DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ERIK THORELL (STOCKHOLM):


METODA I VAŽNIJI REZULTATI STATISTIČKE


PROCJENE ŠUMA U ŠVEDSKOJ.*


(L´ESTIMATION STATISTIQUE DES FORETS EN SUEDE,
SA MÉTHODE ET QUELQUES DE SES RÉSULTATS.)


Zadnjih je godina provedeno važno istraživanje u jednom od najvrednijih
područja šuma sjeverne Evrope. Šume Švedske generalno su
inventarisane. Kod toga su dobiveni podaci kako o rasprostiranju i bonitetu
šumskih tla tako i o konstituciji drvnih zaliha, te o prirastu. Taj interesantan
rad završen je sada za čitavu zemlju. Švedska zna, koliko, u
kakovom stanju i opsegu se nalazi najvažnije njeno bogatstvo — njene
šume. Za švedske šume počeli su se zadnjih godina živo interesovati i
stručnjaci izvan granica zemlje. Želja mi je stoga, da ovdje u kratkom
prikazu iznesem rad velikog inventarisanja švedskih šuma. Slično inventarisanje
poduzimlje se sada i u Norveškoj. Finska je takav rad za svoje
šume već završila. Osim toga i Udružene Američke Države rade na tome,
da za sebe provedu takovo inventarisanje otprilike po istim metodama, po
kojima je to provedeno u Švedskoj.


U Švedskoj su se bavili već odavna stručnjaci pitanjem, koliko šuma
posjeduje zemlja i kolike su drvne zalihe i prirasti. Kako su međutim
dosada manjkali temelji za odgovor na to pitanje, dobivali su pojedinci
veoma različne rezultate. U godini 1907. predlaže jedan švedski šumar, da
se za inventarisanje velikih švedskih šumskih kompleksa upotrijebi stara
švedska metoda primjernih pruga ili tako zvanih linija , koja metoda
daje uz malene troškove dosta dobre rezultate.


Metoda je raspravljena u detalje, a i matematski diskutovana.
Švedska je razdijeljena s obzirom na opću upravu u 25 upravnih jedinica


t. zv. lena. Godine 1911. iskušana je metoda linija pokusnim taksiranjem
jedne ovakove čitave lene u srednjoj Švedskoj (Värmland). Metoda se pri
tome pokazala obzirom na zahtjeve tačnosti posve primjerenom. Ona je
naime takova, da se rezultati mogu podvrći kalkulacijama po računu
vjerojatnosti i tako ispitati s obzirom na tačnost. Zapravo je to prvi put,
kako su kod većih inventarisanja primijenjene kalkulacije po računu
vjerojatnosti. Poslije pokusnog taksiranja Värmlanda sastavljen je projekat
za taksaciju čitave zemlje. Projekat nije mogao biti odmah izveden
radi ratnih i poratnih godina, koje su nadošle.
Godine 1923. započelo se generalnim inventarisanjem. Upotrijebljena
je pri tome metoda od god. 1911., ali usavršena po zasebnim stručnjacima.
Isprvice obavljala je sve radove zemaljske taksacije uprava državnih
šuma (Domänstyreisen). Godine 1924. povjeren je sav taj golemi posao
oko taksiranja šuma u državi kraljevim ukazom zasebno formiranoj komisiji.
Komisija je direktno podvrgnuta ministarstvu poljoprivrede. Pred


* Iz autorovog originala na njemačkom jeziku preveo je ovaj članak g. Dr. Nik.
Neidhardt. Uredništvo.
645