DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 66     <-- 66 -->        PDF

od čega obično i strada. Prednosti korova su zaštita sadnica od inzolacije, no kad se
uvaže raane i prednosti, rekompenzacija korova premaîa .., da bi ga se trpjele.
Držimo, da je njega sadnica ovom metodom potrebna kroz dvije godine, da bi se kultura
sačuvala. Kroz to vrijeme ukorjene se ti ojačaju sadnice u dovoljno] mjeri, da
mog-u bez njege odoijevati suši. Sve sadnice specijalno one listaČa sa 1* Jula uspjele
su sa 100%, četinjari sa cirka 70%. Sušenje je uslijedilo tokom mjeseca jula a glavni
dio posušio se u mjesecu augustu. Sadnice Ilstača nakon što se posade na terenu,
prerezu se na 7 cm. visine, da se uspostavi! ravnoteža između korjena i stabla, U
ovom pogledu vršeni su pokusi sa prerezivanim i neprerezivanim sadnicama, te će isti
pokusi biti izneseni, kako sam napred spomenuo, u Sumarskorai Listu.


Pošumljavanje u Vardarskoj Ban.ovmi za sada je propagandističkog smjera.
Radilo se u glavnom pored varoši i sela uz putove i željeznice. Glavna vrsta drveta
je bagrem i to iz dva razloga: ^to je otporan na sušu i zadovoljava se siromašnim
tlom,, drugo, što na iole povoljnoj stojbini raste vrlo brzo a ovo je vrlo važno za
ovdašnjeg seljaka, koji je vrlo konzervativan. Ako ne vidi brzo uspjeha i koriistî, gubi
volju da sam pošumljuje. Bagrem će dobro poslužiti kao pretkultura, a na mladima
je da riješe, koje vrste drveta i na koji način da kasnije uzgajaju, na ipovršinama koje
pošumljujemo bagremom. ^


Banska Uprava uočiv ogromne goleti i male budžetske mogućnosti resila se,
da razviije propagandu medu pučanstvom i da ga pozove na saradnju ... pošumljavanja
goleti. Propaganda je vršena putem škola, učitelja, sreskih načelnika, opŠtina,
crkava i t. d. Odziv je bio vrlo- dobar. Banska Uprava je raspisala, da će davati
besplatno sadnice i upustva za sađenje i njegu sadnica onima, koji donesu potvrde,
da su pripraviM jame dimenzija 60/70 cm. Koliko iskopanih jama, toliko dobije, molioc
sadnica sa upustvom, kako treba saditi i njegovati sadnice. Stalo se na gledište da
je bolje izdati manje sadnica pa osigurati uspjeh, nego izdati mnogo bez obaveze,
što bi u glavnom značilo neuspjeh. Nasuprot ovako tešMh uslova ^potraživanje za sadnicama
bilo je toliko, da Banska Uprava nije mogla podmiriti sva potraživanja.


Tako su pretekle agrarne zajednice, koje su potraživale 2,500.000 sadnica. Premda
je bilo nešto sadnica na raspolaganju, nisu izdate Zajednicama, jer su bile slabe
pa smo se bojali neuspjeha. Ova potraživanja biće zadovoljena u jesen ove godine
sa dobrim sadnicama. Uslijed sve jačeg potraživanja sadnica proširila je odnosno
osnovala Banska Uprava nove rasadnike, koji će obz^irom na površinu, privatnom potraživanju
udovoljiti u kvantitetu i kvalitetu sadnica. Pripominjem, da je privatna inicijativa
zasadila 2,686.920 sadnica.´


Povremeno karti Banska Uprava cijeli rad oko pošumljavanja prenijeti na privatnu
inicijativu učestvujući u tom samo:


L) Davanjem besplatno sadnica i sjemenja;


2.) Davanjem nadzora i upustva oko radova po svojim stručnim organima;


3.) Oslobođenjem posjednika zemljišta plaćanja poreze za vrijeme od 40 godina
nakon što je pošumlienje uspjelo.
Tek najmanji dio radova vodice Banska Uprava u svojoj režiji


.... ..... ...... (...-...):


..... ....... ......... ..... ...... .. ........ ....... HA
............. .......


. ....... .. ce 55. ...../.. ii (X.) ......... ....... ......... ..............
........-. ........ ..... y ....... (]..... ue ..... CMAIO !i;\.>Kii.y ........>.
..... ...... .... ...... . ....., .-).. je .....(^ :iMyruiA-tiu!(,) y ...........^. .......
...1.. ......-.., Bch .. ...... ;.... . ..... ...... uiyMnpi;.T!.!.v -Jy^iuie (.-...... ...


/ 580 ^ ´


ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 67     <-- 67 -->        PDF

}v WAU \\.]\.\.´\{ U4IV iKiiiU´ jniuidcni —- U oiu´ (if>yMUf — iiiMiontitno, 11<1 oy ´.. ruyjfîtuuny
y ,(... unittuop.i iiH .. yKiciniiy u;)/i.Hvy .... y lîfHirpiiMy TjHî ii[)p-uii.,tiî>jL ra f^iq)\(fSi.


v\ ........ lll.^l\u^pOl.<) ...... Cjioiije.


.!_\.,1. (^!;.11.,.. 1([.\....>. 11(). ....... iiiu*,iiii;iiiirM. a y upuiK´;i6u ;..>.-..... .......... ........ .... .. . ..\. ..........
....... ir oiic .. ...... u i.aiurepeC´OBjuiux. iCo,pi .... mtoy ...... .....;*? .....
-)*´...11.^´..1.1 .*>11...n h\ .<1 y oHîiM ....... ...(1!;.\1. ... jf ........ ÎJpeMeilU
´´.....}1<). .......... ..... pa;iiU)i\ ... rr .. ...... y ...´i.,i;ajhy ..... .... .....
)i;m(^TiT y 110-.........


.... [............ ....*^... .. .... ....... u,i AI;paiîhoj luyaiapcTRa, ..... ....... ....., .. 1.1.1....[\ [´..... .. ....., a y ......
....}[>. ..... cu ........ ........ iia .....1........>*´ .......


1. ...... ......... ..... ...... ..... .. .......... .......
lio ......... .......... paiuBa, ....... .. ....... y ........... .........
.... .... ...... ...... ...... ... ........ ..........., ......... y ........
....... llIywapcKOM ............ y ..()...>.. ..-... 19.). Ti! ´*. ...... ..........
y .....\´.. .....(> ....... .... .. .. ..... 12. ... ....../.... . ...............
lux´uo .........., ../..... .. ........ .......... 19´22. ...... 1.1....<..1 .. .1?].()1..
y (´..... npeiuapa .. y ......... ....; a 1923. ...... ........ .. ......... ..
........ ...... ´......... . ....., ...... ...... ....... ir ICineBO. .. ....
....... ......: 14 ....... ......, ......... .... .....->*´ .....^^ .. .... .............
. ........... ......... ...... u ..>.´..\. ........... .. ..........
´}y..(^ ...... ... .....-......... ........ a BO/UI ...... ... .1..... .-... .......
.......... ............


To ...... ..... ciîe .. uonua li>29. ....... ... .... .....!, ......... .y^!...... ... BaircKHX ...... ctaa.iy ......... .. ...-..... .... ....... .........
u .*-.>......(.(´ KtyiMo . ....... .!........ .. ..... .....(,.....


y ....... 193(). ...... ........ joj ce . ... Ulyjrncr ...^...: A>upiijc!,uri,a,
.......... ...... .. .......... ........ ;-...(;.. ......... ..... .... .........
.... ....... ... ´´... 17 ....... ^´...... .... ^... ....... 1;......... ..........
.. ..... .......... ....... .. y .......... ......... ...^..« ........ .......
.......


...,. ............ ......-... .....1... ..... (^^.... ..... je no ;1.....´...
...^...... ....... ..... .... 191îi. ...... .......... .´´... .)...... .. ... ......
.-.... .. .. ... ..... ....... je .... ....... ........ .... .. .... <..1....... y
iJbiian: ,....... ........ y .........1..... ..........^´. 1....>. ^[........... ..11....
......... 19.. . ... vy ....... ........ ..... (......... ("lanoiuuma .......
1.>....... ...... .. ....... .1......... .. ... . ...... ....... ...-..... ....^.", <>..
^. .. .... ....... y ...., .. .....:


. 06ycTaiiBi4i .......... . ........ ..^.. y ..... .1... ..........., ... .. je
-.. ..... ...... ..... ... .. je ..... . ...... ce je ...... ..... .]..´). ....-.. ......
... ...... . ... y ..... ......... .... ....... ... ...... ...., .... . .....: .
10 .........:


2. .......... ...... ....... .. . . ........ .............´ Biy^ui:
3. .......... ......>. ..... y ...}).... ............. (..... ...... Iiao ........
.... .... .. ce ....... ...... .... .... ....... .......... . .. .. ... .....
^|. ..4( y ´...-...... .....;
4. iiocTOJeliii.M ....... ......... ......1)....>. .. ........ ....., a ...... .......
..... ......... .....".
581
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 68     <-- 68 -->        PDF

....... ... 1914—1919. .......... je, .. ce ... .......... .... ....... y
...... .. ;5..>...... iiaiv ........ ..... .... je ..... ...... ..... ... ... .....(,
.... .... irociA y .....-........ ....... ii .<.....>. ......... ....... 1´.... .......
ce peîiîT, .. je J. (´..... y .... .... Hif ...... ........ ...... HeopebcKe ir .-....
....... y ´´..... ...... ........ .., .. je -.......... ..... y ... .....^..., i!,i .
y .......... ... no ........ . ........ iciiarateTy .... ...., ........ .... ..^^..
uocjie ..... Uho je ... ......., J. ...... ...... je ... ......... .. ..........) ne......
......... ........., .... .. .. .. ...... ...... ..... .......... — .....
....., .... ........ ...... ......-, ... .... je ..... ... .......... ......: ,.-. y . ..
. 0 . . . . . II . . . II .".


HpiT .... ...... .........., a .. .. ......... ...^^... .. je y ..-. .........
ii[)uMeiiy ..... ...., ...... 192S. .... ........... .. .....


Te ...... ..... .... ........ no J. ......, ......... ... ........ .. TToiqiu.....
..........´-... ......... ........., .. .. .... .......71.. I. ............
... je ....... ...1....1:... ...... ........ y ...... .. ........... ......... ...........;
y ........... ......! .... je ...... .... .......:>.. .......... <;..1.. my.......
...... ..^... ....... ii .......... .....-.. y ...., ... .. ........ . ..!*.....
... ............, .... .. upe ..... ............ .^-..., ...... .....^..... ......´
......... .. ir ......... ........., na ..... ...... ........ ........ . ...-....
....... ........ ..... ..... ....... ... ............ ......... je ....... ´i........... ...... ......... ........ .....: ... .. ...... ............. ..
´ ..... ........... .... . ....... ... ......... ....... ......... ....^....!^
.....


..... ..1^.".^.. ... ............ .......! ...... . .. Cm ... .... jacHirjir
.... ..- y iiaJKi)aKiLM ...... ....... ...... ..... y .......... J. ...... y .......
... .....])....1.., ... . .... ....-, ... .. ... cr.ojy ........ ........ y ......


...........*-´ .. Hajnpe ............, .. je 11...]...->.. .... ......, .... y Jiu.......
.... . .. .^........ ..... ......... ......... ........... ...).... ...
....... -Maxo.\f .\ })...>..1 .....; a ........, no .... ir 1:.. ...1.... ....... ....
........ >´iipnra ... IBTIX ..... ir:^ ..... ..... ..........; a ....... .....[......
........ ..... .. ....... 11.^1... .............. ...... ..... .. ......! ....!´
...... ........´ .../.-.........., ....... ..... ...... .... ........... .. Cm .^ .
.. y 1....>.... .........., ...... .. ....... .......1.... ... .......... ......, a
.. KojîTX y: ... .... ...... ... .... no ...... ........ ....... ..... y .... 1927.
...... lîociaBiro je .... ................ ......... ....... .........., .......
....... pa ..... . .. .., .... nirey ..... .... ..... ........ ... ncKOpiti-oiieiiH,
... .. ...... ..... ...... ..........,1, ......... . .... .. .. ....... ...... .......
......... ........... ......(. ....... ........ ........ no ....... CVLMD ÎMK
...... ...... ...... ....., .. ce na n"p. ... ..... ...... .. i;pe.\re .. .... ro-nniv
.... ..*.!... . ....^...! .... .. .............. n ..........., a .. orpaHirManaiBi...
..^..^... ...,1.´...., ......... nnje ........ ...... ........ ....... ... ......«
.......... ...., .... .. ce .... ..... ..^^1.).... .......... ...... .. ...... ............
......... .... ............ ... ......... ...... .. ...... .11.,.-.-.
........ .^>[}^^ |;[)..... je ........ ...... no ........ w, ......, icoje .. ......- i!,i
...... II ...... ...... ...... ... ...... ........... ...... nnje ....... M.iu ..
... .... Brliux ......)., .^. ......^. „.])...." y ......... ...... n oiinx iiptMy.*´
.. ......." y ........... ...... inije .... ........... ...... .... . \.1.],.´
....´ r]y,iY)v y uiy,M0. ............. je . ............... ..... .. oiu> ...., ui v 1´´iitn
.. yii[),u;:i uainMÎineaiia ..... .. .... .....^... y ../...... ....... no ....... .(.^~
.>... y .,)...!!. n,L ...... .. ...., .... .. .... ........ .. na ........ ..].´ r.n.ie
........ nouaaim . ........ n ........... ...... n ...... .........., ...
.... .......... ... ..... nn ´............... ....... . ....... ..... noipeoi^


582
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 69     <-- 69 -->        PDF

.. 19´2S. (\\ }4);iiiUt´ .!* ina .... n-spiihciui ´ipii cKcti.iio.i rjiufoiiH n.u.ui.i ii !o IU);I
n... !i î PciLCpitiiie ..[..´.1.1.. IIl>, .. .va iifmiioMoii lucfjxiiia ...-..., ..


iioiny,Mihai´.iiHn´ (l´)op( iipaiU) (........ n \ cfMrii.i itn-iai. }-i uni a´.....) u´i cTitHîiP
.........´ ......... ..... MMXI.M upHoi ..^... Pinaimnui <} ..]\./.1[. i u- rpf^Oa iT
ncTpfOii .......... ...}.... y ........ iiprMauniiaiJ.i ji´ ....1..(´.. iip^(´iiiiî>c, na
ii´pcu. ...., ... Jiomy.xîjhaîiaJÎMi .......... ^jyiuipcKOM ....... ..-. ......... — .. ..
..[´....... jcp ji]ij(´ (ui.iro .(.´.().>.<) ........., u }urni ii i ....... jfp ry ...(... .......
.... ....... ;iay;!PTu CIKO ...........^.., ........ ..... FTap.iMiu., .. . y(;)iox ......
.>... NH)pa() ii ..... ÔIUK ... ......... .. oOinipoM . }Ja ..>. .. je ............ ....l^
cHo ... ........ .^.... ...........


.. 1922/2.. ...... ......... .. ... ..... UlyMcivii\ ^´iipaiai ... y ...<;......
.<´.11.|1.. ´....... .-. .... ... 1......1. ...... ´......... . ....... .............
........ .... .. 40{)(t ... .. .........) ce ..... ...... ... ...... ...... ´.....-
ni.iii y ...... 1025/26. cBpTBirna je fa ......... .. 200.000 .......


...... ......1...}.1 jt ...... .....^..... Tuicca .. ....... .............., .....


......... .... ... ,.*! ............. ..... /... ...... .. i ......*´´...1 ..6[)..... ..


HOf´Ho ..............


...... ..... y ...... .. ....... ..... . ........ ...1...... ........., .......
............. ......... y ...., ... .. ce ........... .... . ...... ... ...
..........1.. ...... .. ......! ....... ........!, ]1<.... .. .. .... .......
..... ........ ..... . ... (1.......1.. .......-.. y ...(.;.. ]). i ...... .... ... ..
^....., .. .. ...... ........ ........ ........ ........ .... .(\.... .. .. .....
.. ...... ....1..... .............. ....^. ... ... y ....1 ......., ... ,1«^ ........
.... ...... .. .... ...... ]\[epe}be ........... ...... .. .... ......´ .... cj pa....)
ira ..... .........., .......>..11 . ... .... ...., .. ... ´-......´, ^u^ .. ... ....
....... ........ ...... .. ..... .........; . .. ..... iiunic ipynr ..... a ......
... ...... ociao je ......... ......... .... ...... (´»..... .. y roiiy .... . ......
....... .. ..... . ..., .... nrrci je ... .. ..... ... riaoKpyM.eir. ........ je, .. ...
na 011)......... myAUi ..... .....>.. .... ... ..´´^......, .... .. ce .. .... ..........
. ... ´lo ...... .^..... ......... ... ......... .......^... ......... y
<:eKiuije ........1..... ..... . ... ............ ..... 1.. ociBiBy ......... .......
........ .. ..... ......... ...., .... ... je .. ....... ........... . .. .........
...>..1....: ........ ......... ......... ......-. (>.´....>..... y ..... .........
´..... ..(..´´}.^ ....... ........ ......... ... ...>... .()......>(.. .[>...... ..... ...
..-..: . ipuB 1[.´. ...... ...... .... u ...... .......*´ ...... ... ..... .........
........ .. ...... ... 2.1. .... ^^..... 0 ()..........>. ........: ...... .. ....10..1..
....... .1-... ...´.. .... .... ......, zioj;a-3 je ... .... .... .;"1.... .......... .........!´
rpeliiiM ...... ... .<\... r. j. .......>........ .. .. ....^ ......... .....^,
.... i^^)jIIX je ......... ....1....<).


(^... ......... 6e;j .. lac/KjioeTK no .... ....110. ...... . (tpraK]i.ia]i,EJii ....]
1..(> eifiyK´e, .....^........ je i^ao ...... (........) .... ...... ......... ........´´
([1>.!. . ........ >´[L..... A ....... .... HaBOZiH ce .... .., .. .........
!..\ \!.i (´..... .... .... la ....., ........... .......... ...^.^. .......... ....îBiiud.
M ....... 0 ............ ........ ........


.......: . ..... .......... ..... je .. pa,J.iora .......! ....>. y .1.....1..,
>. re y Hei;e .1...... ............ .... ..... .. ........ ..... .......... uo ......


..... je ...}.. ............ .. ...... .........:... y Jaiiyapy ]ft2S. ...1...
.^...... .. ...... .... ..... . ...... ....-1....., .... ce .... y ....... ......,
«... .. ce ...... ....., ´.... .. .... umlirae Kiio ........ .... .......... .....
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 70     <-- 70 -->        PDF

.... y ....<. Opôiiju, ... vy ......... y ...... ..... u 1..1;[).. ^..., .. jo ....^-....
............. ..... .... ....., i-....... ... .. .>´ ...... i)rnic;io, ... .. ..
...:5..11. ... ........ ...-... .. .^........... ...... crau . ipavKUTii (^.1..1´.(´ ^ie.\w.
.. ......... . .......... ........:


1. .. Ctt y ............ liiyua ir ....... ... ........ uiyuap´^oj ........
... .....1.. ........, .... oi^ ...... iia uoiMOBaibf^ ........ cTpyjv4-.... ........
........ ir ....... .... .......... .... .... .. ce .. ........ y .......... .........
.... ...... ca.Mii ....()(..1 ^. ........ ........ .. ........ 1^.,1.]1...........
2. .. ce ........ ........... ..... y oumrt´, a y ...... ....... ..^......^
.1.1...... ..... y ......, ...... a Ofiirypa .....>11. ............ y ...... .......
y ............ ........ ...... .... y ........., .... . y 1.1>........ ........
.... yirpoBiiiaB<^ii>a .............. . .....´ ........... ......., ...(» oii .*´ ].....<^
uoipeoe ....... u ....... ...........
0. .. ce ... ..-...... .....>. .... ..... .. ........ ..... ..).... .........
........ i.) i .......... ....... ii ......... ...... ........ .... .... .. ce .. ........-
.... ........ ...... .....*´ itfiwiT,y4Ui^o en ........ u ........ ................
4. .. .. ...... ........ .. .. .... ..1[...., .... ..... .. ......*^ my.uapci\it
...´,....1. y ...... ......, ira .. .. ..... lora ..... ..... .. .......... iro ......
...>11 y ipyre ........
5. .. ce ....... ..........) ..... <´... ........ ......... y OHIUKN iia
ii ........., y ...... ce ...... aia ......... .......: iia ...... y ...... .......
OcK&i OBonu .. ce .... ...... ....... ....... .......... ........ .. ... 40. ......
0 ........... . ....... ........ ............ ...^...... .... . ........... a
......... ......... ......... ......, ... .. y ......, .... y .............
..... ........., .... ....... ......: ........ pejjjciBe ........ .......... ...............
{´...... ce ......... ......., .. .. /U´iiynaxEo .... .......... .. .....
......, a ......... ....>.... ...... ... JI,iiperuLiiJa . ... ...... Gane . ...... ....
.......... .. ........ ......>.. y .....)
i>. .. Ce ....... ......... :^....(-^ ;. CiicBiTaj ........^.. ........... . .....1´
..>. ....-..., ... ro ...;. ..^... ....... f^aje ..... ..... .(>.. . ......... a ........^
.......... ........ ........ ..........


7. ..1 ce ...... y ...... (´.....[ .. ..\.... n ..... .. ...... le .. .. . iip^--
MouiiaJH île i´-... .. Tai-euoM ...;.... ...: ........... ........, ... .. ..... ..... ..
.... .. ........ .... . .. jap,tui ....
S. .. ce ..... paciipaue . ..... ......... ...... y 1.}..... ....., .. . . -.^ v(.........^
.. ........ ...... ...... .. ....1.......>. ..´.^...... .... ... .. ............
..... ... ... ....^...
9. Jta .. ...... .......... ....... ...... ;...... iu}yui ... . ...........
luywa y ujiuiTc. JlcTo ...., .. ce ........ . .´.....(..,1...., .^... .. .. ......... .
.......... ........
10, .. .<´ ..... .....1.......1. ...... cna ...>().1.. ....... ......... ...... ... . |...... ..... .. ..^ ... .-......
........ je ........ .............. ......, ........ .>..)). ...>´..... ..... .1
......., . ........ ....1; ;.{...., ..... . ....... .. ....... upiiiip(4\y . ....(*´.´\.
.. ....... ...... ... ...^............, ..... 11.(>((...10]1..... ....... u .......
......... .... ..... ..... .. .... ........ ............. .. .....´1.. .... ´´........^.
.......... .. ... y .... ]ipaB]i,y.


11. 1]».-];..... ......>.....´ y -fyaaiuj (-..... .´...>.... . . ....>.... ......
..... y .. 1... .....^., ... .. ....... ..... .......... . pii-miija ... i]>al)îuw
...... ..^ .*^ fi 1.... . JBTIX(>IIB,\( ^..>... ......... u ....(>....>. ..1.. p,44yii;i. 1*!.^.
.).4
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 71     <-- 71 -->        PDF

oiioui .1´.(.´.. y ...... ....... .[).....1)... Ibioneirropu´i -ia ..1..>.1.>....>(; u ^.....
..\11.1..1.,.!.1.. iKK´Tynau .îa .1..[).... ...11>..;..1...


12. ..1 .. adirumii . ;i u;tTi|n4jf´H>y .... ........ lu h,i )i,Mvii>a u ,i,i .´ ...-.. ...1...11\
.Minmcrape´iana ... . .1.% .. .. ciipciH ..´...)<.;.11. ..1; ......... ...^^......´
jep jt Miui.eiiun^n, .. ........ ... ......... Jioi;e^ . JKU .. ..... .. !i>nx i^hoBuM
..-înaiLiL .. ....´ ....
i;^ ..1 .. JiajcTpoHxiiji- ......... nahoini, jcp .... a(j vj´^ ...... «´laiLiKn´ui .
pala. ´^auj^nnnmi ji (...... ciuiKo .1.)....... ........*´ u ..´.,..>. ´JUKOILU, lioJiniaiL-^i
lia iioi^i- iLi^adiii |[}1.1.]1].- Tci; ´´[..... upiuinioM ...... .10.^ oe ........ ...... oii
..101>.(.. ......... ouoi.13..!1,1.. |)rHU4i>t> .()[). .........) ........ ........ .. {..-... i))opyM. i.ojtr y u´^Kiiu
i´.!,\M.\,|ci.ii\ta \11).<´ .... u .. vnnmcTparuBiiii.


.1).1. .<)1!4)(;.(´11.11.. .\ ..,|. .).1!.. în2b. luuuui .. ;. -......., la . ........ isa
.......... ....... .........: ...11.(.1]. naj.iAi .. 20.00´).0(.) u!{ia])a o,i|)r ^. j^U´Uiop´ i
1])....>. i(> .... .. ...... iiu ........ ......) je. .. ct^ i) i .. JajiUu ...........
1´1.)..... ...1.<-.1.. ^îa upoyqaiîaibo .... . 11.,^.1...... ....... y ...... Cpuujii, nigi^xt
(îo ocpajoiidiby ..... ...,1. ii[)U(;iyiiimi; îanrM ........ ...... .... .. urp uiH4,ii!a}5>\
........ iBjiMH u \.>.\..\]. ..... ......., na icpt-T .(;. jaj.Ma .. ....« .>,\.... ...
KajîîUix ...... ´.a cMruiiaj ......-...... uiy\i. ....«.....- .......... ....\ ,\ (JK´HLUV
II ......... joj ....... ^´iipana, !<|.1´.!.) .. ´....... sa .;\...´:.. (...^.... .
......... (.´...1\ ..... ću i . ..... ........ ...>.. < Ti,<)[auiiL yi-ni)mi ;. ....... ii
........ .......... .../......,! .. ..,\ ....... y ... j;p,\jriH´.


y ........ .-..... aaivhyiaîva s.i uuiK je ......... ...., (........ ... .......
........ ......... ..... (....«-- > J. l´poiijH, ....... ........ ........:


.) ....... ... . ...-....... ..... OCO6JBO:VI. .. ......... ... ..... ..... ua-
BKice. y Hcro ..... ...... .. :im .... ...... .. f^o ......... .....>11.. ......... ...... ........ ....... .....>.,
1I .......... .......... ..........


.) .......... . ........... ..... ]1..........\ ........ ... .. .. ....
... 1. ....... ....... iia (´...... ........... . ......... .....
.) ...... ... II (.uioTOM.iTci,!! ... y ..(;....... ... .´^´...... . .. .´.... le ......;
... .. ... ....... ...... . .......


.) .......... . ........ ......... .....(^. ...... UITO .(^ HOI.VIIC . ´...... .
..... .1...).; ...... la y ...... ..... ... . rpomia- (.-.... .... UITO .. ....... Ato .,.
... ..... 1.. y .... .. .. .. .. ........ ipii u .. ...... ..^....... ... ........
. Tpii ......... ........., .... .. .... ...... er>

.) .. ......... ......... ...... ... Je ... ...... .... . .. ´....... ........,
y ...... ´...(;... . .......>.. .... ...... .......... .. . uo.r .... ......-
Hocm .....>. Hd .... ir jaEeiiapiuuiH.a CHop(\´iiuix ......-. y EOIKKO n- .... .iôor ........
............ .... ..... ....... .. ......


....... .. ce y .... . ....... .... .... ..... ....^. »´..... .. ...........
........ . ........., .... .........., .... ....... ..... . ......., Tt-u .. ..^.....
..... ju .. -^..... ..... ....., ... je ÎB-TO ...., .. 1-........ ........, ..........,
110.


.... .... ........ je, .. ... noca(j iiiije oiio .. .... ..., .. .... ,......... n
.. je ....... .... ...., ..:!........, ............... ir ....... 1.. .... ce ...^....
...... .......... ........, ........ je ......... ....... u ......... ...... .. y ->
...... ...... . ..-^...... ......, ...... je .... ....... .....


........ oiior .... 1.!.....>. .....; .... je ... .. 1......... y (^... icpajeunua
..... .. ..... . .. ce je ... ... ...... .. ......
........ je .... ...... €.. OJÎO .. .. ce ....... ..... .... je .... ... lo ^....
......, .. .. .. ...... y ....... ^.^.... ...>. ..../.^^.. ...... ......


585
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 72     <-- 72 -->        PDF

2. ...... ..... y ......... J. ...... .. ........ ....... .. .......^^..... .......
ilpuKaa 110 .... ...... ce .. ...... ...... inyMapoirta -J. ...... .... .. ...........
......... .... ........ 0 .... ... .-) 1.1......... Iv´p, ....... ......
.......... ........, ... je ..... na .1.......!. roion ...... ......, y ...... .. .;..
..... .... ........


.......... .... ...... ...... .. ciunia juin ....]>.1.1.(´.... . .. .... ...........
........ LLiyMaMa a ........ -^........! iiajr.eiuT .... .. ....... ...^...,
........ 1... .. (´[KMijf ...... y ´iv ......... ne ...;!. ... J. ......, .......... ....11..
.....(. (^..... .. .... ynE)ai;,iM,t 11..}!.>., .>... 1.().>. (. ..110.11;1... ..... ........)
11 HuBii Jhwap (îR))^ .......... .... ^1.´...)


.. .......... ...... ... ce .... . .^...... ;..´..-..... ...... jui ..........
......... .......«- .. ´ipu ..... iMoj^ajiCKc .´>..().... . y ...... ....... ......
......... .. ia)j;pif[}iiru ......., ... 450.000 ....... ....., 180.00(* ....... ...... ii
.......... ........ .. siKCioo .. ....., ...... . ....... (.. .... je .. Oiîe ......


— uo .(-´... iioc´tirypiiUM ........ ...... .. ()1.........(´ — a ......... ..., .....
. ......, urp.mirieHo 2i)b.l8s ..]:..[). ..... . 142.119 ....... ........ — ..1)...... je
.... ........ .. 17 ....... ....... ... ... .. ouoi opoja ...... ...... ....1!.
y 11......!,., ...<1 .... ........ .1..., .[... joj ...... ..... Hi .. .... ..........
.......... .[>,.;.... iiocf i,a. Taj napiipa .:!...> .s.ooo ....... ... ........ ......
HiiKuiKfe (...*{´........ luyMf) .. ..... .. 111. .. ..... . (;..0.. .. ... III. .. .....
....... 75.000 .. 111. .. .....(»; ... ..... ........ 44.f)00 .. .. ..... >´....., .. . .
OKU ^..... .......
.. .[.-\1...... ......... ... .. ........ .. ............ ....... 15; ..
........ ..().1). ´.: u ..... ....... (........ ..... ..........) ........., .. .....
..... .. ........ .... ...... . ..´.[.. <.....>.1. ..... .. ........ ....... .......: ..... ............ — ........


.. ............ .. 7. ...........; .. ... G. .. ........ ...... .^......


II ... ^´..... .. ....>[... ............, ... ... ce ...... .... . ...... ..
..... ........^ ... III. .. ...... u ...... ...])..... ..... .. 2 ........... ........-
., .. ..... .^-... 1... luwon. .....];..,. ... ....[)........ .......... III. .. .....,
lîeL- . ........ ..... .. ...... ...^........ . ...... .;. ..... Il[ ........... ......
...... y ......, ..... .... ...^.........! ... ........-.............


.. ........ ....... ...)...(.[.:. ... ..... ^´lipais^ .... ........ .... ...
...1... ...... y .....,,\ .. s ...- .......... ...^.."»´ . .... 111.,.. .!1.... ...]1...
.. 4 .... ....... 1..... ....... .. ..,... .. ´ipii ....... ,i ... .. . ..... ..... .......
.. ............. ..... 5 .. ....1..>. ´. naniie .|>´.^.1;.{´ ......; ..... ..... .....


.............!.]1. Miniiijumiv-a — .. .... (.|)....... .. ......... ...........
....(. .... . .y.aLa — ... ifu >´[1[>...... 0. <...... J^a..e.ap.cl;(). .....>., .........
.....^..... ..... 4.. .... ...\1. ... ........... .........., ..>... .... .......... .
...... ........ ...... [-´........ nyiuipa ........ .... ... ..... 151. ..... ....
.. ...... .. ... ...... ........ .. ....>.(» ... 4.700 .., ... .... .. 8.000 ......
......^. ....... ..../!,!; .. .......... y .´)8.., .. .... . .... .... y ........ .
...... ... ........ ........


.... .. ...1... oyisimapiie ....., ... onf .. ... ......... .......... .... ..-
BOOKTiL, .. . Joijopr Miioro ´aho .. ....... .. ...... ..... y[)e];f4ntx ........., ..11
.. f-iaibf´M y ...... [(........ [[»........ . ........ je .. iiji. ...... .ia .1... ....}1.
iroiiparuHa .(| ]0.... x... ´´TaiBc ....()...>...(^ .....() oi;n ......... ......., .... ...... ..... .... jom
. ..... Biiiiie. ... .(*.. ..... ..... .. ..., .. .. <´.. ........ ....... ........
...... .... ..... .. ..-..;..>. Hauniiujra . .. .. (^...... .... .........., mi ....
..).;;{.;., .. .. ´[<> u ....´% ......´ ;´,. .... .[.). cpciona, ami ...1 .... cjur — ... ....
.1.\[. ...... CKoifjbe.


uS6
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 73     <-- 73 -->        PDF

´^. .... ce ... ......\... .... imniaiuaiui, ju .. ].(>. .. .>... . i .-raiiiijer
.)(ufi,x;i ruAio ......^. ei!0 .. ....... ...... .,1.. .. y jfCeiuj ......... !.u..Mih[. .
4K4´Miii>aH ..... .. ........., KOJU je i> \\u\^ uiiia^ei^ .... .... IU-TC je ...... .. !,ii"beH
JOUI ...... a. ... ...... y .... ...... ....... ........ ........... Ha .... -T ua ....
il <-iminiepaji .... ........... Talio .. ou ce ia ......... .... ..... ......, ta jc raja
<.*.......... .. /1..*.>11.. ...... ocuoJhti. f´pvHi.


.. ........ aiacioiui, y ..... ])..\´ v.iun^d .......... .. je icoMiiruja aj 1[.....iMibe
lu^Ma . .......... irpiuiuua y J. ....,!!! .......... ...... ]*f2S. .; itruuia ..peiuuijUHUx
........., uaupuiujia cuoj ;.....1; ua ...... y 1.2.. u ]029., a ...... .....
y ...[.´...]1.. y ]^>..1..... ... ´le K(>^J]iclrJe .... ..-. ............ .. .. cariuju .....
....... ivapTe A. (´..... . ....... ........... ....![){[.... iVi ...... cnu.v i^pyiiuiix
11.(.´).... ........1!. .. Jyiy, a ;.....) .. ......... .......... iipeeraui^a ocpionnuy
i´.a ......^ ..... ....... ........, ........... ........ ......... itc. i ...1.\!. rtpaaiiuja
..1).... ..1115.... .. uoivpajuue. 11 ... ............, ....... ^!,^ nj)«- ....
......... ........ .. , luro ...... .. .......... .. ...... ..... ini ...... uuiaH,a
<..1.... uiy.Ma, .. .... ce ....... iteon ...... Haliii y naiieioM .......... A ivao .....1)
...11; iiajc ....... ´îa ... y oiuiM ......... ..... ....... ii ... .;... .}. .´.. .........


— .. (. ...1.. .. ... ......... — ...... ... .... ........ ........ uaunpa, ....[
.;..>. . ........ ..........., .......^... .. ...... ........ ..]!..1{. je .......,
.. y ......... .. .... ce ..... ... ..., .... ......^.. ......... .. ....., ........
....... .. ..........: .. je Koiuicuja .....,1 ......... nujopinuKniuiTii ..ho.
ibBo ..... .. ......, upHK^iWbajyiiH .......... .. ...... .........; .. .(^ ......
............ ....... . .......... eue ............., .... .. je ^..... ........ .......
... .....!», .. je .. ........ ua ..... ...];.....,\ ......., :^1..... iLaoauuTH
€.... ´........... ........; ...>. .. .......1. . .. je ....,1 .. i M.uit- j>apce ...... .. .......... ....... .......... ........


... .... TUKBor .... ir ...... ....... .. ........ 1...... .. ...... y .....
... .... ....... ...... .... . ...... ......... ..... MU ..... ...... . U U j.ai.o
.... ........... ..... .. ...]).... ..... u . TIDI y Jîeau ........... .............-
..... ........, a ... je .. cee ....... .... lie ce ...... ......... pai[in1nii-ii-ib(´M
........... .........


....... ........... y ........ ...... ......... ...... ci;oj .......:


I. ...... .... .... .. ... ....., .. je ........ ........-... ..............
2. ........... Jiyxeî\i .....>... ].). .....)! ........ ....>... . ........ u ..:;
......,}...
3. ......... 11...,.....}...,
11..[......... ...... . ...... .>.. ....... ........ ...., .... je . ......liovT
ir .. ......-. };... ....->. ...... .......
y ....... ............. ..)....1. ..... ...... .. y ........ 192S. LH´ii>tauhanux
10 ......; 1929. .... ..... 2 ....; 1930. .. .^^..., .... ......... ......., a y li);U.
...... 5 ...... ><\ ............. ........ ...... .-. ....... (»........ .......
^...... ........., .. .. ........ ...... ... ........ ... .... .—5 ......, ... iu.......
....... .... ........... ......., .. .... .. .. ..... ....... .\ iu- -u
..... 10 ...... .. ..... .... ... ..... ...........
, _ ^´...... .. ............. ...... ....... ......... ce a .......... UOCIOB.ÎL
..... ........ ... ... .............. ..... .. ....... ....... ....: „l´uM.Meiii ...........
......."; „....." (...... ...^..., ........ 1332 .., ... ..... i.s24 \i>\
.. ...........-......... ......., ....^.... ... 192S. ...... — . Muh&p \ .......
1929, . 1930. ... ......... ......... je .. .1....]..).... .... ............)! uenô.-ba
.....-...... ........ »a ...... ................. ......... ... je ........ I92v. ......
........ ............... ...... .. ... ......^. Biy\ie, y ...... ce .....-.. ........


58/
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 74     <-- 74 -->        PDF

........, .. .- ... ....... ........ Tetoiso u .>......... na ........ :i.iO(i MU
>´ i´,!3t\ .0...1 i.^ ,te KnMiLOiijii Hjpa lii-ria ..-........ ocHuiiy -m ....... .... ....
.... CqtMoi u 1>...!. ........ ......... 1.[.,.... Viipaiie ......, :m .......*^ ..
..1!,(.... «-i.oiM ^).1^. \., 04 .... .>´i ´".......-. .......... ..... ..... xn, .. IVH),)«^
1)..... Hl ..1.´(... .... 2.5ÔS ..- a ua ..... 5;u ... ........ .... 231 ... (/nt^i^´´^^^-^
.[.1!..... OKO ... ........... ncHouo ...... 7s..i57 ^uruapa. 04 ..... ...... .... :)i).s45..
iiar-aupi^aiu´ (..... ..-.... n .......), a 27.512 .... ua ....... 1...... dipiuiat........
nr´ia.iiUK uiHoijiiTiKa). .. .......,^ ......:


.. I .. ........ ......... ........ f u ij3aK[i<´... ........) . . 0.82 ....


3 ...... TponiKona ^ , , 15.13 ..


iu\ i .. ..... ;..[1..... (^^......^ ......... .... 3ow9 .. + 201)


....... , , , . , 15.30 .


....1... ........ 23.(17 ....


y ..<´..1 ...... ..-... (........ .......... ..... ......... je ... nociioin^


.. i.pcTii, . (..... (^...... .. .. ..^ ...... iri ...... ......... .^...^..... ... .......,
1,1 <\.´.... .....)....!;. ...... .. ........ „........´" (....... .. ........ ....-
THMîiK ´ir f´ y TOM !.....(> !.y ....... .... .... ...-^......,


.......... iamny HÎ>M. ...\11...... .,...... ....."´ \>...11. .. ... ...... [...
.. i b-AxHi´ ......´´ .......


´tîiuon 10 .... .(.1<´.11..... ...... noBppcioi ry ..... ........ ........ ......\
......., .... .. \w ^10 ..... ... ..... ......., nope´i .........., ....... u iipcMf´])
ii oyr.aia y ...1..>!. 1029. . L030. .... ....... ....... . .......... ...... ..
i>´PuiM[nijii ......... ..... ....... .... .... ... ....... ...... ....., ....-
Boui), lleh, i´iepaHe . ............


y ....... u OBo.i roiuHit .:^1..... .. . ... peaci)i!amije ... ...... . :.....1.
..\..(^ ....(^ ......[)...1[
......<^ Tpii .....´ ...... .. ii .. ............ ...., .... .. ce .....>..:
..... ........ ....... u .... .... ...... ......


...... ....... ..... iio ...... ..1...].10... ....... .. -^. .......... ..............
.... ....^. ... ......... ... ....., ..... .. ......: ..., .... . ......´
cv .... cehu. ......... .^^ .. .......... ..1....... .. .... ini ..... .... .........1[;
.... ... ...;^... .1.....>.. ........ ua ....... ... 1,....()00 .... .. ......


ipiiHf ...(^ y ........ ..... .(´...11....-.«^:....... ....... .. ......... ......
´............. .. 2. ro .... ...^^..... ce ...., .. Ko .... ycitoxa. ... }.1)0...(´ ...
......... uouno inia mnepeccuma. ...... ........^.... .1!...1.. .........-....f´TpiiCKe
.......


y p(~iKH,i(4x0M 1....(;...1., ...... je .1.[)... ´]>(.;1)<´.11.. > oimx ......... ......
...... .. ..... .......-^.. ........... .. 40.. .. ... 1......(\ Ta \\0 r-e pe´^iija
yiaiîiyTii oiîp ......, BOUITO jo ..... ...... ...... Maii^piijafia [......... ....., .....-
pf´HUHJa .. ...... ....... ......... \1..\..(.´. ......«^ ......... ..... ...... ...
....... ...... y Toioi´.y .-....... ji^ y lf)29/3(). ... lo.ooo uj). ......, a 19:´>0/31. ....


5.000 ... ....... ........ .......... .... .... je ...... .......... .... na ....´
{>^´Uiy ....... ´-...... niu´ ...(..´ ...-..., <1.. .... ........ ........ .... y
01;...(^ rapHîB´iOHo, .. .. y (^.^.11!... .o(´.^^´.b^x .-. 14).... ... pi^mnjt^ .........+^
.1»´...... .... . .... ......: ..... .—lo ...... .. ... IM. ....-/^ ...(.^ .. ......;^
.]..1 . iuni^pcra .. ..... 101.....; ...: ... Hanpt^ i ......., .. je ...... ..... >´..>.1;.´1
1.-....... .... y ....1..´..
irpf* ijero uLTo .. ... upi-´Biao .. ..... (...1;..... ........ .. ....... ..(.1........^
il 1.-...0. BpHBptvinor ....... .. .^........ .}1....... ..... ...... .. . . im
(............^., ...... y iqtaTKo hy .......... . ......\ ......... .. ..... .1........
......„ ..,^ .. .^..... . ..... ...\ ....... .. ......... .. ..1.. IXVMU


..9
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 75     <-- 75 -->        PDF

criojy ^rpaiy la, (..-.... i.aiuio.nainî.M ii ,. . lauui.c ciior .... b,i. ll´-jn ....» ILH ..... ..
.... Vujvnia 1.\.. ^.^... ^.....]>..... ....^^.... hairunajmj. ii VA .......- .....-..
......, (´.... ...-... .....^ ..... ´-om!!,, .. iijta a .MII .... UM-IK^ J.I n>xî\oii(i iso´
rpeôe. ..... .\ oiyia, luiu .. ro ro ...... uin´i ´ip iia . ....... j yii tb.´iiiiMn ,\ cupxy
.......>. ^...... .... Viipaia, ... je lauo ra AiiptM.Uii,l"M ii <´a U\\M ..!(......^ ....
|t´ j.iciiO, u\ liix aa .>....1..(. ..). ht ucMa .nyiajH´Kirx ivyha, O i. uipM^amu´ ............
...^.. ce je la uytioiMii.i \i .^^.... îa ..... ......... u ...... -N ni´ara na ce .](´ y
.... ....... . .<´..... .]1|..,..|. luia ( ... ...., . . ^ .... ^ upaiM .... IICJ.L JOIU
1.\..,1. \ OiiuM .. ..... ...^^.... ......, iidiiiru ic iônr ...... ipi^´neif,!! ii[aa- ......
... ...... .. 5...).0(». um<»p,i .^..... ... ..),()(.1.1.1. (.... ..:\1.>...1 . jcp ji:; iio......
...... .. ....... ..1... >´.]... y 1;... .. jiiiuiMeiiuM ....... ^ iipai-a, .....
1..0 ..... u ..... !....1..´1. .. ´U´pinopRjn ........ ôy ly or])aim4rii i u IIOUIT..... uaivou orp.... urp´uihUia. ..
..... u ........ .... ta ta .... >ICiuu> ce .... ..... u ii...... ....... ....... .. ............ ........, .... .. ce iM-o6A>e ..........
(Uiircuoein 0 1 (.-.... y ..... ly ´"...... . ii.iMiipnniia lich .\ KII ....) I*´ .. IVOKHUO
feuuKulia je eivOiiMaiia ...... -t.i oeooibo y oiufM ]qiajeT,u\ia. H´ ..... ..\. ...... npir......
.......... panoiia ...... ,ie ....... najnenitTi´ y iior´u- ly Koiiai^a .. .........i
... .............1\ Hciiociaiia . (´.....1,.. .. ..^.>e ])..... .......... ´.- .. .........


........ ...- .. ..... O/i. ........... ........ 1....1!..>. .. ........;)!! .........
.... OivOiifbe, a ....;.. . ..(.\.1..1.> ...... .... inrn le rseli . ......
])....., a .. .. .......


........ ..... u ...... .. ... Ili. 1S91. .... ,].. .. uoaiiaje 1(^....1..1.
e.MiaTa, ... ........ y ..... VIII. . ...... (it ........) y ...^..... ......
......(^ ......, .... ce . .... ... .^...., .... ..... ;....... ..... oiimriir .......
. ......... 110...1. ......... .... .. ........ cyraeniM^i. 11 y ........ .........
laj «.... ...... .... u ........... ...... y ........ ....... a .. . .. (......^
.........


.... ... ..... . ....... .. 21. X1L 1929. y ^ b9. .... . ]...1). ..41.......:
,...... . .. ......... ........ ][........ ....^. .... i ...])(... <1...... .......
...... Berer a . . .. ..., lai.pi ce naiaae .....
;.).. ...... rte n*, iij^\\ia ......... y .....´ ipvne .<... .><1.1... y M´^bviipocTupUMa if la......
.... [f^ . .........".


...... 1.0....1... cji^aia iieHce .. lilap-........ Ktmap^ .. ........ ......
....... ......., ......... 1;....1....... ...^......-.......... ........ Ocoroin ..
.......; ... ........ ...... Ihia .. .. .^....[).,1. .... ....... ....... y ];....
... ..... ...])....... .. 192^^. ...... .... (. .. 1..)... ..... pa ..., .. ´^.
...... u ..^... .......1.,\.... ......, na ce je iaio ..... i^A ......... .........
.... ............ .. .. ...... ....... .. .....1´´). ........... ....... .... roia Je
... .. ...... .......... .......|.1 .. .........., ....... . .....|> ......, uoja .le
..... y ..... ........ .... .... la ra y ..... ...... ....... l*^2i). ....... ........^.
..... .......: ............ . ............


Iv´uM.iiCHJa je ..... ....... .......: ......... ........ ]ia ......^..... }1<-...
20 ...... ....... ..... . .. ..10 .....^) ...... ....... ....1..1........ 1929. .je
...... ............ ... .... ....... ....... m .ajLa..Iue . iiaJBeiie .........
......: na ..........., ...... .. ..1..1.). . ...... ........ ........ meuor ....
je .... y .......... ......1..... ..... la.] ... ..... ).1....1....... ......... n ...
%1........ .. ... ........ ........, ... ce mije ........ > TD. .. ......... ........>
... .......... . ........ .... .. je .......... .<> (....... ...().1.1...;... ........
..... y TOJ ...... . ........1. ......, ....>.. ... ... y mri> . ..1-...
......]......>. ......... cyi^na y ...... .......... Ha ... ..... oipejnwa |.


589
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 76     <-- 76 -->        PDF

icaiia7j;iiieT .. 125 .. 53. rp.-ui ..... ..... .. loo ... ilu ...... ............. ..
........!. iini ....-.-.. 1.1.1!.!´.(.1 ....... .. (;yr>iiTiL .. ......-....... . .. ........
.. 0].1,.-...;.11... ´["> our .... ...!;1.1. ..(´.;1 :ia ......, u .[.(´};. je ........... IHiipa.......,
....-. ...... ciiujiix ju´iiacniirra -îa ci:y ..... ... .>....... ........ ce .´>.....
u ClU´iKILM iTUCliniTiLMil .. jjir^fibUf.


:UTM4;.J cyi;ar,i y tMptMiicij ....... .. Gpimje ....... je. ........., .... ....,
........ II MiHJum 1[[..... .....´ ce .... ............ ... ....... .......... ......,
i>i ...... [iiMimu´, Mt^iwijyini .. ..... .. ........ ....... ........ . .........
.. ....... ....... npiUiptM´-, ... ji^ y ........, ....... ..... .... .....-......
..... jf .........) oisiix iq>ajriia .^.......... . .... .. .... ........... .....
...... ....(. (....-... iEi)Ka;iyjy ..1..(^ rpaiie ....-... ........ ... ..., .. .. . ..
rojiopH 0 1..(\ Kaivn .. ´ fa\u) crouapcTfw) — . .. ... .......... ....... y ...... .......
.. ...... u.iiipr-i(pj;.i w uo CIÎO.M ...... . ............. .............. ..luBHX
.[.>...1... .. ....´1|. nr .....´1...... <´... ... ....... ........ .... .......,
.... ....1-a liiaciiiiiiy ....1!.\, .. Kaje ...... ..... .. .... ..... ........ .......
.......* .fiic .....^ miw ........ loi .......{(. ..... .....1...>.. ........ ........-
Ilfr-paHMeit .;;..1). ..^ ..... ....(.´,. ......./.. ..... ...., .... nivaHor .,........1´
.......". Taj «´....;..... .... ...... imcicjac, .... — ..... ..... — .... ce .. 1928.
.´..... ..... .. ...... ..- iuMf\ .. rc y .´ .... ........ sa ....... ...... .
o6;uipo.\i .. ...´´]... .1....1).. najm ... ....... J. ...... ..... .........; .. ce y
BCiJii .....>... ... ..(!......´. ´îaiuiixuuba ]1[....., .... .. ce ...... ...., .. ce ..........
...^ .... lio.iit´i UDJII .. ...-...... ..... .. ciiojoj 1;.....´. .. ...., .. ....
je ...... . .. ....^^...., j>.ojr 1(...[>...[1.... . ........ .... ......, .......... .
..... .. ........ 1.1..[>... 11[>..... ...... .. .[.:´.1 H>eiioj, a ........ .. ...... ..
........ ...... .. 1919. .. 1929, 1\>...(\ ... . .... ....... .. .....


y ....!.. 1919. iiyii!i4-]in ..... .. .......- ...... ..... 29.602; ...^..... 1094;
.... 2942; uf)H,a 190: n[4i\oia ......... r)S.5yo ........
192(´. ....]|[(- .aiaua .)(;.421; ....}..... 70SS; Korui 926; .,..... ..... 2431; .......
202..9.> .......
1921. .....: (tBaj!;a ......; ........ 58.51S; 1;.;.. 5754; ...... ..... 6198; .........
1,.).181 .......
1922. 10 ittut´; (uuuui ...^.: ......... 72.1..4; ..;^. 4910: ....^. 420; ...... CTOIX
7002; .......[(^ 940.4(;2 .....>1.
1923. .....!- .(!... 170.IJS;I; .....>.... ...(.28; .... 7303; ...... ..... 10.762;
...... .^........ ..;.´4..4.).. .......
i924, vojiimv: "...., I2(;.7is: .....>... OS.357; Ko;m 5269; ...... 2384; ...... .....
e´^ll; ........*^ ....... 2,l´S0.2(n ....[>.1925.
......: ..... 9!).7s... 64x63: .... 19.474; ...... 12.102; ......
..... 5343; ....(.. iiaii ijalunio 2 204.177.53 .......
102(;. !oii[!ic, ..... U>ojh\: .....,... 71.{´»..; j.oaa 4400; ...... 421; ...... .....
49;s2; ..[1\´(1-.;, ´2,(H>(;j)02.27 .......
3927. ri).uitfc: LHiaiui ii5.49;´>; ........ 9f).2no; .... 2929; ...... ..... 3050; ..B/
iai-mufi 1.57.").047.ns ..[(....
192.. .......: ..... l2o.42i; ........ S2.1(Kt; Ko;îa 337.; ...... 042; ...... 80;
...... ..... 5775; 1(....!.-[.. i.;73.J 74,42 .......
1929. rd´inui-: oiiiiivi 117.042; ........ 79.259; ..... boO; ...... ..... 12,974;
CHEfH.a 40; ..... la 2.72.94;.4(| iiniajia,


1..1.... !i)3n. jr [;iir ...., 11.\(´!.1.|.. ...... je ........ ... \r.i 1929. .......


... ^>. oK.ij [[[....., Ouo iKMiiyi! .....iru .. .... ...... ...... je .>....... .....iBKiO´
y ...(. u;i, ..^........ 1..... .... ......1...() oi;oj <^1.... . ..., ..... ........
HpBienu .(-. orp.iiui´îaiiafbr /[pvK-a[´,ini\- ...., icojoM ..... .. ........ .........
...!.1. oeiaap |;.. rpaun!(f´ jaKi., .. je CTfiapHo .\. ....... . ...-.. ...... ........ ....


ôf)0
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 77     <-- 77 -->        PDF

l.Ullit .1>...´ 1101,]1..11. lia |.( l]tMnr.Uh\ . XUMILO M ..... l.l hu 0|M)1 ( lOJ.P lu-in ri i


.....^... JIoupv nil.1 IH>(´HMIM1\ iMljiHl ini U´IiMiJIjI linj, niHii ,,] ,^j ,T,, HU(\ .( U"


jUiurhaBaim ,\(´n \ i)oi\u\\nrui ...... . ; [I.M loi i iiiii.´ . .. ...,..1 Vin iv ..^.-i lor.i
iLutehi-co .! ifpi uiH´i (´!< iclm !aKh\4ah "> .... iipi JM-ÎMI n nm J pviiH,\ fTOI . H-L
cimiv (a ()\irjio\! >.i i iqiMinu ip 10 _ -) .,,.. la i ... MoKi,np,,i., n i n -> i m iiriK* l´tl´i.
T,() 1929 iioiicliao ><» < M.JKI o(a\i n\ra --]\[n\ IOM< ...»] I ui«´ MUIK ( mi I ... ( |I,IO -M
e it .... iiyiH, a .1).... sa, lu ji\ la iniim^ OL MIIISI i ) sa <.) in la ]Ij)iivi4 ´´ il-a ai HV
Kdcy iioi I h io ( 1´ ( KDpi) . 50 nyia


ils oiina I 1
11 II! M na/iviio( r cMMia . i i ,[III)OKUH|\ .... TI on i>f ... i [icio n pji\()
... Ti´.p;unio, la ,\ t o mn nOflOBimo n>!î\ lIpUXo ta ...1 .... I´" V ´ r.lir.» lan O i DHU lu-IH i .. loiii nio ^.... n^^
-îoor Toia, j(^[) ( \ ]ii\M.... TH"i»e´Hiaôo uni u ( . iiiioai.nuriv ( VA-^.... VJU ´ i´ .......^..... .. V^JHIIC
upiri^o ........


].. .... u^o CP oahir < lO´iapciiioM JMSHIIK^IIM ipii luiia


I ...,| TUvii lim To (V Huacu Uimoi´uniu iinii ..1...,..... M!I|,I |i . ,i iniui nii> ciouu TI o I, )b( uiiii (a .>.. .......´ IK m . unm ... iia ......... i ..\.. v ini) nrjiiM
.10(´|... .... pi .. .....^ nu .^\. nn uvKiimia ( i,i ( i-o|( nix ( .(H´D,! R iiM\iy
O´i; ... KI1X IO FioT}-i>ii\ ...... . . on[)aino > i (|iaMii .. )IPI ,i]\ ino .()(1..| (.. lun \
oaini inirj;e :iir vu inajiiir HII \ jc IHUJ OI ...... iipi-i . \m> i m . .. lau l]^.,\j^l-l.
.........


2. ...1\~.(.\!.1´1( LU uni {-Vu 1 vn 111 p( 1)1 ) Tu ( ....... . ni ii n o . i i o]<^ ip.nniiiiij´ [d
6d4ir,]a lia ........., onan i>........, IOK ´... .\\1...]. ini ôupai n .. i K\1I´´ \ ^..... .\^^^ ^-\ 6<)..\ .... ´ "..
... .. ("I OKOM y nnioiniiiiip
3. ......-.......! ( 1...[., LOJU iiMa]\ c r,ojo i,yl-!(´ u (....-.)!´ i\ ....´ ´....
a ... .. ...... ........ iu> ta ´ ..... ]ia TICEHUI ir ....^.. iKnauniua.
Cj;a .. ... .... |... 3T. ..... ce \[)yiii>t ire o.iiîo. ..... .^ .1..( 1...()).´.1... miiv < lo^-qn ii,i (\i .> ´^´^
...... H croKa CIITHIIX ..............., ..\. ... UV]A .. r pi.iuiM ..... .-. .., or
cuojiiY ccTbaii.i iiiiJi KOM ]ipo(j)f´ciraHp( y ..... . . oini
<-c .... ....... CLOJIBI ...........


...... .. ce ^. .... ......... na ua H. \ \K}II nm .,.\
lîoarniieKca .......,...\. .. ..... ... rume lo luira u ti)Mo ..... iiaumnuc nainalm...(
u ..... iio ......: ..... Ot lOiO. ro ]"2^ lo .]{. Tiî.n p-oma i.i^n^ti ..... \ ii>i ..
Hpar.o ..).1...... 0 ipo^ubaHA ... ....... (......\ .......! n ixp^ la´ia ce ii» ........^
7 ...... .. ..... ...... Toiuiio 1^20 ..... ]. ........ i lu.unue .. .> iiunpi i
.... 12 ......, .... .. lauui u IOM ......... ..... ...... 1´.. ..-...,\.<..1
0 ........ y iicioj ..... ........ pau\ .. ir "iaio. ... ...... jocuo npi ii.o m ........
......... ....... erir leHimjoM .. leMi-i.y .-.... OU .. IO \ .. u-f>\ u .. ´.´l´-
...... ........ .>.( mouuuiwi a >....... ...( A n LOKKpi"<,m ...<. \j4mvaii>i .... ´
ua ...^..... .......... ]´... lora ..]<^ npuMiipiio ..... ..... ... u .^ U( . i imp i....
.. mpoxajHiTX ueiia npo iVKara o IOIITIOAI ...\ pa´xo´ia i IKO ..! . i n . .. loj. n
...... ivao ...... (ai.an uajimme ... ... na la laiaa .. u-.].! imua j i ´KIUI ...
«a OHO, raio .......; ..... l[i...]^lm . . i\ .^..] cTo^apmi.a n . .. ...!,])1..1 ipmo
a y .... .....>. IBCHOI ........! je oi i lU \.,.1...... .... o .... m j->^,


......... ....... . ....... ... uo/uioir .a ....^... imi TIRM->\ .-....
....... .... .... B])UKaia . ..... .. oiuu upe iHf^r lac^^iioi oopahnnm>a (4i iHUie
he 6mu, .. ce yiva^he lia lo la je .......... ....... .... te laii u i ..... lun m ^ hC........
....., y io6a ........... H.L ( .. crpaut (....1.. KHîi \.´.. n i6a! u\]\ \ ny
........... ciîaTvB . ( eue . .......11.....\ ... .... .. II>HT nptn .. ..... ´pM.!
la ......... y orp ..... u ..... .. m)Kaiu\ lunpommy ..... \ ...\ upi ..],11 im\ .


591
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 78     <-- 78 -->        PDF

...^.. ....., ......... ...... ........... ...*-.. y ....... {,..´..\..") ..... v"
.... .... .. ...... ii ......, .....!) .. ........... ......... .. ......, ](01-´...>...
....... 11..[»... ..... ..... iipuMHinr.iui, ......, .. ;maii>y u ........ ........
„...." ..´;! ..... ..:..,\....1<1 .\ ....... ...^..... .... y ´..... ........ — .............
je ...... ........, ... ce .(.*... ui>n, ´ipeha „...." (1´...(.1. cyj)yn;a, .....
... j´ ´ ]1.!.....() ..... . eup) ..... :^´ ... ,´nipu´ ... joiu .... xpait.-buiuix ..........
;iep 1* .1..1´4.;).\1 .{......., .. .. .. IOM .,:....^´ .. looO KUM. OIMULL ....- ........ 2.
.... ui ......... ...... ... re ... .,´...´ .. la .... ..-^...... ........ .......


Ci´-oje ... ]..;1....: ...... (. ...... KOJU .. ....... iipcpabyj*^ ..... y .....(
..[(>. peaaiiu). jiiraibue . .... ... .. ....... .......... ........... XLJUI ..........1..
....-........., ... iipeiipo ......., ... ....... ..... .1... ....... -i-i
..(/.... ...., ^. otm [...´...}1>..: ...... — yvMon, Tcuncolia . ..... ..... ....... ..\
.[..). ...., .:...;],... .. je .......... y ..... u ....., .. je iaiv(u .... ...... ........
.. . .... .. ....... .......,^ ..... laj ....^.. .. ... ......^ ...."! iie ....., ...
ouir inaiiojy ...... .. ...[´>..1;.11\1 ........ ...... a .. .. eviiaiu micy ..... ....
. ; ........., jia je, ..... ...... ......>.. ....... ...... ..... iia ....... ........
......... ..1)...., .. 6. laKUie 1;11.... y .... .. .... >I>ILX)>BC ....:... — .....
...... ........ ..[..11....1... ii(4a>j)Hiuliaiuub;i ,\.... u (....... .......... — ...[
..´.. je ...... oiiiic ..1 lumaiuy y .1.(´1>.1..´ ...., iia .... .. OHR iio^nn´.ajy. ... ..


....;1 B[4*Meiia. .. ..*´.. ....... .>. . je -..... iiacua ........ ..\ .1..(.<1.\ ....<
....., y ........ y ....... .....,» ..... ...-..... UIai)e . ....... ........ .. je
<3ina .. ...... nenauuf . iiaKoii oi;e, ........ .. y jeeeii .... ..... nyieM lo ^.........
.... je oiiio }[..;.., ivi ...... y .. unty. .^........ ....... uoi-\4i4t()M ....
´......... ..... L..., ..]11.!....{> jt ........ .().->. .. .... IIIM ...... yuAiciuiM ......^
... ... ...... ...... je ....... ir y ........ ... ...... ...... ..... ^...
1101>(........, ... . ... ..., ]).i ur ...........*´-— ´>... ioia .... tiiinie oiior ............
...... u< uame. .... i;uiii«´ .... ôoranix .1.,\..:.. .........´ . .... ....
.´1...., ... .. . ....... reiiiKohr .....^.. . auu ce .... n-^uati,yjf´ .(´. d j^iuajT y ..«..1.....
..........^ .... <.´ ´i

y ........ ....... aiiisrcKe nonaaie .-.. je ......... ....: u lalui er .. .])..
il i" 40 .....<1 PMI ...... roamiy, a iioiipx Toia .... ...... ........ ii ..... ......
Ha\!ehe .*´ .. .. .......: .. .. .......>. .....! ...... ..... ..... . .... notu oltara ..
1)5 jupoM iia TO, ... IL ..... ...... ...... ...... .... ....... ....... .(.1...}1..,
umi ..... ... ..... ....<´..1. 1............^1 .......... .....? .... ....: ..........
....... ......... . ......1)01.. .......... -^. ....... .^........ .... .......,
.. ........ ............ ......... ....... ...., ........., .. .. .... .....
1..1.^ r:viHaiia, .. .. ......... ......... la lauioiutaaiuijy ....... )., ;...... .{.....111...


........ ... ....... *. .... )ioiu.\ . i,aiMm-a ...... . ........... .........
.)1.\ ..; . ........: .......... ...... xpaut> .......... . .. laj ....., .... 6ir ce .......
....... .. ......, ..... ...... ii ......, a ......... .... ........ ´... ........
... ... ......]... ...... .. . ...(´....... ...^ .. ...... iiouauia y .......... 1.).....
.. .......... — ..........: . ........... ......., .. ...... .....*^ ..........()
.1..\.*´... r ....... .. eiiojim ........, ....... ...... ........ ............ ....
..... ..[...! . ... .. ^ .)...... ............ ........., ........., .. .. ........
........ ].. ..........\{ .......


....... ..1´,..... ........ .11....... \l\yui\ ...... .... y .1:....>..... .....
.....(;. y ........ .......:


1. ......... .....^. ....... ....... .... .. ...... ......., ............
...(>...... ..... ......;
2. ........... .............. CT04apcTiaj un {v.\aii ....1.....1.\.´
3. ........ ....... .. ........ y .............! luiuvii.
.^.^
ŠUMARSKI LIST 11/1931 str. 79     <-- 79 -->        PDF

.|1.1 ..... TuMt- "a 1.,)-.1,.]( (....... ...´laliinijmi it,u[,iî,n\ y ..... ii]tiiii yt´TyifJhtiHo ucKopiimhMiuui^r iiuurime.
U]JU(> je .... lio ceOii pu.jyM^Hiio.


Ilo /n^yrtuM ..1.. ...\......´..) jo .......... ..... C´i04,i|icir..i ..... m -... opn........
jia ........ .... . ... hv y miTHn:.y cto^iapCTiia, itrjiyunni i vu] .iaiuuu. >
........ .......... ´......... ihuxoniix ......^; ........ .^..^.^...., ........´.
...-.........>. . ........{.´. tipojiajy ibiLxuiiux iipo lyicaia y ............ î;pi;Mt´ . .´>
.............. ...... .1...\´ ...., i;ao ......... ............ ....-.- IIKTO].I4´P .....^...


Tpelie ce .......... ... ....... nocjcuiua .<^-.... iu\;i ........ IA HM r-o ........
(^...... lumaiua .. ..... ..^... (.^^....) ...... .... CTOIU´ . .... n.i(>r:iTiaib.i
.........11. ............... .[)...1.. ... ........ ....... 1>:.. .... niuii i^- y Moryîi.....:,
.. ........ ...-.......... .. ...... ...... ..... ii pa ....... iicKopninhn...>
.. .. ......^ ...: .... ......... ..... ......-.... ........ 1.[1....,1. 1\1......!1.
.. ..€. iT .... ... ..1:.....>... .......... ....... ... .... ...«;1\... -..... .........!!
......\ ur. y ....... uiuojsecy. ........ Ja).)iiMa I^>TX1I \11..1.(-...[[ ..» lapt ..<>. .´- ..
......!^ .......- .......:


1. Ono, .... .... y ........ ..... ........ .(.´1;1: ...... ......, .....^^....´
miCTaiiauiijr u .... ... ..1;...... .1]1....111;..<-- ..... u .... .
2. ........ ....... .....11>(´ .. \1..111)])...,.1. ...... ... na ii[). ............
......: .<>.......... ..... IL .. ..... ...... laia), .. ....... ...;. ry Tijai.dM. ia>.ia .....
îipHJa; ....... ........, ............ ....... .... .........^, (wi . cTanmpajyln´. .
....... .....1-.....>.; ...... y ........ ............., ......1)..(^ .....\[,; .. .. ..
.. ........... ...... ...... .. .^. i^ao ..........., .. ../.... ii;B[niur .
....... ..........., y ...... .. ... ......... ....... ... ....1;.. .1...> .... no
113.....().[ (1......... ........ ...., .. ..... ....... ... .. ...-....... v .];(´. ic.........
..\.... ...-...... ...... .. .....


..-......: ... OBiL\t ...... ........ .. ]1......... .... lipu ..^. B-ipnHcMO .......,
... .. ....... ....... . ....... .<..... .. re .. ......... ..... ..-nv ..........
....., ....... ..... ........ ...., ....... ....... je IT .... ....^ \ u .Hero.


... ].. .... .......... y .... ....-^..... ...1..... je ueio ... .1...]. y ....-
GTH.Nra .1).]:)(.... ii y .................. ...^... ... .. ..... .... i\oh yiia;eHini,
....... ............ ofHoisa .... je ....... cw ...... ...^... ... je ... y .........
fjo ... ... .....1. ... ira ...... it ........


......>(> .. ........ ......... J. ...... .. ........ ....., Ih. .. ....>.:
.... onpeMii.i ..... ......... .>... ......... ........, ....... . ...... :
..... ..1.}...... . ........., .. .......... ......., .... ... .... ii ......... ..
........ .(.1... 5.... .....


y ........ ...^....... ........ ....., na .... .. .....1... . ..... ............
..........., ......-..... .......... .[... ...... .. ........ . . . TU . .îiidhoM,
y yeRoj ......... .. ........ .. OTC(4UI ,UI 1......-.;. ......... .>...1.... ..
......., m ...... ............ ....... . ..... ......... .. .... }.).,1... ... .
......... ........, ...^..... .. ........ eBt)j ..... . .... ..... ..... .......
€..... .. .....


Ha ........... .......... ............ ........... ..^.....´´ > ..-..^ .......
.. () ibiiMa ....: ....... ii ..........!.
Kao ......... ......... ce omni ...... ...., Kt.jii je (.1.... )ai;npti4ao ......
.......... y OKBiîpy .... ...... . ^´......... .........


693