DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 53     <-- 53 -->        PDF

provideno] sa švarcvaldskim profilom u krivulji; 8. O putoklizin-i izvedenoj u obliku
.1].!>1.. u krivulji; 9. O prelaznoj krivulji; 10. Primjeri; 11, Horiz. projekcija oso^vine


putokliizine je parabola; 12. Horiz. proj. osovine putoklizine ..^ hiperbola; 13. Horiz.


..... osovine putoklizine je osovljena elipsa; 14. Horiz. proj. osovine putoklizine je


ispružena elipsa; 15. Horiz. proj. osovine putoklizine je povoljna čunjosječica; 16- Puieklizina
izvedena je u obliku užljebine, stalnog uzdužnog nagiba. Hor. proj. osovirne
putoklizine je povoljna čunojsječica; 17. Putoklizina, proviđena sa švarcvaldskim profilom,
stalnog uzdužnog nagiba, Hor. proj. osovine putoklizine je povoljna čunjosječica;


18. Primjer. 1´ekst je popraćen sa . slikom, a na kraju su mu dodane razne tabiice.
; VIL Prof. Dr. A. Levaković: . pitanju raspoređivanja primjernih
stabala medu pojedine d e b 1 j i n s k e skupine (Zur Frage der
Probestammverteiiung au! einzelne Stam-mgruppen). Radnja obuhvata 33 stranice, a
sadržaj joj je: 1- Pojam 1 vrste prim´jernih stabala; 2. Pregled dosadanjih rasporedbemh
principa; 3. Nov pogled na problem; 4. Raspoređivanje oblično-visinskih primjernih
stabala (povoljno, proporcionalno raspoređivanje); 5. Raspoređivanje obličnlh ^primjernih
stabala (povoljno, proporcionalno raspoređivanje); 6. Zaključna razmatranja; 7, Literatura.


VllL Prof. Dr. A. Levaković: Zur Frage der Kombination von
Massentafeln- und P robes tammverfahr en bei .. stan de s ma s s e naufnahme
n (K pitanju komblnovane upotrebe konkretnih li apstraktnih primjernih
stabala pri kubisanju sastojine). Radnja obuhvata 12 stranica.


Svim državnim šumarskim nadleštvima, te imovnim općinama šalje se — kao 1
dosada — i ovo izdanje besplatno. Priivatnici mogu spomenutu ediciju nabaviti kod
Instituta za Šumske pokuse u Zagrebu, Vukotinovićeva ul. 2, uz režijsku cijenu od
1.10.Din. po komadu. Ing. Milati Anić. ,


NOTIGA


Koncem- septembra i početkom oktobra o. g. boravio je u našoj državi g. ..
Pe r r in, proîfesor šumarst^´a na visoikoj šum. Školi u Nancy-u. Odlični gost pregledao
le najprije naše Šume; djelomice u pratnji g. Ing- .. Manojlovića, kao zatstupnika ..
.. i R., a zatim u pratnji gg. profesora Dra A. PetraČiča i Dra Gj. Nenadića. Počeo ie
sa šumama Brodske imovne općine i prešao zatim u Bosnu, odatle u Dalmaciju i Hrv.
Frsmorjie, a završio je sa šumama Z2igrebačke okolice. U Zagrebu je na Univerzitetu
održao ciklus vrlo uspjelih i od publike vrlo dobro´ primljenih predavanja o šumama i
šumarstvu Fra/ncuske.


IZ UDRUŽENJA


.., ........ neTpoBMlî (.......):
.... . ...... ........ . ...... .......*


.).!..-.;!..1.... ......... ...... ........ ....... ce y ..... .... .....
<}.;.!...., .Kojn je ....... ..... ... ......., a .. ..... ....... ........ . ........
.... .... on: ;......... .... ...^.. n ....... . ..... ..., .... .. .. .... ... icpe
<;..-...... TO ........... . ..... y ......... .. . .. .... . .. ...... .. .......
.... KopiiCTif. .. .... ....... ..... ........... .... ..... ........ Je ...... ....
.... .. ............ ......... ........ y .... .. .... .. ........., ..-...... ...
je´ "... ...... ........, .. .. ..... . ..... ...... ........
" ......... ....... .. ........ ......... ...^.. .............. .........
?......>.,^ U. ....... 1931. y ........ ^


ob /