DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1931 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Prof. Dr. A. LEVAKOVIĆ (ZAGREB):


O DEBLJINO-VISINSKIM SKUPINAMA
U DENDROMETRIJI


(SUR LES CATÉGORIES DE DIAMETRE ET DE HAUTEUR
DANS LA DENDROMÉTRIE)*


Svaki autor ima neosporivo pravo, da brani svoje literarne ideje i
teorije kao i naučne rezultate od prisvajanja s kojegod strane, pa da čak
i od javnosti traži zaštitu te literarne svojine. Samo je pri tom potrebno,
da točno zna, š t a je njegova svojina, a šta nije. O. Maletić to nezna, jer
inače ne bi pustio u javnost zadnji pasus prednjeg svog članka.


Moja prva studija iz 3. knjige »Glasnika za šumske pokuse« ne stoji
sa mislima g. Maletića ni u kakovoj drugoj vezi, osim što u njoj obeskrepljujem
neke Maletićeve tvrdnje služeći se pri tom sumama produkata
Ga ha, što ih u svojim člancima upotrebljuje i g. Maletić. On upotrebljuje
te produkte (označujući ih sumarno djelomice sa GH, a djelomice i sa gh)
u izvjesnu, poznatu već svrhu, a ja ih na spomenutom mjestu upotrebljujem
u sasvim drugu, pa čak i protivnu svrhu od njegove. I kad g. Maletić
u toj mojoj upotrebi spomenutih produkata vidi nekakovo kršenje zakona


o zaštiti autorskog prava, onda bi trebao da protegne svoju tužbu i na
neke prijašnje moje publikacije, jer sam ja iste te produkte (sadržine
osnovnih valjaka) upotrebljavao već u svojoj »Dendrometriji« (npr. na
str. 205 i drugdje), a još i prije toga, dakle u vrijeme, kad g. Maletić
vjerojatno nije još ni pomišljao na publiciranje kakovih dendrometrijskih
članaka.
»Nov princip«, što ga u svojoj optužbi tangira g. Maletić, to je n o v
princip raspodjeljivanja obličnih primjernih stabala
medu pojedine debljinske skupine, dakle princip,
koji se odnosi na pitanje uopće još neobrađivanopog. Maletiću.
Moj tužitelj sam o tangir a u dva navrata to pitanje (prvi put pri
kraju 1. pasusa na str. 487 prošlogodišnjeg, a drugi put u početku zadnjeg
pasusa na str. 366 ovogodišnjeg Š. L.), ali jedino u toliko, što prvi put


— tumačeći krivo jedan svojevremeni Tischendorfov zaključak — ne gir
a koje m g od principu raspodjeljivanja primjernih stabala uopć e
svak u važnost za točnost kubisanja sastojine, a drugi put jedno stavno
i izričito prihvaća Draudtov princip raspodjeljivanja.
I baš taj moj novi princip tjera u rog obadvije ove kontradiktorne
Maletićeve izjave, nabačene jednostavno onako, kako mu je to u pojedinom
momentu već konveniralo. A taj novi princip raspodjeljivanja primjernih
stabala obrađujem ja na osnovi zbrojeva spomenutih produkata
(Cra ha ), koji su već tamo od Heyerovih i Loreyevih vremena opć a
svojina.
To je s obzirom na sadržaj prv e od napadnutih dviju mojih studija
odgovor na opći Maletićev navod »dakle g. Levaković kritikuje moju
metodu da ništa ne valja, a on je sad razrađuje kao od njega novo«.


* Réplique a l´article précédent.
672