istraživanje prirasta hrasta lužnjaka


u Šumi Žutic i (Recherches sur Taccroissement du chene pédoncule dans la foret


de Žutica). Radnja zaprema 27 stranaca. Materijal je razrađen po poglavljima: 1. Histo


rijski prikaz sušenja hrastovih šuma u Posavini; 2. Prikaz posljedica sušenja hrastovih


stabala u šum. predjelu Mlada Oštra; 3. Razvrstavanje stabala u razrede krošnji;


4. Visinski prirast; 5. Debljinski prirast; 6. Plošmi prirast; 7. Gromadni prirast;
8. Zaključak. Uz tekst dodano je 8 fotografija poprečnih presjeka hrastovih stabala
sa normalnom, djelomično nepotpunom li abnormalnom krošnjom. Osim toga dodani
su tabelarni 1 grafički podaai analiza za jedno stablo sa normalnom 1 jedno sa V^
normalne krošnje.,
Prof. Dr. A. U g r e n 0 V i č i Prof. Dr. B. Š o 1 a j a : I s t r a ž iv a n i a


o specifičnoj težini drveta i količi-ni sirove smole vrsti Pinus
ni gr a A rn. i Pinus silvestris L. (Recherches sur le poids spécifique du bois
et sur la quantité de la résine brute des essences Pinus nigra Arn. et Pinus silvestris
L. — Untersuchungen liber das spezifische Qewlcht des Holzes und den Rohharzgehalt
der Kieferarten Pinus nigra Arn. und Pinus silvestris L.). Radnja obuhvata 62 stranice,
a sadržaj joj je slijedeâi: 1. Uvod; 2. Objekt istraživanja; 3. Metodika rada; 4. Specifična
težina kao mjerilo anizotropnosti drveta; 5- Srednja specifična težina; .. Sadržina
sirove smole; 7. Sadržina vode; 8. Širina goda i zone kasnoga drveta; 9. Odnos specifične
težine prema stabihtetu debla; 10. Zaključak; U. Bibliografija. Tekst radnje
upotpxmjen je sa mnogo tabela i grafikona. Orafički je zorno predočena raspodjela
specifične težine u transverzalnom i longitudinalnom smjeru debla, raspo-djela sirove
smole u longitudinalnom smjeru debla, pa odnos između specifične težine, količine
sirove smole, širine godova i širine zone kasn´oga drveta za obični i crni bor 1 dr.
.. Prof, Dr. M. G r a č a n i n : Pedološka i s t r a ž li v a n j a Senja }
bliž e okolic e (Les recherches pédologiqnes de Senj et de ses proches environs).
Radnja obuhvata 52 stranice, a sadržaj joj je ovaj: 1. Uvod; 2. Situacija, relijcfsko^
morfološke i geološke prilike; 3. Khmske prilike; 4. Tekstura i struktura tala; 5. ´Kemijski
sastav i svojstva; 6. Kemijsko-fiziološka analiza; 7. Mikrobiološka aktivnost;


.. Dinamika i pedogeneza; 9. Literatura. Tekst je upotpunjen sa 4 fotografije, kartona
Senja i ......, te sa mnogo tabela.


IV. Prof. Dr. M. G r a č a n i n : Aparatura za određivanje glinenih
čestica pipetmetodom (Eine Apparatur fiir die Bestimmung des Rohtone^
mittels Pipettmethodc). Radnja obuhvata

V. Prof. Dr. M. G r a č a n i n : Istraživanje tla šumskog rasadnik
a u Crikvenici . (Un examen pédologique dans la pépitiierc de Crikveuica)-
Radnja obuhvata 7 stranaca, a sadržaj joi je: 1. Uvod; 2. Pedološko istraživanje;
3. Tekstura tla; 4. Fizikalna svojstva; 5. Kemijska svojstva i sastav: 6. Literatura.
VL Prof. liig. Stanko Flogl: 0 putoklizini u krivulji (Ober ...
Riesweg in der Kriimmung). Radnja obulivata 123 stranice a sadržaj joj je slijedeći:


1. Klizanje neteškog tijela u luku kružnice, stalnog uzdužm^g nagiba; 2. KUzanje tcškoe:
tijela na ipodlozi bez trenja, izvedenoj u luku kružnice stalnog uzdužnog nagiba;
.. (Klicanje teškog tijela na podlozi sa trenjem; 4. Poprečan profil putoklizine u krivulji
izveden u obliku užljebine; 5. Klizanje teškog tijela na podlozi uzdužnog nagiba,
poprečnog nagiba, savitoj u iuk povoljne prostorne krivulje, uz djelovanje horiz.
centripetalne sile; 6. O nhnimabiom polumjeru krivosti putoklizine; 7-0 putokîizitv
566